Меню
Количка

ОРОПРЕКС табл 10 мг х 30 бр

Oroprex 10 mg 30 tablets / Оропрекс 10 mg 30 таблетки - Лекарства с рецепта
ОРОПРЕКС табл 10 мг х 30 бр
Продуктът не може да бъде закупен онлайн.
0.00 лв.
Mоже да бъде закупен с рецепта на място в Аптеки Мирабел
Оропрекс е антидепресант от групата на SSRI (селективни инхибитори на обратния захват на серотонина). Тези лекарства действат върху серотониновата система в мозъка като повишават нивото на серотонина. Нарушенията в серотониновата система се считат за важен фактор за развитие на депресия и свързани с нея заболявания.

Oroprex 10 mg 30 tablets / Оропрекс 10 mg 30 таблетки

Листовка: информация за потребителя Оропрекс 10 mg филмирани таблетки Oroprex 10 mg film-coated tablets есциталопрам (escitalopram)Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите. Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.Какво съдържа тази листовка 1. Какво представлява Оропрекс и за какво се използва 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Оропрекс 3. Как да приемате Оропрекс 4. Възможни нежелани реакции 5. Как да съхранявате Оропрекс 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация1. Какво представлява Оропрекс и за какво се използва Оропрекс е антидепресант от групата на SSRI (селективни инхибитори на обратния захват на серотонина). Тези лекарства действат върху серотониновата система в мозъка като повишават нивото на серотонина. Нарушенията в серотониновата система се считат за важен фактор за развитие на депресия и свързани с нея заболявания.Оропрекс се използва за лечение на: депресивни нарушения (големи депресивни епизоди); паническо разстройство със или без агорафобия (напр. страх от излизане от дома, влизане в магазини, попадане в тълпа и на обществени места); социално тревожно разстройство (социална фобия); генерализирано тревожно разстройство; обсесивно-компулсивно разстройство.2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Оропрекс Не приемайте Оропрекс: ако сте алергични към есциталопрам или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6); ако приемате други лекарства, които принадлежат към групата, наречена МАО инхибитори, включително селегилин (използва се за лечение на паркинсонова болест), моклобемид (използва се за лечение на депресия) и линезолид (антибиотик); ако имате вродено нарушение на сърдечния ритъм или сте прекарали епизод на нарушен сърдечен ритъм (вижда се на ЕКГ, преглед за оценка на функционирането на сърцето); ако приемате лекарства за проблеми със сърдечния ритъм или които могат да повлияят сърдечния ритъм (вж. точка 2 "Други лекарства и Оропрекс"). Предупреждения и предпазни мерки Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди да приемете Оропрекс.Моля, информирайте Вашия лекар, ако имате някои други състояния или заболявания, тъй като те трябва да се вземат под внимание. По-специално информирайте Вашия лекар, ако: имате епилепсия. Лечението с Оропрекс трябва да се преустанови, ако имате припадъци или се увеличи честотата на припадъците (вижте също точка 4 "Възможни нежелани реакции"); страдате от нарушена чернодробна или бъбречна функция. Вашият лекар може да поиска да коригира дозата Ви; ако страдате от диабет. Лечението с Оропрекс може да повлияе на гликемичния контрол. Може да се наложи корекция на дозата на инсулина и/или на пероралните лекарства за понижаване на кръвната захар; ако имате понижено ниво на натрий в кръвта; ако имате ниски нива на калий или магнезий в кръвта (хипокалиемия / хипомагнезиемия); ако имате склонност към кървене или насиняване; ако сте на електроконвулсивно лечение; ако имате коронарна болест на сърцето; ако страдате или сте страдали от сърдечни проблеми или наскоро сте прекарали инфаркт; ако страдате от сърдечно заболяване известно като „удължаване на QT-интервала" или ако в семейството Ви има такова заболяване; ако имате ниска сърдечна честота при състояние на покой и/или знаете, че имате изчерпване на соли като резултат от продължителна тежка диария и повръщане или употреба на диуретици (отводнителни