Меню
Количка

ПК-МЕРЦ табл 100 мг х 90 бр

PK-Merz при Болест на Паркинсон като скованост, тремор, хипокинезия и акинезия. 100 мг 90 таблетки - Лекарства с рецепта
ПК-МЕРЦ табл 100 мг х 90 бр
Продуктът не може да бъде закупен онлайн.
19.00 лв.
Mоже да бъде закупен с рецепта на място в Аптеки Мирабел

За лечениена синмптомите на Паркинсонова болест – скованост, тремор, хипокинезя, акинезия.

Лекарствен продукт, който намалява симптомите на Паркинсоновата болест (ангипаркинсоново средство).
ПК-Мерц 100 mg филмирани таблетки се използва за лечение на симптомите при Болест на Паркинсон като скованост (ригор), треперене (тремор), намалена способност за движение (хипокинезия) и неспособност за движение (акинезия), както и при двигателни нарушения подобни на Паркинсоновиге симтпоми, причинени от определени лекарствени средства (невролептици и лекарства с подобен механизъм на действие) (екстрапирамидни симптоми като ранна дискинезия, неконтролируема нужда от движение (акатизия) и паркинсонизъм).


Активни съставки:
Амангадинов сулфат

Другите съставки са:
лактоза монохвдрат, микрокристална целулоза, скорбяла, желатин, повидон 25, талк, колоидален силиконов диоксцд, магнезиев стеарат, кроскармелоза натрий, еудрагиг Е, оцветител ЕИО, оцветител Е171


Начин на употреба:
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт Следната информация се отнася за ПК-Мерц 100 mg филмирани таблетки, освен ако не е предписано друго от Вашия лекар.
Моля, следвайте инструкциите за употреба, защото в противен случай, това лекарство може да не окаже очаквания ефект.


Продължителност на лечението:
Филмираните таблетки се приемат с малко течност, за предпочитане сутрин и следобед. Последната дневна доза не трябва да се приема по-късно от 16 часа.
Не трябва да прекратявате лечението, без да се консултирате с Вашия лекар. Продължителността на лечението се определя от Вашия лекар и зависи от заболяването и индивидуалния отговор към лечението.

Дозировка:
Лечението на пациенти с Паркинсонов синдром и лекарствено-зависими двигателни нарушения се въвежда обикновено постепенно, като дозировката и продължителността на лечението се определя от лекаря в зависимост от вида и тежестта на симптомите.
За стабилизиране на симптомите, през първите 4-7 дни от лечението се приема по 1 таблетка ПК-Мерц 100 mg филмирани таблетки веднъж дневно (еквивалентно на 100 mg амангадинов сулфат След това дозата се увеличава постепенно всяка седмица до достигане на една до три ПК-Мерц 100 mg филмирани таблетки два пъти дневно (отговаря на 200-600 mg амангадинов сулфат дневно). Дневната доза може също да бъде разделена на три отделни дози, след консултация с Вашия лекар.

При пациенти в старческа възраст, особено тези със състояния на възбуда и обърканост или делирни сиццроми, лечението трябва да започне с по-ниски дози.

При комбинирано лечение с други ангипаркинсонови лекарства дозировката трябва да се определя индивидуално.


При пациенти предварително лекувани с инфузионен разтвор на амангадинов сулфат може да се избере по-висока начална дозировка.


В случаи на остро влошаване на паркинсоновиге симптоми в смисъл на акинетична криза, трябва да се приложи инфузионно лечение с амангадинов сулфат.


Дозировка при пациенти с бъбречно нарушение:

Ако имате нарушение на бъбреците, Вашият лекар ще адаптира дозата според степента на намаляване на бъбречния клирънс. Това е обемът на кръвната плазма, изчистена напълно от въведеното вещество, чрез отделяне с урината за 1 минута, измерено в тест на бъбречната функция (измерено като скорост на глумерулка филтрация =GFR) както следва:
GFR [mVmin]  Дозировка (mg amantadine sulphate)  Интервал на дозиране
80-60 100  на всеки 12 часа
60-50 200 и 100* през ден*
50-30 100  веднъж дневно
30-20 200  2 пъти седмично
20-10 100  3 пъти седмично
< 10 и пациенти на хемоднализа 200 и 100  1 път седмично или веднъж на две седмица

* постига се с приложение през ден от 1 х 1 и 1 х 2 ПК-Мерц 100 mg филмирани таблетки


Скоростта на гломерулвата филтрация (GFR) може приблизително да се пресметне по следната формула:

СI сг= (140— възраст) х тегло / 72 х креатинин
където: CI - креатининов клирънс в mVmin и креатинин - серумен креатинин в mg/100ml.
Изчислената по тази формула стойност за креатининов клирънс е приложима само за мъже, съответната стойност за жените е приблизително 85 % от тази стойност и може да се фиравни към инулиновия клирънс за определяне на GFR (фи възрастни 120 ml/min).
Амантадин се диализира ограничено (около 5 %).

