Меню
Количка

НИМОТОП S филм табл 30 мг х 100 бр

НИМОТОП S табл. 30 мг 100 - Лекарства с рецепта
НИМОТОП S филм табл 30 мг х 100 бр
Продуктът не може да бъде закупен онлайн.
0.00 лв.
Mоже да бъде закупен с рецепта на място в Аптеки Мирабел
Превенция и лечение на исхемични неврологични дефицити, причинени от мозъчен съдов спазъм след аневризмален субарахноиден кръвоизлив.

1. Какво представлява Нимотоп S и за какво се използва
 
Нимотоп S е лекарствен продукт, който противодейства на ефектите от съдов спазъм след мозъчен кръвоизлив (мозъчен терапевтичен агент; блокер на калциевите канали).
 
Нимотоп S се използва за:
Превенция и лечение на исхемични неврологични дефицити, причинени от мозъчен съдов спазъм след аневризмален субарахноиден кръвоизлив.
Нимотоп S филмирани таблетки се използват след употреба на Нимотоп S инфузионен разтвор.
Обяснение: След мозъчен кръвоизлив кръвоносните съдове могат да изпаднат в спазъм. Това може да доведе до недостатъчно добро кръвообращение в засегнатите области на мозъка и така да увреди нервната система. Нимотоп S се използва за предпазване и ако е необходимо, за лечение на подобно увреждане.
 
 
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Нимотоп S
 
Не използвайте Нимотоп S
ако сте алергични към нимодипин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
- ако вземате едновременно рифампицин ако вземате едновременно рифампицин (антибиотик/лекарство за лечение на туберкулоза) или фенобарбитал, фенитоин или карбамазепин (лекарства за лечение на епилепсия), тъй като като тези лекарствени продукта могат значително да намалят ефикасността на Нимотоп S филмирани таблетки (вижте също "Употреба на други лекарства").
 

3. Как да използвате Нимотоп S
 
Винаги използвайте това лекарство точно както Вие казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Препоръчителната доза е (ако не е предписано друго): приложение на Нимотоп S инфузионен разтвор в продължение на 5 -14 дни, последвано от дневна доза от 6 х 60 mg нимодипин, еквивалентно на 2 филмирани таблетки 6 пъти дневно през 4 часа.
Ако имате нежелани реакции, Вашият лекар може да намали дозата.
При пациенти, които вземат други лекарства, които потискат или засилват определена ензимна система (цитохром Р450 ЗА4 система) може да се наложи коригиране на дозата Нимотоп S (също "Употреба на други лекарства").
При пациенти с тежко увредена чернодробна функция, особено с цироза на черния дроб, ефектите и нежеланите лекарствени реакции, напр. понижено кръвно налягане (хипотония), могат да са по-изразени. В тези случаи лекуващият лекар може да намали дозата и ако е необходимо трябва да се обмисли евентуалното прекратяване на лечението.


Начин на приложение
Нимотоп S филмирани таблетки са за перорално приложение.
Обикновено филмираните таблетки трябва да се поглъщат цели с малко течност, независимо от храненето. Трябва да осигурите интервали от 4 часа между отделните приеми. Ние Ви препоръчваме да не вземате таблетки в легнало положение. Сокът от грейпфрут трябва да се избягва (вж. "Нимотоп S с храна и напитки").


Колко дълго трябва да вземате Нимотоп S
Обикновено се препоръчва Нимотоп S филмирани таблетки да се вземат в продължение на около 7 дни след края на 5-14 дневна инфузионна терапия с Нимотоп S инфузионен разтвор. Лекуващият лекар трябва да определи продължителността на лечението във всеки отделен случай. Продължителността на лечението зависи от тежестта и клиничното протичане на Вашето заболяване.
Моля, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако смятате, че ефектите на Нимотоп S са много силни или много слаби.
Ако сте използвали повече от необходимата доза Нимотоп S
Предозирането може да доведе до no-изявени нежелани реакции, като силно понижено кръвно налягане (хипотония) и ускорен или забавен пулс, стомашно-чревни проблеми и гадене. Ако мислите, че имате интоксикация трябва веднага да уведомите Вашия лекар и той да реши какви мерки да предприеме.
Медицински действия при предозиране
В случай на остро предозиране, лечението с Нимотоп S филмирани таблетки трябва незабавно да се прекрати. Спешните мерки трябва да са в зависимост от симптомите. Спешните терапевтични мерки включват стомашна промивка с допълнителен прием на въглен. Ако има изразено понижаване на кръвното налягане, допамин или норадреналин могат да се приложат интравенозно. Тъй като няма специфичен антидот, последващото лечение на други нежелани реакции трябва да се проведе според най-изявените симптоми.
 

Ако сте пропуснали да използвате Нимотоп S
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка. Просто продължете лечението с предписаната доза.4. Възможни нежелани реакции
 
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Честотата на възможните нежелани реакции, изброени по-долу, е определена въз основа на следните условия:
Много чести: засягат повече от 1 на 10 пациенти
Чести: засягат от 1 до 10 пациенти на 100
Нечести: засягат от 1 до 10 пациенти на 1 000
Редки: засягат от 1 до 10 пациенти на 10 000
Много редки: засягат по-малко от 1 на 10 000 пациенти, включително изолирани случаи
Следните нежелани реакции са докладвани по време на клинични изпитвания:
Нечести:
Понижен брой тромбоцити, алергична реакция, кожен обрив, главоболие, ускорен пулс, понижаване на кръвното налягане, разширяване на кръвоносните съдове, гадене.
Редки:
Забавен пулс, чревни запушвания (обструкции), временно повишени стойности на чернодробни ензими.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.
5. Как да съхранявате Нимотоп S
 
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност отбелязан върху блистера и картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.
 
 
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
 

Какво съдържат Нимотоп S филмирани таблетки
Активното вещество е: нимодипин (nimodipine). 1 филмирана таблетка Нимог< 30 mg нимодипин.
Другите съставки са: Поли(1-винил-2-пиролидон) 25, микрокристална целулоза, царевично нишесте, кросповидон, магнезиев стеарат, хипродоксипропил метилцелулоза, макрогол 4000, титанов диоксид (Е 171), железен оксид, жълт (Е 172)
 


Производител
Bayer AG 51368 Leverkusen Германия
 
Условия на доставка

Напишете отзив

Моля идентифицирайте се или се регистрирайте, за оставяне на отзив.
Етикети: С РЕЦЕПТА