таблетки); ако имате ускорен или нередовен пулс, прималяване, колапс или замайване при изправяне, което може да бъде индикация за абнормна сърдечна честота; ако имате или сте имали глаукома Имайте предвид, че: Някои пациенти с манийно-депресивно заболяване могат да навлязат в манийна фаза. Тя се характеризира с необичайно и бързо сменящи се идеи, неоправдано чувство за щастие и свръх физическа активност. Ако имате такива симптоми, свържете се с Вашия лекар. Симптоми като безпокойство, невъзможност човек да остане спокоен в седнало или изправено положение могат също да настъпят през първите седмици от лечението. Уведомете Вашия лекар незабавно, ако имате такива симптоми.Мисли за самоубийство и влошаване на Вашата депресия или тревожно разстройство Ако сте депресирани и/или имате тревожно разстройство, понякога може да имате мисли за самонараняване или самоубийство. Те могат да се засилят, когато започнете приема на антидепресанти, тъй като тези лекарства изискват време, за да започнат да действат, обикновено около две седмици, но понякога и по-дълго. Вероятността да имате такива мисли е по-голяма: ако и преди сте имали мисли за самоубийство или самонараняване; ако сте млад човек. Информацията от клинични изпитвания показва повишен риск от суицидно поведение при младежи под 25 години с психични заболявания, които са били лекувани с антидепресант. Ако имате мисли за самонараняване или самоубийство по което и да е време, незабавно се свържете с Вашия лекар или идете в болница. Може да Ви бъде от полза да разкажете на роднина или близък приятел, че сте депресирани или имате тревожно разстройство, и да ги помолите да прочетат тази листовка. Може да ги помолите да Ви кажат дали смятат, че Вашата депресия или тревога се влошават и дали те са разтревожени от промените в поведението Ви.Деца и юноши Оропрекс обикновено не трябва да се прилага при деца и юноши под 18 години. Освен това, трябва да знаете, че пациенти под 18 годишна възраст са с повишен риск от нежелани реакции като опити за самоубийство, мисли за самоубийство и враждебност (предимно агресия, противопоставяне и гняв), когато приемат лекарства от този терапевтичен клас. Въпреки това, Вашият лекар може да предпише Оропрекс за пациенти под 18 години, защото преценява, че това е в техен интерес. Ако Вашият лекар е предписал Оропрекс за пациент под 18 години и Вие искате да го обсъдите, обърнете се към Вашия лекар. Трябва да го информирате, ако някои от горните симптоми се развият или влошат, когато пациенти под 18 години приемат Оропрекс. Освен това, дълготрайните ефекти за безопасност на Оропрекс във връзка с растежа, съзряването и когнитивното и поведенческо развитие в тази възрастова група, все още не са доказани.Други лекарства и Оропрекс Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или може да приемете други лекарства.НЕ ПРИЕМАЙТЕ Оропрекс, ако приемате лекарства за проблеми със сърдечния ритъм или лекарства, които могат да повлияят сърдечния ритъм, като антиаритмици Клас IA и III, антипсихотици (напр. фенотиазинови производни, пимозид, халоперидол), трициклични антидепресанти, някои антимикробни средства (напр. спарфлоксацин, моксифлоксацин, интравенозен еритромицин, пентамидин, анти-маларийни лекарства, по-специално халофантрин), някои антихистамини (астемизол, мизоластин). Ако имате допълнителни въпроси, консултирайте се с Вашия лекар.Информирайте Вашия лекар, ако приемате някои от следните лекарства: Неселективни инхибитори на моноаминоксидазата (МАОИ), които съдържат фенелзин, ипрониазид изокарбоксазид, ниаламид и транилципромин като активни съставки. Ако сте приемали някои от тези лекарства, ще трябва да изчакате 14 дни преди да започнете приема на Оропрекс. След спиране на Оропрекс трябва да изминат 7 дни преди приема на някое от тези лекарства; Обратими, селективни МАО-А инхибитори, съдържащи моклобемид (използвани за лечение на депресия); Необратими МАО-В инхибитори, съдържащи селегилин (използван за лечение на болестта на Паркинсон). Те увеличават риска от нежелани реакции; Антибиотикът