Меню
Количка

КАНИЛЕР табл 10 мг х 30 бр

Caniler 10 mg 30 tablets / Канилер 10 мг. 30 таблетки - Лекарства с рецепта
КАНИЛЕР табл 10 мг х 30 бр
Продуктът не може да бъде закупен онлайн.
0.00 лв.
Mоже да бъде закупен с рецепта на място в Аптеки Мирабел
Канилер се използва за лечение на високо кръвно налягане, т.нар. хипертония при възрастни пациенти над 18 години (не се препоръчва при деца под 18-годишна възраст).
КАНИЛЕР таблетки 10 мг. х 30 /CANILER tablets 10 mg х 301. Какво представлява Канилер и за какво се използва Канилер принадлежи към група лекарства наречени блокери на калциевите канали (дихидропиридинови деривати). Канилер се използва за лечение на високо кръвно налягане, т.нар. хипертония при възрастни пациенти над 18 години (не се препоръчва при деца под 18-годишна възраст).2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Канилер Не приемайте Канилер и информирайте Вашия лекар: ако сте алергични към лерканидипинов хидрохлорид или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6); ако преди това сте имали алергична реакция към лекарства подобни на Канилер таблетки (напр. амлодипин, никардипин, фелодипин, израдипин, нифедипин или лацидипин); ако страдате от определени сърдечни заболявания: нелекувана сърдечна недостатъчност; нарушен приток на кръв от сърцето; нестабилна стенокардия (гръдна болка в покой или прогресивно засилваща се гръдна болка); прекаран сърдечен инфаркт преди по-малко от един месец; ако имате тежко чернодробно или бъбречно увреждане; ако приемате лекарства, инхибитори на CYP3 А4 изоензим: противогъбични антибиотици (напр. кетоконазол или итраконазол); макролидни антибиотици (напр. еритромицин или тролеандомицин); противовирусни средства (напр. ритонавир); ако приемате друго лекарство, наречено циклоспорин (прилага се за предотвратяване отхвърлянето на трансплантиран орган). Не приемайте това лекарство с грейпфрут или сок от грейпфрут. Не приемайте това лекарство, ако сте бременна или кърмите (за повече информация вижте точка Бременност и кърмене).Предупреждения и предпазни мерки Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Канилер: ако страдате от определени сърдечни заболявания, ако имате пейсмейкър или ако страдате от стенокардия; ако имате проблеми с черния дроб или бъбреците, или ако сте на диализа. Други лекарства и Канилер Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, особено ако: приемате бета-блокери, напр. метопролол, диуретици (обезводняващи) или АСЕ-инхибитори (лекарства за лечение на високо кръвно налягане); приемате циметидин (повече от 800 mg, лекарство за язви, нарушено храносмилане или киселини); приемате дигоксин (лекарство за лечение на сърдечни проблеми); приемате мидазолам (сънотворно); приемате рифампицин (лекарство за лечение на туберкулоза); приемате астемизол или терфенадин (лекарства, прилагани при алергии); приемате амиодарон или хинидин (лекарства за лечение на учестена сърдечна дейност); приемате фенитоин или карбамазепин (лекарства, прилагани при епилепсия). Вашият лекар ще проследява кръвното Ви налягане по-често от обикновено. Канилер с храна, напитки и алкохол Пациентите не трябва да приемат алкохол по време на лечението с Канилер, тъй като това може да усили ефекта му. Пациентите не трябва да приемат грейпфрут или сок от грейпфрут.Бременност и кърмене Не приемайте Канилер, ако сте бременна или кърмите, или ако искате да забременеете или ако не използвате контрацептивен метод. Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.Шофиране и работа с машини Необходимо е повишено внимание, поради възможността от замаяност, слабост и умора. Не шофирайте и не използвайте машини докато не установите как Ви влияе Канилер.Канилер съдържа лактоза Ако Вашият лекар Ви е информирал, че страдате от непоносимост към някои захари, напр. непоносимост към лактоза, галактоземия и/или глюкозо-галактозен малабсорбционен синдром, свържете се с Вашия лекар преди да приемете този лекарствен продукт, тъй като таблетките съдържат лактоза.3. Как да приемате Канилер Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.Възрастни Препоръчителната доза е една филмирана таблетка Канилер 10 mg дневно по едно и също време на деня, за предпочитане сутрин, поне 15 минути преди закуска, тъй като храната, богата на мазнини, значително увеличава плазмените нива на лекарството. Вашият лекар може да Ви посъветва да увеличите дневната доза до 20 mg Канилер, ако е необходимо. За предпочитане е таблетките да се поглъщат цели, с малко вода.Старческа възраст Не се налага коригиране на дозата. Въпреки това е необходимо повишено внимание в началото на лечението.Пациенти с чернодробни и бъбречни увреждания Необходимо е специално внимание в началото на лечението при тези пациенти и се изисква внимание при увеличаване на дневната доза на 20 mg.Употреба при деца и юноши Това лекарство не трябва да се прилага при деца под 18-годишна възраст. Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар.Ако сте приели повече от необходимата доза Канилер Не превишавайте предписаната доза Ако приемете доза, по-голяма от предписаната или в случай на предозиране, незабавно потърсете лекарска помощ и, по възможност, вземете таблетките и/или опаковката на лекарството със себе си. Превишаването на предписаната доза може да доведе до прекомерно понижение на кръвното налягане, неравномерна или учестена сърдечна дейност. Може да доведе и до загуба на съзнание.Ако сте пропуснали да приемете Канилер Ако пропуснете да приемете Вашата таблетка, просто пропуснете тази доза и после продължете както преди. Не приемайте двойна доза.Ако сте спрели приема на Канилер Ако спрете приема на Канилер, кръвното Ви налягане може отново да се увеличи. Моля, консултирайте се с Вашия лекар, преди да спрете лечението.Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.4. Възможни нежелани реакции Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.Някои нежелани реакции може да са сериозни: Ако възникне някоя от тези нежелани реакции, незабавно уведомете Вашия лекар. Редки: (може да засегнат до 1 на 1 000 души): Стенокардия (гръдна болка, поради нарушено кръвоснабдяване на сърцето). Много редки (може да засегнат до 1 на 10 000 души): Гръдна болка, понижено кръвно налягане, загуба на съзнание и алергични реакции (симптомите включват сърбеж, обрив, копривна треска). Ако страдате от стенокардия, лекарства от групата към която принадлежи Канилер, могат да доведат до повишена честота, продължителност и тежест на тези пристъпи. Могат да се наблюдават изолирани случаи на сърдечни пристъпи.Други възможни нежелани реакции: Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души): Главоболие, замаяност, учестена сърдечна честота, палпитации (сърцебиене), внезапно зачервяване на лицето, врата или горната част на гръдния кош, оток около глезените. Редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 души): Сънливост, неразположение, повръщане, киселини, стомашна болка, диария; кожен обрив, мускулна болка, отделяне на голямо количество урина, умора. Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 души): Подуване на венците, промени в чернодробната функция (установена чрез кръвни тестове), учестено уриниране. Съобщаване на нежелани реакции Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване към: Изпълнителната агенция по лекарствата, ул. "Дамян Груев” № 8, 1303 София, тел.:+35928903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.5. Как да съхранявате Канилер Да се съхранява на място, недостъпно за деца Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху блистера и картонената опаковка след Годен до:/ЕХР. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Да се съхранява под 25°С. Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага. Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Канилер Канилер 10 mg филмирани таблетки Активното вещество е: лерканидипинов хидрохлорид 10 mg, което е еквивалентно на 9,4 mg лерканидипин.Другите съставки са: Сърцевина на таблетката: магнезиев стеарат (Е572), повидон К-30 (Е1201), натриев нишестен гликолат тип А, лактоза монохидрат, микрокристална целулоза (Е460); Филмово покритие: макрогол 3350 (Е1521), поливинилов алкохол, частично хидролизиран, талк (Е553b), титанов диоксид (Е171), железен оксид, жълт (E172). Канилер 20 mg филмирани таблетки Активното вещество е: лерканидипинов хидрохлорид 20 mg, което отговаря на 18,8 mg лерканидипин.Другите съставки са: Сърцевина на таблетката: магнезиев стеарат (Е572), повидон К-30 (Е1201), натриев нишестен гликолат тип А, лактоза монохидрат, микрокристална целулоза (Е460); Филмово покритие: макрогол 3350 (Е1521), поливинилов алкохол, частично хидролизиран, талк (Е553b), титанов диоксид (Е171), железен оксид, жълт, железен оксид, червен (Е172). Как изглежда Канилер и какво съдържа опаковката Канилер 10 mg филмирани таблетки са жълти филмирани таблетки, с кръгла, двойноизпъкнала форма (диаметър 6,5 mm), с делителна черта от едната страна, с надпис 'L' от другата страна. Канилер 20 mg филмирани таблетки са розови филмирани таблетки, с кръгла, двойноизпъкнала форма (диаметър 8,5 mm), с делителна черта от едната страна, с надпис 'L' от другата страна. Делителната черта е само за улесняване на счупването с цел по-лесно поглъщане, а не за разделяне на равни дози.Канилер 10 mg филмирани таблетки се предлага във блистери от РVDC-PVС//алуминий, които съдържат 7, 10, 14, 20, 28, 30, 35, 50, 56, 60, 98 или 100 филмирани таблетки. Канилер 20 mg филмирани таблетки се предлага във блистери от PVDC-PVC// алуминий, които съдържат 7, 10, 14, 20, 28, 30, 35, 42, 50, 56, 60, 98 или 100 филмирани таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.Притежател на разрешението за употреба: Sandoz d.d., Словения.Производител: Lek Pharmaceuticals d.d., Словения;
Условия на доставка

Напишете отзив

Моля идентифицирайте се или се регистрирайте, за оставяне на отзив.