Меню
Количка

ЛЕВИД табл 50 мг х 30 бр

Levid 50 mg. 30 tablets / Левид 50 мг 30 таблетки - Лекарства с рецепта
ЛЕВИД табл 50 мг х 30 бр
Продуктът не може да бъде закупен онлайн.
  • Наличност: В наличност
  • Производител: Medochemie Ltd., Кипър
  • Арт.номер: 48812
  • Тегло: 0.20кг
18.91 лв.
Mоже да бъде закупен с рецепта на място в Аптеки Мирабел
Левосулпирид принадлежи към група лекарства, наречени психолептици и антипсихотици Той се използва при: Ендогенна и реактивна депресия; Соматоформни нарушения; Остра и хронична шизофрения.

Levid 50 mg. 30 tablets

Левид 50 мг 30 таблетки

Листовка: информация за потребителя ЛЕВИД 50 mg таблетки LEVIDE 50 mg tablets Левосулпирид/ LevosulpirideПрочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. - Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. - Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт. - Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите. - Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.Какво съдържа тази листовка 1. Какво представлява ЛЕВИД и за какво се използва 2. Какво трябва да знаете преди да приемете ЛЕВИД 3. Как да приемате ЛЕВИД 4. Възможни нежелани реакции 5. Как да съхранявате ЛЕВИД 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация1. Какво представлява ЛЕВИД и за какво се използва Левосулпирид принадлежи към група лекарства, наречени психолептици и антипсихотици Той се използва при: • Ендогенна и реактивна депресия. • Соматоформни нарушения. • Остра и хронична шизофрения.2. Какво трябва да знаете преди да приемете ЛЕВИД Не приемайте ЛЕВИД: • Ако сте алергични към левосулпирид или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6). • Ако имате епилепсия • Ако сте бременна или може да сте бременна или през периода на кърмене. • Ако сте пациент в маниакално състояние или в маниакална фаза на маниакално-депресивна психоза. • Ако имате хипертония, за която се предполага, че се дължи на феохромоцитом, или ако имате сърдечна недостатъчност. В тези случаи се изисква повишено внимание. • Ако имате рак на гърдата. Предупреждения и предпазни мерки Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете ЛЕВИД. Левосулпирид не трябва да се прилага, когато стимулацията на стомашно-чревната перисталтика може да бъде вредна, например при наличие на стомашно-чревно кървене, механични обструкции и перфорации. ЛЕВИД трябва да се прилага с внимание при пациенти с рискови фактори за инсулт. Левосулпирид трябва да се прилага с внимание при пациенти със сърдечно-съдово заболяване или с фамилна анамнеза за удължен QT интервал. Съвместното лечение с други невролептици трябва да се избягва. По време на лечение с антипсихотични лекарства е докладвано разстройство с комплекс от симптоми, наречено Невролептичен малигнен синдром. Клиничните прояви на този синдром са хиперпирексия, мускулна ригидност, акинезия, вегетативни нарушения (неравномерен сърдечен ритъм или промени в кръвното налягане, изпотяване, тахикардия, аритмии), промени в съзнанието, които могат да прогресират до ступор и кома. Лечението на Невролептичен малигнен синдром се състои в незабавно преустановяване приема на антипсихотични лекарства и други неосновни лекарства и назначаване на интензивно симптоматично лечение (трябва да се вземат мерки за намаляване на хипертермията и коригиране на дехидратацията). В случаите, при които лечението с антипсихотици се счита за необходимо, пациентите трябва да бъдат проследявани внимателно. Изисква се особено внимание при пациенти, за които е известна, дори на ниво семейство, анамнеза за клинична тромбоза, тъй като употребата на това лекарство се свързва с образуване на тромби. Други лекарства и ЛЕВИД Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства. Комбинирането с други лекарства изисква особено внимание и бдителност от страна на лекаря, за да се избегнат неочаквани ефекти от нежелано взаимодействие. Рискът от сърдечна аритмия се повишава, когато невролептици се приемат съвместно с лекарства, които удължават QT интервала. Левосулпирид не трябва да се приема съвместно с лекарства, които причиняват електролитни нарушения. ЛЕВИД с алкохол Трябва да избягвате съвместния прием на алкохол. Бременност, кърмене и фертилитет Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Не приемайте ЛЕВИД по време на бременността, при вероятна бременност и докато кърмите. Следните симптоми са наблюдавани при новородени, чиито майки са приемали конвенционални или атипични антипсихотици, включително левосулпирид, през последния триместър (последните три месеца от бременността): тремор, ригидност и/ или мускулна слабост, сънливост, възбуда, проблеми с дишането и проблеми при хранене. Ако при Вашето дете се появят някои