линезолид; Литий (използван за лечение на манийно-депресивно разстройство) и триптофан; Суматриптан и подобни лекарства (използвани за лечение на мигрена) и трамадол (използван при силни болки). Те увеличават риска от нежелани реакции; Циметидин и омепразол (използвани за лечение на стомашни язви), флувоксамин (антидепресант) и тиклопидин (използван за намаляване на риска от инсулт). Те могат да предизвикат повишени нива на Оропрекс в кръвта; Жълт кантарион (hypericum perforatum) - билков продукт, който се използва при депресия; Ацетилсалицилова киселина и нестероидни противовъзпалителни лекарства (използвани като болкоуспокояващи или за разреждане на кръвта - така наречените антикоагуланти); Варфарин, дипиридамол и фенпрокумон (лекарства за разреждане на кръвта - така наречените антикоагуланти). Вашият лекар вероятно ще провери времето за кръвосъсирване при започване и прекратяване приема на Оропрекс, за да се увери, че дозата на антикоагуланта е все още адекватна; Мефлокин (използван за лечение на малария), бупропион (за лечение на депресия и когато искате да спрете цигарите) и трамадол (използван при силни болки) поради възможен риск от понижаване на гърчовия праг; Невролептици (лекарства за лечение на шизофрения, психоза) поради възможен риск от понижаване на гърчовия праг, и антидепресанти; Флекаинид, пропафенон и метопролол (използвани при сърдечно-съдови заболявания), дезипрамин, кломипрамин и нортриптилин (антидепресанти) и рисперидон, тиоридазин и халоперидол (антипсихотици). Може да се наложи коригиране на дозировката на Оропрекс; Лекарства, които удължават така наречения "QT интервал" или лекарства, които понижават нивата на калий или магнезий в кръвта. Консултирайте се с Вашия лекар относно тези лекарства. Оропрекс с храна, напитки и алкохол Оропрекс може да се приема със или без храна (вж. точка "Как да приемате Оропрекс"). Както при много други лекарства, комбинирането на Оропрекс с алкохол не е препоръчително, макар че не се очаква взаимодействие.Бременност, кърмене и фертилитет Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Уверете се, че Вашата акушерка и/или лекар знаят, че приемате Оропрекс. Когато се приемат по време на бременност, особено през последните 3 месеца от бременността, лекарства като Оропрекс могат да повишат риска от сериозно заболяване при бебетата, което се нарича персистентна белодробна хипертония при новородените (PPHN), което кара бебето да диша по-бързо и да има синкав цвят на кожата. Тези симптоми обикновено започват през първите 24 часа от раждането на бебето. Ако това се случи с Вашето бебе, трябва незабавно да се свържете с акушерката и/или Вашия лекар. Ако приемате Оропрекс през последните 3 месеца от бременността, трябва да знаете, че следните ефекти могат да се наблюдават при новороденото: затруднено дишане, синкава кожа, пристъпи, промени в телесната температура, дразнимост, летаргия, постоянен плач, сънливост и затруднения със съня. Ако Вашето новородено бебе има някои от тези симптоми, свържете се незабавно с Вашия лекар. Ако се прилага по време на бременност, приемът на Оропрекс не трябва да се прекратява рязко. Не приемайте Оропрекс, ако кърмите, освен ако Вие и Вашият лекар сте обсъдили свързаните с това лекарство рискове и ползи. Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди приема на което и да е лекарство.Фертилитет Има данни, че циталопрам - лекарство подобно на есциталопрам, влошава качеството на спермата при проучвания с животни. Теоретично това може да повлияе на фертилитета, но въздействието върху фертилитета при хора все още не е установено.Шофиране и работа с машини Това лекарство може да повлияе върху бързината на реакциите, така че даже и да се използва според указанията, може да повлияе способността за шофиране и работа с машини. Не шофирайте и не работете с машини докато не разберете как Ви влияе Оропрекс.3. Как да приемате Оропрекс Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.Възрастни За лечение на депресия Препоръчителната доза Оропрекс е 10 mg като еднократна дневна доза. Дозата може да бъде увеличена от Вашия лекар до максимум 20 mg на ден.