Употреба при деца и юноши:

Няма достатъчно данни за употребата на ПК-Мерц 100 mg филмирани таблетки при деца и юноши.

Начин на приложение:
За приемане през устата.
ПК-Мерц 100 mg филмирани таблетки са с делигелна черта и могат да се делят.
Ако сте приели повече от необходимата доза ПК-Мерц 100 mg филмирани таблетки?
Моля, информирайте Вашия лекар или помолете Ваш близък да информира лекар и имайте предвид, че Вашият лекар може да Ви препоръча хоспитализация в случайна интоксикация, която се характеризира с: гадене, повръщане, сврьхвъзбуда, треперене, нестабилна походка, замъглено зрение, летаргия, дегресия, затруднен говор и конвулсии; в един случай е докладвана злокачествена сърдечна аритмия.
Остра токсична психоза под формата на състояния на обърканост със зрителни халюцинации до и включително кома и миоклонус са наблюдавани след едновременно приложение на амантадин и други ангипаркинсонови лекарства.
Няма известно специфично лекарствено лечение или антидот. В случай на интоксикация с ПК-Мерц 100 mg филмирани таблетки трябва да се предизвика повръщане и/или да се направи стомашна промивка. Поради ниската диализабилност на амантадин (приблизително 5%), пречистването на кръвта чрез диализа (хемодиалюата) не е избор.
В случай на животозастрашаваща интоксикация е необходимо интензивно лечение. Терапевтичните мерки, които трябва да се имат предвид, включват приемане на течности и повишаване киселинността на урината за ускорено отделяне на веществото, и по възможност седиране, ангиконвулсивни мерки и ангиаркгмични медикаменти (лвдокаин i. v.).
За лечение на невротоксични симптоми (като описаните по-горе) може да се опита интравенозно приложение на физостигмин, при възрастни с доза 1-2 mg на всеки 2 часа и при деца 2 х 0.5 mg на интервали от 5-10 минути до максимална доза от 2 mg.
Ако е необходимо Вашият лекар ще ви направи ЕКГ и внимателно ще проследи за симптоми, които говорят за наличието на сърдечна дисритмия, напр. електролитен дисбаланс (намалено съдържание на калий или магнезий в кръвта) или забавен сърдечен ритъм.

Ако сте пропуснали да приемете ПК-Мерц 100 mg филмирани таблетки
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на ПК-Мерц 100 mg филмирали таблетки
Не трябва да прекратявате лечението без консултация с лекар при никакви обстоятелства.
Моля информирайте Вашия лекар, ако желаете да прекъснете лечението, например поради непоносимост или поради подобряване на състоянието Ви. Лечението не трябва да се прекъсва внезапно, тъй като това може да предизвика влошаване на симптомите.


Възможни нежелани реакции
Като всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани лекарствени реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Нежеланите лекарствени реакции са описани сред следната класификация:
Много чести  > от 1 на 10 пациента
Чести  < от 1 на 10 пациента и > от 1 на 100 пациента
Нечести  < от 1 на 100 пациента и > от 1 на 1000 пациента
Редки  < от 1 на 1000 пациента и > от 1 на 10000 пациента
Много редки < от 1 на 10000 пациента и изолирани случаи
С неизвестна честота от наличните данни не може да бъде направена оценка
Чести:
 • нарушения в съня
 • безпокойство и тревога
 • задържане на урина при пациенти с увеличена простата (простатна хипертрофия)
Възможно е да се провокират парановдни екзогенни психози (нарушения във възприятията и поведението), придружени със зрителни халюцинации, особено при предразположени пациенти в старческа възраст.