от тези симптоми, свържете се с Вашия лекар. Шофиране и работа с машини ЛЕВИД повлиява в значителна степен способността за шофиране и работа с машини. Пациентите, подложени на лечение, могат да изпитат изтръпване, замаяност или дискинезия; поради тази причина те трябва да избягват шофиране и дейности, които изискват повишено внимание. ЛЕВИД съдържа лактоза. Ако Вашият лекар Ви е казвал, че страдате от непоносимост към някои захари, свържете се с Вашия лекар преди да приемете това лекарство.3. Как да приемате ЛЕВИД Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Препоръчителната доза е: Възрастни • Възрастни с остри форми на психични разстройства: 2-3 таблетки от 100 мг дневно • Поддържащо лечение: освен ако не е предписано друго, 3 таблетки от 50 мг дневно Дозата може да се понижава постепенно. Употреба при деца и юноши Това лекарство не трябва да се приема от деца и юноши, тъй като няма налична информация за такава употреба. Пациенти в старческа възраст При лечението на пациенти в старческа възраст дозата ще бъде определена от лекаря, който трябва внимателно да прецени възможни понижения в посочените по-горе дози. Ако сте приели повече от необходимата доза ЛЕВИД Ако по невнимание погълнете/ приемете свръхдоза, информирайте Вашия лекар или посетете най-близката болница. При много високи дози и при пациенти, чувствителни към невролептични лекарства, могат да се появят екстрапирамидални ефекти и нарушения на съня. В този случай е достатьчно да преустановите лечението или да намалите дозата, която приемате, съобразно решението на лекаря. Ако сте пропуснали да приемете ЛЕВИД Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Ако сте спрели приема на ЛЕВИД Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.4. Възможни нежелани реакции Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Съобщавани са следните нежелани реакции: Много редки (засягат до 1 на 10 000 души): психомоторна възбуда, невровегетативни нарушения и екстрапирамидални ефекти като тремори, паркинсонизъм и дистония. Всички тези ефекти са умерени по сила и са обратими. С неизвестна честота (честотата не може да бъде установена от наличните данни) • някои нарушения като аменорея, гинекомастия, галакторея, хиперпролактинемия и промени в либидото, наблюдавани при особени случаи се дължат на левосулпирид върху нормалната функция по оста хипоталамус - хипофиза - гонади, сходен на този при много други невролептици • съобщавани са изолирани случаи на наддаване на тегло след продължително лечение. Следните нежелани лекарствени реакции са наблюдавани при други лекарства от същия клас: Редки (засягат до 1 на 1 000 души): • случаи на удължаване на QT интервала, вентрикуларни аритмии като полиморфна камерна тахикардия (torsades de pointes), вентрикуларна тахикардия, вентрикуларни фибрилации и сърдечен арест. Много редки (засягат до 1 на 10 000 души): • случаи на внезапна смърт. С неизвестна честота (честотата не може да бъде установена от наличните данни): • съобщавани са случаи на венозен тромбемболизъм (ВТЕ), включително случаи на белодробен емболнзъм (БЕ) и дълбока венозна тромбоза (ДВТ). • симптоми на отнемане при новороденото, екстрапирамидни симптоми (вижте точка 2). Особено внимание се изисква при пациенти, при които е налице, дори и на ниво семейство, анамнеза за тромбоза, тъй като това лекарство се свръзва с образуването на тромби Съобщаване на нежелани реакции Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно на следния адрес: Изпълнителна агенция по лекарствата ул., Дамян Груев” Хе 8 1303 София Тел.: +35 928903417 уебсайт: www.bda.bg Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.5. Как да съхранявате ЛЕВИД Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение. Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след „Годен до“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа ЛЕВИД - Активното вещество е: левосулпирид (levosulpiride). - Другите съставки са: Микрокристална целулоза (Е460), лактоза монохидрат, натриев нишестен гликолат тип А, магнезиев стеарат (Е572). Как изглежда ЛЕВИД и какво съдържа опаковката ЛЕВИД 50 mg таблетки: Бели, кръгли, изпъкнали таблетки с диаметър 8 mm с надпис „50“ от едната страна. ЛЕВИД 100 mg таблетки: Бели, кръгли, изпъкнали таблетки с диаметър 10,3 mm. Налични са опаковки с 20, 30, 60 и 100 таблетки, опаковани в блистери (PVC/PVDC/алуминий и PV C/PCTFE/алуминий). Всеки блистер съдържа 10 таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.Притежател на разрешението за употреба MEDOCHEMIE LTDПроизводител Medochemie Ltd. - Central Factory
Условия на доставка

Напишете отзив

Моля идентифицирайте се или се регистрирайте, за оставяне на отзив.
Етикети: С РЕЦЕПТА