За лечение на панически разстройства, със или без агорафобия Началната доза на Оропрекс е 5 mg като еднократна дневна доза през първата седмица преди увеличаване на дозата до 10 mg на ден. Дозата може да бъде допълнително увеличена от Вашия лекар до максимум 20 mg на ден.За лечение на социално тревожно разстройство (социална фобия) Препоръчителната доза Оропрекс е 10 mg като еднократна дневна доза. В зависимост от Вашия отговор спрямо лечението, Вашият лекар може или да намали дозата Ви на 5 mg или да я увеличи до максимум 20 mg на ден.За лечение на генерализирано тревожно разстройство Обичайно препоръчваната доза Оропрекс е 10 mg, приети като еднократна дневна доза. Дозата може да бъде увеличена от Вашия лекар до максимум 20 mg на ден.За лечение на обсесивно-компулсивно разстройство Препоръчителната доза Оропрекс е 10 mg като еднократна дневна доза. Дозата може да бъде увеличена от Вашия лекар до максимум 20 mg на ден. При продължително лечение трябва редовно да се оценява ползата от лечението.Пациенти в старческа възраст (над 65 години) Препоръчителната начална доза Оропрекс е 5 mg като еднократна дневна доза. Дозата може да бъде увеличена от Вашия лекар до 10 mg на ден. Ефикасността на Оропрекс при социално тревожно разстройство (социална фобия) при пациенти в старческа възраст не е проучвана.Пациенти с нарушена чернодробна функция Препоръчителната начална доза Оропрекс за пациенти с нарушена чернодробна функция не трябва да превишава 5 mg на ден през първите 14 дни. След това Вашият лекар може да увеличи дневната доза в зависимост от вашия терапевтичен отговор до 10 mg дневно. Необходимо е повишено внимание и особено внимателно титриране на дозата при пациенти с тежко увредена чернодробна функция.Пациенти с нарушена бъбречна функция При леко до умерено увреждане на бъбречната функция не е необходима корекция на дозата. Повишено внимание е необходимо при пациенти с тежко увреждане на бъбречната функция.Употреба при деца и юноши (под 18 години) Обикновено Оропрекс не трябва да се прилага при деца и юноши. За допълнителна информация вижте точка 2 "Какво трябва да знаете преди да приемете Оропрекс".Оропрекс 5 mg филмирани таблетки Приемайте филмираните таблетки веднъж дневно, като ги гълтате цели с достатъчно количество течност (за предпочитане чаша вода). Оропрекс може да се приема с или без храна.Оропрекс 10, 15 и 20 mg филмирани таблетки Приемайте филмираните таблетки веднъж дневно, като ги гълтате цели с достатъчно количество течност (за предпочитане чаша вода). Оропрекс може да се приема с или без храна. Ако е необходимо, таблетките могат да се чупят като първо таблетката се поставя върху плоска повърхност с делителната черта отгоре. Таблетката може да се счупи като се натисне всеки край на таблетката с помощта на двата палеца, както е показано на картинката.Продължителност на лечението Възможно е да минат около две седмици преди да започнете да се чувствате по-добре. Продължавайте да приемате Оропрекс даже и да измине известно време преди да почувствате подобрение. Не променяйте дозата на Вашето лекарство преди първо да говорите с Вашия лекар. Продължавайте приема на Оропрекс толкова дълго, колкото Ви е препоръчал Вашия лекар. Ако прекратите приема му твърде рано, Вашите симптоми могат да се появят отново. Препоръчително е лечението да продължи най-малко 6 месеца след като отново се почувствате добре.Ако сте приели повече от необходимата доза Оропрекс Ако сте приели повече от необходимата доза Оропрекс или ако някой друг е приел по невнимание Вашето лекарство, незабавно информирайте Вашия лекар или посетете болницата. Това трябва да се направи даже, ако все още се чувствате добре. Вземете със себе си останалите таблетки заедно с опаковката, даже и ако е празна. Симптомите на предозиране могат да включват замаяност, треперене, възбуда, сънливост, изпадане в безсъзнание, промяна в сърдечния ритъм, пристъпи, хиповентилация, мускулна слабост, чувствителност при допир или болка, и общо неразположение или повишена температура (рабдомиолиза), промяна във водно-солевия баланс, повръщане и гадене.