Меню
Количка

РЕАКТИН капс 10 мг х 7 бр

Reactin 10 mg 7 capsules / Реактин 10 мг 7 капсули - Алергия
РЕАКТИН капс 10 мг х 7 бр
0.00 лв.
Реактин е противоалергично лекарство.

Reactin 10 mg 7 capsules / Реактин 10 мг 7 капсули

Листовка: Информация за потребителя Реактин 10 mg меки капсули  / Reactin 10 mg capsules, soft Цетиризинов дихидрохлорид / Cetirizine dihydrochlorideПрочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт. Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4. Ако след 3 дни не се почувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.Какво съдържа тази листовка: 1. Какво представлява Реактин 10 mg меки капсули и за какво се използва 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Реактин 10 mg меки капсули 3. Как да приемате Реактин 10 mg меки капсули 4. Възможни нежелани реакции 5. Как да съхранявате Реактин 10 mg меки капсули 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация1. Какво представлява Реактин 10 mg меки капсули и за какво се използва Цетиризиновият дихидрохлорид е активното вещество на Реактин 10 mg меки капсули. Реактин е противоалергично лекарство. При възрастни и юноши на възраст на 12 и повече години Реактин 10 mg меки капсули е показан за: облекчение на симптомите при сезонен и целогодишен алергичен ринит, засягащ носа и очите; облекчение на хроничен копривен обрив (хронична идиопатична уртикария).2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Реактин 10 mg меки капсули Не приемайте Реактин 10 mg меки капсули: ако имате бъбречно заболяване (умерена до тежка бъбречна недостатъчност с креатининов клирънс под 50 ml/min); ако знаете, че сте алергични към цетиризинов дихидрохлорид, хидроксизин или пиперазинови производни (подобни активни вещества на други лекарства) или към някое от помощните вещества на това лекарство (изброени в т. 6). Реактин 10 mg меки капсули съдържа соево масло. Ако сте алергични към фъстъци или соя, не използвайте този продукт.Предупреждения и предпазни мерки Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Реактин 10 mg меки капсули: Ако сте пациент с бъбречна недостатъчност, моля посъветвайте се с Вашия лекар, ако е необходимо, ще вземате по-ниска доза. Новата доза ще се определи от Вашия лекар. Ако имате затруднения при уриниране, трябва да попитате Вашия лекар за съвет. Ако имате епилепсия или сте изложени на риск от гърчове, трябва да се посъветвате с Вашия лекар. Вие трябва да преустановите приема на този продукт 3 дни преди да проведете кожно-алергичен тест, тъй като антихистамините могат да повлияят резултатите. Не са наблюдавани взаимодействия с евентуален забележим ефект между алкохол (при ниво в кръвта от 0,5 промила, съответстващо на една чаша вино) и цетиризин, прилаган в обичайните дози. Въпреки това, както при всички антихистамини, се препоръчва да се избягва едновременно консумиране на алкохол.Други лекарства и Реактин 10 mg меки капсули Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително лекарства, получени без рецепта. Поради профила на цетиризин не се очакват взаимодействия с други лекарства.Реактин 10 mg меки капсули с храни и напитки Храната не повлиява забележимо резорбцията на цетиризин.Бременност и кърмене В случай, че сте бременна или кърмите, считате, че сте бременна или възнамерявате да забременеете, Вие трябва да уведомите Вашия лекар, преди да приемете това лекарство. Както при другите лекарства, употребата на Реактин 10 mg меки капсули трябва да се избягва при бременни жени. Случайната употреба на лекарството от бременна жена не би трябвало да окаже някакви вредни ефекти върху плода. Въпреки това, приложението на лекарството трябва да се преустанови. Не трябва да приемате Реактин 10 mg меки капсули по време на кърмене, защото цетиризин преминава в кърмата.Шофиране и работа с машини При клиничните изпитвания не са установени данни за увредено внимание, бдителност и способност за шофиране след прием на Реактин 10 mg меки капсули в препоръчваната доза. Ако възнамерявате да шофирате, да извършвате потенциално рискови дейности или да работите с машини, не трябва да надхвърляте препоръчваната доза. Трябва внимателно да наблюдавате как се повлиявате от лекарството. Ако сте чувствителни, може да се окаже, че едновременната употреба на алкохол или други средства, потискащи нервната система, може допълнително да повлияе на вниманието Ви и способността Ви за реагиране.