Меню
Количка

ИЗОКЕТ табл 5 мг х 60 бр

Isoket 5 mg 60 tablets / Изокет 5 mg 60 таблетки - Лекарства с рецепта
ИЗОКЕТ табл 5 мг х 60 бр
Продуктът не може да бъде закупен онлайн.
7.45 лв.
Mоже да бъде закупен с рецепта на място в Аптеки Мирабел
Перорално приложение: • Продължително лечение на коронарна болест на сърцето • Продължително лечение и профилактика на гръдна болка (дори и след лекуван инфаркт на миокарда) • Продължително лечение на тежка хронична сърдечна недостатъчност в комбинация със сърдечни гликозиди, диуретици, АСЕ – инхибитори или артериални вазодилататори • Повишаване на кръвното налягане в белодробните кръвоносни съдове
Изокет 5 mg таблетки x 60/ Isoket 5 mg tablets x60 Изосорбидцинитрат /Isosorbide dinitrate1. Какво представлява Изокет и за какво се използваФармакотерапевтична група: вазодилататори за лечение на сърдечни заболяванияПерорално приложение: • Продължително лечение на коронарна болест на сърцето • Продължително лечение и профилактика на гръдна болка (дори и след лекуван инфаркт на миокарда) • Продължително лечение на тежка хронична сърдечна недостатъчност в комбинация със сърдечни гликозиди, диуретици, АСЕ - инхибитори или артериални вазодилататори • Повишаване на кръвното налягане в белодробните кръвоносни съдове2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Изокет Не приемайте Изокет • ако сте алергични (свъръхчувствителни) към изосорбидцинитрат, други нитросъединения или към някое от помощните вещества • ако имате остра циркулаторна недостатъчност (шок, колапс) • ако имате кардиогенен шок (освен ако не се поддържа задоволително крайно диастолно налягане с помощта на подходящи средства) • ако имате хипертрофична обструктивна кардиомиопатия (уголемяване лявата камера на сърцето и запушване в нейната изходна част) • ако имате констриктивен перикардит (хронично възпаление на перикарда) • ако имате сърдечна тампонада (повишено вътресърдечно налягане, дължащо се на набиране на течност или кръв в перикарда) • ако имате много ниско кръвно налягане (систолно кръвно налягане по-ниско от 90 mmHg) • ако имате значително понижен обем на циркулиращата кръв • по време на лечение с нитрати не трябва да се използват фосфодиестеразни инхибитори (напр. силденафил, варденафил и тадалафил) (виж раздел Други лекарства и Изокет) • ако имате остра анемия Предупреждения и предпазни мерки Използвайте Изокет с повишено внимание и под медицинско наблюдение при: • Ниско налягане на пълнене, напр. в резултат на остър инфаркт на миокарда или увредена левокамерна функция (левокамерна недостатъчност) • Стеснение на аортната или митралната клапа на сърцето • Заболявания, свързани с повишено вътречерепно налягане • Ортостатично нарушение (нарушение на кръвообращението при изправяне) Наблюдавани са развитие на толеранс (намалена ефикасност) и кръстосан толеранс към други видове лекарства, съдържащи нитрати (намалено действие в случай на предишно лечение с нитрати). За да се избегне намаляване или загуба на действието, не трябва да се използват високи дози. Пациенти на поддържащо лечение с Изокет или ползвали Изокет при спешност не трябва да приемат лекарства, инхибитори на фосфодиестеразата (напр. силденафил, варденафил и тадалафил). Лечението с Изокет не трябва да се прекъсва, за да се приемат лекарства, инхибитори на фосфодиестеразата (напр. силденафил, варденафил и тадалафил), поради повишен риск за поява на стенокарден пристъп (виж раздел "Други лекарства и Изокет"). Други лекарства и Изокет Едновременното приемане на лекарства, понижаващи кръвното налягане, напр. бета-блокери, калциеви антагонисти, съдоразширяващи и други, и/или алкохол, може да засили ефекта на понижаване на кръвното налягане от Изокет. Това може да се получи и с невролептици и трициклични антидепресанти. Ефекта на понижване на кръвното налягане от Изокет може да се засили, ако се приема заедно с продукти, съдържащи фосфодиестеразни инхибитори (напр. силденафил, варденафил и тадалафил) (виж раздели "Не приемайте Изокет" и "Предупреждения и предпазни мерки "). Това е възможно да доведе до животозастрашаващи сърдечио-съдови усложнения. Когато Изокет се приема едновременно с дихидроерготамин, това може да повиши кръвните нива на дихидроерготамин и неговия ефект. Препоръчва се повишено внимание при едновременна употреба с лекарства, съдържащи сапроптерин. Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. Изокет и алкохол Като предпазна мярка не приемайте Изокет с алкохол. Бременност, кърмене и фертилитет Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Изокет трябва да се прилага със специално внимание от лекар и при постоянен контрол по време на бременност и кърмене, тъй като няма достатъчно опит с употребата му при бременни или кърмещи жени. Шофиране и работа с машини Възможно е Изокет да повлияе върху реакциите на пациента до степен, в която се нарушава способността за шофиране или работата с машини. Това действие се засилва при комбинация с алкохол. Важна информация относно някои от съставките на Изокет съдържа лактоза Ако Вашият лекар Ви е съобщил, че имате непоносимост към някои захари, Вие трябва да се свържете с него преди да приемете лекарствения продукт.3. Как да приемате Изокет Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Дозировка Перорално приложение • 1 таблетка 3 до 4 пъти дневно без да се сдъвква и с достатъчно количество течност при начало на лечението или при продължително лечение с ниски дози изосорбиддинитрат Сублингвално приложение • 1 таблетка под езика или между зъбите и бузата за лечение на остра гръдна болка или преди физическо или психологическо натоварване, което може да предизвика гръдна болка. • Дозата, която се приема след остър миокарден инфаркт или остра левокамерна недостатъчност трябва да бъде определена от лекуващия лекар. Няма данни, че е необходимо адаптиране на дозата при пациенти в старческа възраст. Безопасността и ефикасността на Изокет при деца все още не е установена. Ако сте приели повече от необходимата доза Изокет Симптоми при предозиране Предозирането може да предизвика значително понижаване на кръвното налягане. Ниското кръвно налягане е свързано с замаяност, световъртеж при изправяне, отпадналост, учестен сърдечен пулс, слаб пулс, пребледняване, изпотяване, главоболие, гадене, повръщане и диария. Високи дози изодинитдинитрат могат да предизвикат нарушения на хемоглобина и недостатъчно насищане на хемоглобина с кислород, повишена дихателна честота, тревожност, загуба на съзнание и тежки случаи на спиране на сърдечната дейност. Много високи дози изодинитдинитрат могат да доведат до повишено вътречерепно налягане и проявления от страна на мозъка. Мерки при предозиране Спрете приема на лекарството и незабавно се свържете с лекар. В случай на симптоми на ниско кръвно налягане, пациента трябва да се постави в легнало положение с повдигнати крака и внимателно да се следи състоянието му.4.Възможни нежелани реакции Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Много чести: може да засегнат повече от 1 на 10 пациенти • главоболие Чести: може да засегнат 1 до 10 на 100 пациенти • замаяност, сънливост • ускорен сърдечен пулс • понижаване на кръвното налягане при изправяне • отпадналост Нечести: може да засегнат 1 до 10 на 1000 пациенти • влошаване на гръдната болка • колапс (понякога съпроводен от забавен и непостоянен сърдечен пулс и краткотрайна загуба на съзнание) • гадене, повръщане • алергични кожни реакции (обрив), зачервяване Много редки: може да засегнат по-малко от 1 на 10000 пациенти • киселини в стомаха • подуване на лицето и гърлото, синдром на Стивънс-Джонсън С неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка за честотата • ниско кръвно налягане зачервяване и лющене повърхността на кожата За органичните нитрати са съобщавани тежки случаи на ниско кръвно налягане включващи гадене, повръщане, неспокойство, бледност и обилно изпотяване. Указание: По време на лечението с Изокет може да настъпи временен недостиг на кислород, дължащ се на преразпределението на кръвта в хиповентилираните алвеоларни области на белия дроб. Особено при пациенти с коронарна болест на сърцето, това може да доведе до недостиг на кислород в сърдечния мускул. Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или ако забележите някакви нежелани реакции, които не са описани в тази листовка, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Съобщаване на нежелани реакции Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез: Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев" № 8 1303 София Тел.:+35 928903417 уебсайт: www.bda.bg Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.5.Как да съхранявате Изокет Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Лекарственият продукт не изисква специални условия на съхранение. Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Изокет Активното вещество е изодинитдинитрат. Всяка таблетка съдържа 5 mg изодинитдинитрат. Другите съставки са: лактоза монохидрат; микрокристална целулоза; картофено нишесте; талк; силициев диоксид колоиден безводен и алуминиев стеарат. Как изглежда Изокет н какво съдържа опаковката Изокет 5 mg са таблетки. Таблетките са бели, плоски, с вдлъбнато релефно означение " i 5" от горната страна и "Schwarz Pharma" от долната страна. Предлагат се в блистери в опаковки по 60 таблетки. Притежател на разрешението за употреба UCB Pharma GmbH, Alfred-Nobel-Str. 10,40789 Monheim, Германия Производител Aesica Pharmaceuticals GmbH, Alfred-Nobel-Str. 10,40789 Monheim, Германия
Условия на доставка

Напишете отзив

Моля идентифицирайте се или се регистрирайте, за оставяне на отзив.