Ако сте пропуснали да приемете Оропрекс Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Ако сте пропуснали приема на доза Оропрекс, просто приемете Оропрекс по обичайното време следващия път.Ако сте спрели приема на Оропрекс Ако искате да прекъснете лечението, трябва първо да го обсъдите с Вашия лекар. Той може да поиска да предприеме съответните мерки. Не спирайте приема на лекарството по собствена инициатива без да го обсъдите с Вашия лекар. Когато спирате лечението с Оропрекс, Вашият лекар постепенно ще намалява дозата Ви в продължение на няколко седмици или месеци. Това ще помогне за намаляване на възможността от получаване на симптоми на отнемане. Когато спрете приема на Оропрекс, особено ако е внезапно, може да имате симптоми на отнемане. Те са чести при спиране на лечението с Оропрекс. Рискът е по-голям, когато Оропрекс е прилаган в продължение на дълго време или във високи дози, или ако дозата бъде намалена прекалено бързо. При повечето хора симптомите са леки и отшумяват сами след около две седмици. При някои пациенти, обаче, те могат да бъдат тежки по своя интензитет или да бъдат продължителни (2-3 месеца или повече). Ако получите тежки симптоми на отнемане, когато спрете приема на Оропрекс, трябва да се свържете с Вашия лекар. Той/тя може да Ви посъветва да започнете отново приема на таблетките и да ги прекратите по-бавно. Симптомите на отнемане включват: замаяност (нестабилност и загуба на равновесие), усещане за мравучкане, парене и по-рядко усещане за преминаване на електрически ток, включително в главата, нарушения на съня (ярки сънища, кошмари или трудно заспиване), тревожност, главоболие, гадене и повръщане, изпотяване (включително нощно изпотяване), усещане за безпокойство или възбуда, тремор (треперене), объркване или дезориентация, емоционална нестабилност или раздразнителност, диария (редки изпражнения), зрителни нарушения, учестена или усилена сърдечна дейност (сърцебиене).Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.4. Възможни нежелани реакции Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Обикновено нежеланите реакции настъпват през първата или втората седмица от лечението, в хода на лечението те стават по-леки и не толкова чести.Консултирайте се с Вашия лекар, ако по време на лечението получите някои от следните нежелани реакции: Нечести (повече от 1 на 1 000 и по-малко от 1 на 100 пациенти): необичайно кървене, включително кървене от стомашно-чревния тракт. Редки (повече от 1 на 10 000 и по-малко от 1 на 1 000 пациенти): ако имате подуване на кожата, езика, устните или лицето, или затруднено дишане или гълтане (алергични реакции), незабавно се свържете с Вашия лекар или посетете болнично заведение; повишена температура, възбуда, объркване, треперене и внезапни мускулни контракции, като тези нежелани реакции могат да бъдат признаци на рядкото състояние познато като серотонинов синдром. Ако имате следните нежелани реакции, трябва незабавно да се свържете с Вашия лекар или да посетите болница: затруднения при уриниране; епилептични припадъци (пристъпи); жълто оцветяване на кожата и бялата част на очите е признак на нарушение на чернодробната функция / хепатит; учестен, неравен пулс и прималяване, които могат да бъдат признаци на животозастрашаващо състояние, известно като torsades de pointes. Освен изброените по-горе, се съобщава за следните нежелани реакции: Много чести (повече от 1 на 10 пациенти): гадене; главоболие. Чести (повече от 1 на 100 и по-малко от 1 на 10 пациенти): генерализиран страх, неспокойство, абнормни сънища, трудности при съня, сънливост, замайване, усещания по кожата като парене, иглички, сърбеж или мравучкане без явна физическа причина, тремор, прозяване; сексуални нарушения (късна еякулация, проблеми с ерекцията, понижено либидо, затруднения при постигане на оргазъм при жените); диария, запек, повръщане, сухота в устата; запушен или течащ нос (синузит); повишено изпотяване; умора, висока