Реактин 10 mg меки капсули съдържа сорбитол Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него/нея преди да вземете този лекарствен продукт.3. Как да приемате Реактин Как и кога трябва да приемате Реактин 10 mg меки капсули Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Моля спазвайте тези указания, защото в противен случай Реактин може да не е напълно ефективен. Капсулите трябва да се поглъщат с чаша течност.Възрастни и юноши на 12 и повече години: 10 mg веднъж дневно под формата на 1 капсула.Продължителност на лечението: Продължителността на лечението зависи от вида, продължителността и хода на Вашите оплаквания и се определя от Вашия лекар.Ако сте приели повече от необходимата доза Реактин 10 mg меки капсули Ако мислите, че сте приели повече от необходимата доза Реактин 10 mg меки капсули, моля уведомете Вашия лекар. Вашият лекар ще реши дали трябва да се вземат някакви мерки и какви трябва да бъдат те. След предозиране страничните ефекти, описани по-долу, може да възникнат с по-голяма интензивност. Съобщават се следните нежелани реакции като объркване, диария, замайване, умора, главоболие, болка, разширение на зениците, сърбеж, безпокойство, седиране, сънливост, ступор, необичайно бърз пулс, треперене и задръжка на урина.Ако сте пропуснали да приемете Реактин 10 mg меки капсули Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.Ако сте спрели приема на Реактин 10 mg меки капсули Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.4. Възможни нежелани реакции Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души): умора, сухота в устата, гадене, диария, замаяност, главоболие, сънливост, фарингит, ринит. Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души): коремна болка, астения (пълно изтощение), неразположение, парестезия (необичайни усещания по кожата), възбуда, сърбеж, обрив. Редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 души): тахикардия (учестен сърдечен пулс), оток (подуване), алергични реакции, някои от които тежки (много рядко), нарушена чернодробна функция, повишаване на теглото, конвулсии, агресивност, обърканост, депресия, халюцинации, безсъние, уртикария. Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 души): тромбоцитопения (ниски нива на тромбоцити в кръвта), нарушение на акомодацията, замъглено зрение, окулогирация (очи с неконтролирани движения), синкоп, тремор, дисгеузия (променен вкус), дистония / дискинезия (двигателни нарушения), патологично отделяне на урина, тикове, оток, фиксиран лекарствен обрив. С неизвестна честота (не може да бъде оценена от наличните данни): вертиго (световъртеж), повишен апетит, амнезия (загуба на памет), нарушения на паметта, задръжка на урина (затруднено уриниране). В много редки случаи хора са имали мисли за извършване на самоубийство и ако Вие се чувствате по този начин, спрете приема на капсулите и посетете Вашия лекар.Съобщаване на нежелани реакции Ако получите някои от нежеланите лекарствени реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. При първите признаци на реакция на свръхчувствителност спрете приема на Реактин 10 mg меки капсули. Вашият лекар ще прецени тежестта и ще реши какви по-нататъшни мерки може да бъдат необходими.Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез: Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. "Дамян Груев" № 8, 1303 София, Тел.:+359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg.Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.5. Как да съхранявате Реактин 10 mg меки капсули Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се съхранява под 30°С. Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера. Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Реактин 10 mg меки капсули Активното вещество е: цетиризинов дихидрохлорид. Една капсула съдържа 10 mg цетиризинов дихидрохлорид. Другите съставки са: макрогол, калиев хидроксид 43% т/т, повидон, пречистена вода, желатин, сорбитол (Е420), глицерол, лецитин, средноверижни триглицериди, печатарско мастило (пропиленгликол, черен железен оксид (Е172), поливинил ацетат фталат, макрогол и амониев хидроксид).Как изглежда Реактин 10 mg меки капсули и какво съдържа опаковката Безцветни до бледожълти прозрачни капсули, напълнени с бистро, безцветно вискозно съдържимо. Всяка мека желатинова капсула има надпис "С 10", отпечатан с черно мастило. Опаковка със 7 капсули.Притежател на разрешението за употреба: McNeil Products Ltd., с/о Johnson & Johnson Limited, Великобритания.Производител: Catalent Germany Schorndorf GmbH, Германия. 
Условия на доставка

Напишете отзив

Моля идентифицирайте се или се регистрирайте, за оставяне на отзив.