Меню
Количка

НЕОДИПИН БЕС-Т табл 5 мг х 30 бр

Neodipin BES-T 5 mg 30 tablets / Неодипин БЕС-Т 5 мг. 30 таблетки - Лекарства с рецепта
НЕОДИПИН БЕС-Т табл 5 мг х 30 бр
Продуктът не може да бъде закупен онлайн.
5.03 лв.
Mоже да бъде закупен с рецепта на място в Аптеки Мирабел
Използва се за лечение на високо кръвно налягане (хипертония) и при лечение на ангина пекторис.

Neodipin  BES-T  5 mg 30 tablets

Неодипин  БЕС-Т  5 мг. 30 таблетки

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Неодипин  БЕС-Т  5 mg таблетки  / Neodipin  BES-T  5 mg tablets Неодипин  БЕС-Т  10 mg таблетки / Neodipin  BES-T  10 mg tablets Amlodipine besylateПрочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да прилагате това лекарство. - Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново. - Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт. - Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите. - Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други,неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.В тази листовка: 1. Какво представлява Neodipin BES-T и за какво се използва 2. Преди да приемете Neodipin BES-T 3. Как да приемате Neodipin BES-T 4. Възможни нежелани реакции 5. Съхранение на Neodipin BES-T 6. Допълнителна информация1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NEODIPIN BEST И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВАТаблетките Neodipin BES-T от 5 и 10 mg са в блистери от поливинилхлорид/алуминиево фолио, пакетирани в картонена опаковка, съдържаща листовка за пациента. Опаковката е от 30 таблетки.Neodipin BES-T е показан като средство на първи избор при лечение на хипертония и може да се използва самостоятелно за контрол на кръвното налягане при повечето пациенти.Neodipin BES-T е средство на избор при лечение на исхемия на миокарда, дължаща се на постоянна обструкция (стабилна ангина) и/или вазоспазъм/вазоконстрикция (ангина на Принзметал или вариантна ангина) на коронарните съдове.2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ NEODIPIN BEST Не приемайте Neodipin BES-T при следните състояния: Neodipin BES-T е противопоказан при пациенти със свръхчувствителност към дихидропиридини, амлодипин или някое от помощните вещества в таблетката.Специални предупреждения при лечението с Neodipin BES-T Приложение при пациенти със сърдечна недостатъчност: По време на клинични проучвания при пациенти със сърдечна недостатъчност с неисхемичен произход аплодипин е бил свързан с увеличен брой докладвани случаи на белодробен оток,въпреки липсата на съществена разлика във влошаването на сърдечната недостатъчност в сравнение с плацебото(таблетка без активно вещество).Приложение при пациенти с нарушена чернодробна функция: Както при всички калциеви антагонисти, полуживотът на амлодипин е удължен при пациенти с нарушена чернодробна фунция и препоръчителните дози все още не са установени. По тази причина препаратът трябва да бъде предписван на такива пациенти с повишено внимание.Прием на други лекарства Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро се приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.Ефект на други препарати върху амлодипин Циметидинт: Съвместната употреба на амлодипин с циметидин не променя фармакокинетиката на амлодипин. Сок от грейпфрут: Едновременната употреба на сок от грейпфрут с единична орална доза амлодипин 10mg няма значителен ефект върху фармакокинетиката на амлодипин. Алуминий/магнезий (антиацид): Едновременният прием на еднократна доза амлодипин и антиацид, съдържащ алуминий/магнезий, не променя значимо фармакокинетиката на амлодипин. Силденафил: Когато амлодипин и силденафил се използват в комбинация, всеки от тях упражнява своя собствен хипотензивен ефект.Ефект на амлодипин върху други препарати Аторвастатин: Съвместната употреба на многократни 10mg дози от амлодипин и 80mg аторвастатин не показват съществена промяна в steady state фармакокинегачните параметри на аторвастатин. Дигоксин: Съвместната употреба на амлодипин с дигоксин не променя серумните нива на дигоксин или неговия бъбречен клирънс при здрави доброволци. Етанол (алкохол): Амлодипин в доза 10mg след еднократно или многократно приложение не променя значимо фармакокинетиката на етанола. Варфарин: Съвместната употреба на амлодипин с варфарин не променя времето на протромбиновия отговор на варфарин. Циклоспорин: Фармакокинетични проучвания с циклоспорин са демонстрирали, че амлодипин не променя значително фармакокинетиката на циклоспорин.Взаимодействия лекарство/лабораторни тестове: Не са известни.Бременност и кърмене Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.Безопасността на амлодипин по време на бременност и кърмене при хора не е установена. Следователно приложението на амлодипин по време на бременност се препоръчва, само когато няма по-безопасна алтернатива и когато болестта сама по себе си носи по-голям риск за майката и плода.Не е известно дали амлодипин преминава в кърмата. Следователно се препоръчва прекъсване на кърменето при лечение с амлодипин.Шофиране и работа с машини Клиничният опит с амлодипин показва, че терапията с него не нарушава пациента да шофира или да управлява машини.3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ NEODIPIN BES-T Винаги приемайте Neodipin BES-T, точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.При възрастни: При хипертония и стенокардия обичайната начална доза е 5mg амлодипин веднъж дневно, като тази доза може да се увеличи до максимум 10mg в зависимост от индивидуалния отговор на пациента. Не се препоръчва коригиране на дозата на амлодипин при съвместно приложение с тиазидни диуретици, бета блокери и инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим.Приложение при деца: Не се препоръчва. Приложение при пациенти в напреднала възраст: Амлодипин, употребяван в подобни дози при млади и пациенти в напреднала възраст, се понася еднакво добре. Приложение при пациенти с чернодробна недостатъчност: Виж раздел Специални предупреждения по-горе.Приложение при пациенти с бъбречна недостатъчност: Промените в плазмените концентрации на амлодипин не са свързани с нивото на бъбречна недостатъчност и затова се препоръчва нормалната доза. Амлодипин не се диализира.Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ Както всички лекарства, Neodipin BES-T може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.В редки случаи се наблюдават алергични реакции, включващи сърбеж, обрив, ангиоедем и еритема мултиформе.В много редки случаи са съобщавани хепатит, жълтеница и повишаване стойностите на чернодробните ензими (преди всичко показващи холестаза). Както и при другите калциеви антагонисти, следните нежелани реакции са съобщавани рядко и не могат да бъдат разграничени от естественото развитие на основното заболяване: миокарден инфаркт, аритмия (включително брадикардия, вентрикуларна тахикардия и предсърдно мъждене) и болки в гръдния кош.5. СЪХРНЕНИЕ НА NEODIPIN BEST Да се съхранява при температура под 25°С. Да се пази от топлина и светлина. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства.Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.Не използвайте Neodipin BES-T след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Какво съдържа Neodipin BES-T - Активната съставка е Амлодипин безилат. - Другите съставки са микрокристална целулоза (Авицел РН 102), двубазов калциев фосфат, магнезиев стеарат, натриев гликолат от скорбяла, колоидален силициев диоксид (Аерозил 200).Как изглежда Neodipin BES-T и какво съдържа опаковката Таблетки за перорално приложение, в блистери от поливинилхлорид/алуминиево фолио, пакетирани в картонена опаковка, съдържаща листовка за пациента. Опаковката е от 30 таблетки.Притежател на разрешението за употреба НЕО БАЛКАНИКА ЕООД ул. "Земляне" 35 София, БългарияПроизводител CIPLALTD. Verna, Salcette, Goa - India
Условия на доставка

Напишете отзив

Моля идентифицирайте се или се регистрирайте, за оставяне на отзив.
Етикети: С РЕЦЕПТА