температура; болка в мускулите и ставите; повишено телесно тегло; понижен или повишен апетит. Нечести (повече от 1 на 1 000 и по-малко от 1 на 100 пациенти): скърцане със зъби, възбуда / безпокойство, нервност, панически пристъп; объркване нарушения на вкуса, нарушения на съня, прималяване; кървене от носа; кървене от матката, което не е свързано с менструация; абнормно обилно или продължително менструално кървене; копривна треска (уртикария), кожен обрив, сърбеж (пруритус); косопад; подуване на ръцете или краката; разширени зеници (мидриаза), зрителни нарушения, звън в ушите (тинитус); ускорена сърдечна дейност; понижено тегло. Редки (повече от 1 на 10 000 и по-малко от 1 на 1 000 пациенти): агресия, деперсонализация, халюцинации; забавен пулс. При някои пациенти са наблюдавани следните нежелани реакции (честотата не може да се определи от наличните данни): мисли за самонараняване или самоубийство, вижте също точка "Предупреждения и предпазни мерки"; мания; двигателни нарушения (неволеви движения на мускулите); отделяне на мляко от жени, които не кърмят; болезнена ерекция; нарушения на кървенето, включващи кървене от кожата и лигавиците (екхимози) и ниски стойности на тромбоцити (тромбоцитопения); замаяност при ставане поради понижено кръвно налягане (ортостатична хипотония); понижени нива на натрий в кръвта (симптомите включват гадене, общо неразположение, слабост в мускулите или обърканост); повишено количество на отделена урина (синдром на неадекватна секреция на антидиуретичен хормон); нарушение в тестовете за чернодробна функция (повишени стойности на чернодробни ензими в кръвта); внезапно подуване на кожата или лигавиците (ангиоедем); събития, свързани със самоубийство; невъзможност човек да седи спокойно или да остане неподвижен, чувство на нервност свързано с повече движения;* анорексия;* повишен риск от костни фрактури се наблюдава при пациенти, приемащи този тип лекарство; промяна в сърдечния ритъм (наречен "удължаване на QT-интервала", който се вижда на ЕКГ, електрическа активност на сърцето). *Тези нежелани реакции се съобщават при лекарства, които действат по начин, сходен на есциталопрам (активната съставка на Оропрекс).Ако забележите някакви нежелани реакции, информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и нежелани реакции, които не са изброени в тази листовка.Съобщаване на нежелани реакции Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез: Изпълнителна агенция по лекарствата ул. "Дамян Груев" № 8 1303 София уебсайт: www.bda.bgКато съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.5. Как да съхранявате Оропрекс Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху блистерните ленти, опаковани с таблетки и картонената опаковка след "Годен до". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Блистерни опаковки: Да се съхранява под 25°С. Флакон за таблетки: Да се съхранява под 30°С. Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Оропрекс Активното вещество е: есциталопрам. Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg, 10 mg, 15 mg или 20 mg есциталопрам (като оксалат). Другите съставки са: ядро на таблетката: микрокристална целулоза, силициев двуокис колоиден безводен, кроскармелоза натрий, талк, магнезиев стеарат, покритие: хипромелоза 6сР, титанов диоксид (Е171), макрогол 6000.Как изглежда Оропрекс и какво съдържа опаковката Оропрекс 10 mg: Бяла, овална, двойноизпъкнала филмирана таблетка (с диаметър 6,4 х 9,25 mm) с делителна черта от едната страна, и делителни черти и маркировка "Е" от другата страна. Таблетката може да бъде разделена на две равни дози. Оропрекс се предлага в блистерни опаковки по 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 и 200 таблетки, и флакони по 100 таблетки и 200 таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.Притежател на разрешението за употреба: Actavis Group PTC ehf., Исландия.Производител: Actavis Ltd., Малта; Actavis ehf., Исландия. 
Условия на доставка

Напишете отзив

Моля идентифицирайте се или се регистрирайте, за оставяне на отзив.