Нежелани реакции от този ввд могат да се появят с по-голяма честота, когато ПК-Мерц 100 mg филмирани таблетки се дават в комбинация с други ангипаркинсонови лекарствени продукти (т. е. леводопа, бромокрипгин или мемангин).
 • кожна реакция при амантадин, ливедо ретикуларнс (характеризира се с петниста кожа), понякога придружено с оток на подбедрицата и глезена.
 • гадене
 • световъртеж
 • сухота в устата
 • нарушение в циркулаторната регулация при изправяне (оргостатичнадис регулация).
Нечести:
 • замъглено зрение
Редки:
 • корнеална лезия, корнеален едем, намалена зрителна острота
Много редки:
 • Хематология ни (свъозни с кръвната картина) нежелани реакции като левкопения и тромбоиитопения
 • случаи на сърдечни аритмии като камерна тахикардия, камерни фибринации, torsades de pointes и QT удължаване. Повечето от тези случаи са след предозиране или във връзка с опреде ле да лекарствени продукти или други рискови фактори за сърдечни аритмии (вик т. 2 -„Не приемайте ПК-Мерц 100 mg филмирани таблетки” и „Други лекарства и ПК-Мерц 100 mg филмирани таблетки”).
 • временна загуба на зрението
 • повишена фогочувствигелност
 • сърдечна аритмия с ускорен сърдечен ритъм
 • епилептични припадъци, обикновено при лечение с дозировка над препоръчаната
 • мускулни спазми и нарушения в сетивността на крайниците.
С неизвестна честота:
 • Желание за необичайно поведение -силен импулс за прекалено участие в хазартни игри, громенен или повишен сексуален интерес, неконтролируемо прекомерно пазаруване или харчене, преяждане (хранене с големи количества храна за кратък период от време) или компулсивво хранене (хранене с повече храна от нормалното и повече от нужното за задоволяване на глада Ви)
Трябва да посетите офталмолог (очен лекар) ако забележите симптоми като зрителни нарушения (загуба на зрителна острота) или замъглено виждане, за да се изключи оток на роговицата като възможна причина.
Оцветителят жълто-оранжево S (Е 110) може да гредшвика алергични реакции.


Какво трябва да знаете, преди да приемете ПК-Мерц 100
Не приемайте ПК-Мерц 100 mg филмирани таблетки- ако сте алергични към амангадин, лактоза, оцветител Е 110 (жълто-оранжево S) или към някоя от другите съставки на лекарствения продукт:
 • в случай на тежка некомпенсирага сърдечна недостатъчност (NYHA IV степен)
 • в случай на определени миокардни нарушения (кардиомиопатии и миокардити)
 • в случай на нарушения на сърдечните отвеждания ( блокиране на системата за отвеждане между предсърдието и сърдечната камера, т.е. AV блок II или Ш степен)
 • в случай на забавен сърдечен ритъм (под 55 удара/минута)
 • в случай на определени отклонения в ЕКГ (наличен удължен QT интервал) (Bazett QTc > 420 ms) или забележими U вълни)
 • в случай на контенигален QT синдром във фамилната анамнеза (сърдечно заболяване)
 • в случай на анамнеза за сериозни сърдечни дисригмии (камерни аритмии, включително torsades de pointes)
 • в случай на намалени концентрации на калий и магнезий в кръвта
ПК-Мерц 100 mg филмирани таблетки не трябва да се прилага едновременно с будипин или други лекарства, които удължават QT интервала, (виж. т. Други лекарства и ПК-Мерц 100 mg филмирани таблетки.)


Предупреждения и предпазни мерки
Необходимо е да проявите повишено внимание с ПК-Мерц 100 mg филмирани таблетки в случай, че страдате от някое от следните нарушения:
 • увеличена простатна жлеза (хипертрофия на простатата)
 • увеличено вътре очно налягане, например глаукома (глаукома при стеснение на ъгъла)
 • бъбречно нарушение (бъбречна недостатъчност с различна тежест). Виж т. 3
 • минали или настоящи състояния на възбуда и обърканост
 • делирни синдроми или сериозни психични нарушения (екзогенни психози) -комбинирано лечение с мемангин (виж. т. Други лекарства и ПК-Мерц 100 mg филмирани таблетки.)
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете ПК-Мерц 100 mg филмирани таблетки.

Деца:
Опитът с употреба при деца е недостатъчен.

Пациенти в старческа възраст:
При пациенти в старческа възраст, особено такива с проявявани състояния на възбуда и обърканост и такива с делирни синдроми, дозирането на продукта трябва да се определя с повишено внимание.
Вашият лекар ще проведе ЕКГ изследване (50 mm/s) преди, 1 и 3 седмици започване на лечение и мануално ще определи Bazett интервал на QT време (QTc). ЕКГ изследване трябва да се проведе преди и 2 седмици след всяко следващо увеличаване на дозата. Вашият лекар ще проведе контролно ЕКГ поне веднъж в годината.

В случаи на симптоми като сърцебиене, замайване или краткотрайна загуба на съзнание, моля прекратете лечението с ПК-Мерц 100 mg филмирани таблетки и незабавно се свържете с Вашия лекар или със спешна помощ.


