Меню
Количка

МОКСОТЕНС табл 0.4 мг х 30 бр

Moxotens 0.4 mg. 30 film-coated tablets Actavis / Моксотенс 0.4 мг 30 филмирани таблетки Актавис - Лекарства с рецепта
МОКСОТЕНС табл 0.4 мг х 30 бр
Продуктът не може да бъде закупен онлайн.
0.00 лв.
Mоже да бъде закупен с рецепта на място в Аптеки Мирабел
Артериална хипертония.

Moxotens 0.4 mg. 30 film-coated tablets Actavis

Моксотенс 0.4 мг 30 филмирани таблетки Актавис

моксонидин (moxonidine)Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство. - Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. - Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт. - Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите. - Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовкаВ тази листовка: 1. Какво представлява Моксотенс и за какво се използва 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Моксотенс 3. Как да приемате Моксотeнс 4. Възможни нежелани реакции 5. Как да съхранявате Моксотенс 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация1.Какво представлява Моксотенс и за какво се използва Моксотенс намалява напрежението в стените на кръвоносните съдове, като по този начин понижава стойностите на високото кръвно налягане. Използва се за лечение на лека до средно тежка артериална хипертензия (високо кръвно налягане).2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Моксотенс Не приемайте Моксотенс при: - ако сте алергични към моксонидин или към някоя от останалите съставки на това лекарство изброени в точка 6. - синдром на болния синусов възел (синдром при който се нарушава сърдечният ритъм) - забавен сърдечен ритъм (сърдечна честота < 50 удара/минута в покой); - нарушения в сърдечната проводимост (предсърдно-камерен блок П-ра и Ill-та степен); - сърдечна недостатъчност.Предупреждения и предпазни мерки Необходимо е специално внимание при употребата на Моксотенс в следните случаи: - при нарушена проводимост на сърдечните импулси между предсърдията и камерите (предсърдно-камерен блок) от I-ва степен, за да се предотврати силно забавяне на сърдечната честота; - при тежко увреждане на съдовете на сърцето (коронарно заболяване или нестабилна ангина пекторис(гръдна болка)); - умерено изразена сърдечна недостатъчност;При пациенти с увредена бъбречна функция лечението започва с доза от 0,2 m дневно иможе да се повиши до максимум 0,4 mg дневно по преценка на лекаря.Ако Моксотенс се използва в комбинация с бета-блокср (напр. атснолол, метопролол, пропранолол) и лечението трябва да се прекрати, първо трябва да се спре приема на бета-блокера и след няколко дни се спира приложението на моксонидин.Лечението с Моксотенс не трябва да се прекратява рязко, а се извършва постепенно за период oi две седмици.Деца и юноши Безопасността и ефективността при деца и юноши под 16 годишна възраст все още не е установена, поради което лекарственият продукт не се прилага в тази възрастова група.Други лекарства н Моксотенс Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Едновременното приемане на Моксотенс с други антихипертензивни (понижаващи кръвното налягане) лекарствени продукти усилва неговото действие. Грицикличните антидепресанти (лекарства за лечение на депресия) понижават ефекта на моксонидин, поради което не се препоръчва едновременната им употреба. Моксотенс може да засили ефекта на трицикличнитс антидепресанти (да се избягва едновременното им приложение), на транквилизантите (за лечение на тревожност и подпомагане на съня), алкохола, седативите (успокоителни) и хипнотиците (сънотворни). Моксонидин усилва действието на бета блокерите (атснолол, пропранолол, метопролол) и е възможно забавяне на сърдечния ритъм при едновременното им приложение. Продуктът може леко да понижи познавателната функция, ако се приема заедно с лоразепам. Едновременната употреба на моксонидин с бензодиазепини (диазепам), може да увеличи успокояващия им ефект.Моксотенс с храна, напитки и алкохол Няма данни за необходимост от специален хранителен режим или ограничения на определени видове храни и напитки по време на лечението с този продукт. Моксотенс засилва ефектите на алкохола.Бременност, кърмене н фертилитет Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Бременност Моксотенс не трябва да се прилага по време на бременност, освен в случай на крайна необходимост по преценка на лекаря. Кърмене Моксонидин се излъчва в кърмата. Не се препоръчва употребата му по време на кърмене. Ако приложението му е наложително кърменето се преустановява.Шофиране и работа с машини Не са провеждани изследвания за ефекта на моксонидин върху способността за шофиране или работа с машини. В някои случаи се налюдават сънливост и замаяност. Това трябва да се има предвид при изпълнението на тези дейности.Моксотенс съдържа лактоза Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.3. Как да приемате Моксотенс Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.Таблетките се приемат през устата с достатъчно количество течност, независимо от приема на храна.