При пациенти с пейсмейкър точно определяне на QT времената не е възможно, затова Вашият лекар ще вземе решение дали да започнете лечение с ПК-Мерц 100 mg филмирани таблетки, след консултация с Вашия кардиолог.


При пациенти с бъбречно нарушение има риск от акумулиране на активната съставка, в резултат на влошаване на бъбречното отделяне, и може да настъпи предозиране. Поради това дозата трябва да бъде внимателно определена от лекар и нивото на гломерулна филтрация да бъде следено по време на лечението с ПК-Мерц 100 mg филмирани таблетки (виж т. 3)


Специално внимание е препоръчително, когато се предписва ПК-Мерц 100 mg филмирани таблетки на пациенти с органичен мозъчен синдром (мозъчна дисфункция) или на такива, които са предразположени към припадъци, поради вероятност от поява на припадъци или засилване на индивидуалните симптоми, (виж т.З и т,4)

Пациенти, предразположени към припадъци или които са имали припадъци в миналото, и такива със сърдечно-съдови заболявания, трябва да бъдат под редовен лекарски контрол, докато приемат ПК-Мерц 100 mg филмирани таблетки.

В случаи на симптоми като сърцебиене, замайване, или краткосрочна загуба на съзнание» незабавно спрете приема на ПК-Мерц 100 mg филмирани таблетки и се консултирайте с Вашия лекар, за да бъде проверен сърдечния ритъм. В случай, че няма сърдечна дисригмия» лечението с ПК-Мерц 100 mg филмирани таблетки може да бъде продължено като се вземат предвцц противогоказанията и взаимодействията (виж т.4).


Рязко прекъсване на лечението с ПК-Мерц 100 mg филмирани таблетки трябва да се избягва, тъй като това може да доведе до допълнително влошаване на двигателните способности на пациентите с Болест на Паркинсон, в най-лошия случай до пълно обездвижване.


При пациенти, лекувани едновременно с невролегтгични лекарства (лекарствени продукти за лечение на умствени и емоционални разтройства) и ПК-Мерц 100 mg филмирани таблетки» има риск от развитие на животозастрашаващ злокачествен невролепгичен сиццром при рязко спиране на ПК-Мерц 100 mg филмирани таблетки. Това състояние е свързано с рязко повишаване на телесната температура, мускулна скованост и нарушения в автономната нервна система.


При пациентите с Паркинсонова болест често се наблюдават симптоми на болестта като ниско артериално налягане, отделяне на слюнка, потене, повишена телесна температура, акумулиране на топлина, едем и депресия. Тези пациенти трябва да се лекуват като се отчитат нежеланите лекарствени реакции и взаимодействия на ПК-Мерц 100 mg филмирани таблетки.


Необходима е консултация с лекар, ако установите проблеми с уринирането.


Ако възникне замъглено зрение или други гроб ле ми със зрението, моля, веднага потърсете очен лекар.

Говорете с Вашия лекар, ако Вие или семейството/болногледачът Ви забележите, че развивате склонности или желания да се държите по начини, които не са обичайни за Вас и не можете да устоите на импулса, желанието или изкушението да извършвате определени действия, които могат да навредят на Вас или на други лица. Тези състояния се наричат „разстройства в контрола над импулсите“ и може да включват поведения като пристрастяване към хазартни игри, прекадено хранене или харчене, прекомерно силен сексуален нагон или увеличаване на сексуалните мисли или усещания. Вашият лекар може да се наложи да коригира дозата или да спре лечението с ПК-Мерц 100 mg филмирани таблетки

Други лекарства и ПК-Мерц 100 mg филмирани таблетки

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Едновременната употреба на амантадин и лекарствени продукти, за които е известно, че причиняват удължаване на QT интервала е противопоказано. Примери са:

определен клас лекарствени продукти за лечение на сърдечни ритъм ни нарушения (IA аигиаригмични като квинцдин, дгоотрамцд, прокаинамвд и клас III като амиодарон, соталол)
 • определени аигипсихотични продукти (тиоридазин, хлорпромазин, халоперццол, пимозцд)
 • определени продукти за лечение на депресии - трициклични и тетрациклични ангвдепресанги (амитрипгилин)
 • определени продукти за лечение на сенна хрема и алергични състояния
 • ангихистамини (т. е. астемшол, терфенадин)
 • определени продукти, използвани за лечение на
Условия на доставка

Напишете отзив

Моля идентифицирайте се или се регистрирайте, за оставяне на отзив.
Етикети: С РЕЦЕПТА