Възрастни: Лечението започва с най-ниската доза от 0,2 mg моксонидин, която се приема еднократно сутрин. При незадоволителен терапевтичен отговор след период от три седмици дозата може да се повиши до 0,4 mg, която се приема еднократно (сутрин) или на два приема (сутрин и вечер). Ако терапевтичният отговор отново е незадоволителен дневната доза може да се повиши след още три седмици до максимум 0,6 mg, разделени на два приема (сутрин и вечер). Необходимо е да не се надвишава еднократна доза от 0,4 mg и дневна доза от 0,6 mg.Деца: Безопасността и ефективността при деца и юноши под 16 годишна възраст все още не е установена, поради което лекарственият продукт не се прилага в тази възрастова група.Пациенти в напреднат възраст: При неувредена бъбречна функция не се налага промяна в дозите препоръчани за възрастни.Нарушена бъбречна функции: При пациенти с умерено нарушена бъбречна функция (скорост на гломерулна филтрация (GFR) > 30 ml/min, но < 60 ml/min) максималната еднократна доза не бива да надвишава 0,2 mg, а максималната дневна доза 0,4 mg. При пациенти с тежко увреждане на бъбречната функция (GFR < 30 ml/min) моксонидин е противопоказан.Нарушена чернодробна функции: Не са провеждани изследвания при пациенти с нарушена чернодробна функция. Моксонидин не се подлага на екстензивен чернодробен метаболизъм, поради което при пациенти с леко до умерено чернодробно увреждане се препоръчват дози като тези при възрастни. При пациенти с тежки чернодробни нарушения прилагането на моксонидин е противопоказано.Ако имате впечатлението, че ефектът от приложението на Моксотенс е по-силен от очаквания или недостатъчен, обърнете се към своя лекар или фармацевт.Ако сте приели повече от необходимата доза Моксотенс При прием на по-висока доза от предписаната, веднага се обърнете за помощ към лекар! Симптомите при предозиране са: главоболие, отпуснатост, сънливост, ниски стойности на кръвното налягане, замаяност, отпадналост, забавен пулс, сухота в устата, повръщане, умора и болки в горната половина на коремната област. В редки случаи могат да се наблюдават парадоксално покачване на кръвното налягане, ускорен сърдечен ритъм, повишени стойности на кръвната захар. При по-тежко предозиране може да се стигне до смущения в съзнанието и потискане на дишането.Ако сте пропуснали да приемете Моксотенс Ако сте пропуснали един прием, вземете продукта във времето на следващия регулярен прием без да увеличавате дозата.4.Възможни нежелани реакции Както всички лекарства, юва лекарство може да предизвика нежелани реакции, вьпреки че не всеки ги получава. В началото на лечението много често могат да се наблюдават сухота в устата, отпадналост, замаяност и сънливост. Честотата и изразеността на тези симптоми намаляват няколко седмици от лечението. Възможните нежелани лекарствени реакции са подредени по честота.Много чести (повече от I на всеки 10 пациенти могат да ги получат):сухота в устатаЧести нежелани реакции (между 1 и 10 на всеки 100 пациенти могат да ги получат): главоболие, замаяност, виене на свят, сънливост, диария, повдигане, повръщане, диспепсия (лошо храносмилане), обрив, сърбеж, умора, болки в гърба, безсъние.Нечести нежелани реакции (между 1 и 10 на всеки 1 000 пациенти могат да ги получат): забавен сърдечен ритъм, шум в ушите, синкоп (временна загуба на съзнание), понижени стойности на кръвното налягане (вкл. при изправяне, което причинява замайване, прималяване и припадък), тежка алергична реакция, която причинява подуване на лицето или гърлото, оток, болки във врата, нервност.Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.5. Как да съхранявате Моксотенс При температура под 30°С. Да се съхранява на място, недостъпно за деца!Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.Не изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.6. Съдържание на опаковката н допълнителна информации Какво съдържа Моксотенс - Активното вещество в една филмирана таблетка е моксонидин (mo.xonidine) 0,2 mg, 0,3 mg и 0,4 mg. - Другите съставки са: лактоза монохидрат; повидон К25; кросповидон; магнезиев сгеарат; състав на филмовото покритие: опадрай Y-1-7000 (титанов диоксид, хидроксипропилметилцелулоза, макрогол 400); червен железен оксид.Как изглежда Моксотенс и какво съдържа опаковкатаОписание Моксотенс 0,4 mg - тъмно розови, кръгли, филмирани таблетки.Опаковка Моксотенс се предлага в опаковки от по 30 филмирани таблетки. По 10 филмирани таблетки в блистер от PVC/PVDC/AL фолио, по 3 блистера в картонена кутия.Притежател на разрешението за употреба „Актавис" ЕАД ул. "Атанас Дуков" № 29 1407, София, България Тел. 02 9321762; 02 9321771Производители Chanelle Medical Loughrea, Co.Galway ИрландияRottendorf Pharma GmbH Производствени площадки: 1. Ostenfelder Str. 51-61, 59320 Ennigerloh 2. Am Fleigendahl 3, 59320 Ennigerloh ГерманияЗа всяка допълнителна информация относно този лекарствен продукт се обръщайте към местното представителство на Притежателя на разрешението за употреба. "Актавис" ЕАД ул. "Атанас Дуков" № 29 1407 София, България тел: (02) 9321 762; (02) 9321 771.
Условия на доставка

Напишете отзив

Моля идентифицирайте се или се регистрирайте, за оставяне на отзив.
Етикети: С РЕЦЕПТА