Меню
Количка

РИТМОНОРМ табл 150 мг х 30 бр

Rytmonorm 150 mg 30 film-cocoated tablets / Ритмонорм 150 mg 30 филмирани таблетки - Лекарства с рецепта
РИТМОНОРМ табл 150 мг х 30 бр
Продуктът не може да бъде закупен онлайн.
5.95 лв.
Mоже да бъде закупен с рецепта на място в Аптеки Мирабел
Предсърдни, камерни и нодални екстрасистоли, за поддържане на синусовия ритъм след регуларизиране на предсърдно мъждене, трептене, за лечение и профилактика на надкамерна и нодална пароксизмална тахикардия, лечение и профилактика на камерна тахикардия, лечение и профилактика на тахикардии при WPW синдром.

Ритмонорм 150 mg филмирани таблетки Rytmonorm 150 mg film-cocoated tablets

Пропафенонов хидрохлорид {propafenone hydrochloride)ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯПрочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна са Вас информация. - Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. - Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар. - Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите. - Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции уведомете Вашия лекар. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.Какво съдържа тази листовка: 1. Какво представлява Ритмонорм 150 mg филмирани таблетки и за какво се използва 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Ритмонорм 150 mg филмирани таблетки 3. Как да приемате Ритмонорм 150 mg филмирани таблетки 4. Възможни нежелани реакции 5. Как да съхранявате Ритмонорм 150 mg филмирани таблетки 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация1. Какво представлява Ритмонорм 150 mg филмирани таблетки и за какво се използва Ритмонорм 150 mg филмирани таблетки принадлежи към групата лекарства наречени антиаритмици. Ритмонорм забавя сърдечната честота и подпомага регулирането на сърдечния ритъм. Ритмонорм 150 mg филмирани таблетки е показан за лечение на нарушения на сърдечния ритъм (аритмии).2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Ритмонорм 150 mg филмирани таблетки Не приемайте Ритмонорм: - ако сте алергични към активното вещество (пропафенон) или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6); - ако страдате от Бругада синдром (промени в електрокардиограмата и животозастрашаващо нарушение на сърдечния ритъм, което може да доведе до внезапна сърдечна смърт, най-често при млади пациенти със структурно здраво сърце); - ако сте прекарали миокарден инфаркт през последните 3 месеца; - ако страдате от сърдечна недостатъчност или имате други сърдечни проблеми, различни от нарушението на сърдечния ритъм, като например силно понижение на сърдечната честота (пулс) или понижение на кръвното налягане; - ако имате забавен сърдечен ритъм - ако страдате от проводни нарушения на сърцето при липса на пейсмейкър - ако имате тежко спадане на кръвното налягане - ако страдате от нарушение на определени соли в кръвта (калий); - ако имате дихателни проблеми, като тежък хроничен бронхит или задух. - ако имате миастения гравис (нервно-мускулно заболяване, най-често характеризищо се с мускулна слабост), ако се лекувате с ритонавирПредупреждения и предпазни мерки Вашият лекар може да прецени, че този лекарствен продукт не е подходящ за Вас, ако имате определено друго нарушение на сърдечната дейност. Преди и по време на лечението Ви, Вашият лекар ще проведе определени изследвания и ще проследява редовно Вашата сърдечна дейност с помощта на електрокардиографски запис (ЕКГ), както и Вашето кръвно налягане. Този лекарствен продукт може да провокира появата на Бругада синдром (Бругада синдром се характеризира с промени в електрокардиограмата и животозастрашаващо нарушение на сърдечния ритъм, което може да доведе до внезапна сърдечна смърт, най-често при млади пациенти със структурно здраво сърце). След започване на лечението Вашият лекар ще направи електрокардиограма за изключване на промени насочващи към Бругада синдром. Ако имате поставен пейсмейкър, може да е необходимо определено адаптиране, за което ще се погрижи Вашия лекар. Уведомете Вашия лекар, че приемате Ритмонорм в случай на планирана операция, тъй като този лекарствен продукт може да окаже въздействие върху използваните средства за анестезия (упойки). Този лекарствен продукт трябва да използвате с повишено внимание ако имате астма. Това лекарство съдържа лактоза. Следователно пациенти с редки наследствени форми на галактозна непоносимост, Lapp лактозна недостатъчност или синдром на глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да приемат това лекарство.Други лекарства и Ритмонорм Говорете с Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Моля, този лекарствен продукт може да промени ефекта на определени лекарства, така както други лекарства могат да променят ефекта на Ритмонорм. Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Ритмонорм, ако приемате някое от следните лекарства: • упойки (при хирургични или стоматологични интервенции) • лекарства, потискащи сърдечната честота и/или миокардното съкращаванекато бета-блокери и трициклични антидепресанти • лекарства като венфлаксин, пропранолол, метопролол, дезипрамин, циклоспорин, теофилин и дигоксин, тъй като може да се повишат плазмените им нива при едновременен прием с Ритмонорм • лекарства като кетоконазол, циметидин, хинидин, еритромицин и сок от грейпфрут, тъй като те могат да доведат до повишаване на нивата на Ритмонорм • лекарства като амиодарон, тъй като при комбинация с Ритмонорм може да повлияят провеждането в сърцето • лидокаин (използван като упойка), тъй като може да повиши риска от странични ефекти върху централната нервна система • фенобарбитал,тъй като може да повлияе отговора към Ритмонорм • рифампицин, тъй като може да намали ефекта на Ритмонорм • лекарства за предотвратяване съсирването на кръвта като варфарин, фенпрокумон тъй като Ритмонорм може да засили техния ефект; • лекарства наречени инхнбитори на обратния захват на серотонин като флуоксетин и пароксетиндъй като може да повишат плазмените нива на РитмонормБременност, кърмене и фертилитет Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате брменност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство. • По време на бременност пропафенон трябва да се прилага само когато потенциалната полза надвишава риска за плода. Продуктът трябва да се прилага с повишено внимание при кърмещи жени.Шофиране и работа с машини Неясното зрение, замаяността, умората и рязкото понижение на кръвното налягане, може да повлияят скоростта на реакциите Ви както и да нарушат способността Ви за шофиране или работа с машини.3. Как да приемате Ритмонорм 150 mg филмирани таблетки Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо попитайте Вашия лекар. Препоръчителната начална и поддържаща доза е 450 mg до 600 mg дневно, разделена на два или три приема. При необходимост тази доза може да бъде повишавана през минимум 3-4 дневен интервал до дневна доза 900 mg. Ако сте с тегло под 70 kg или сте в напреднала възраст, както и ако имате проблеми с бъбреците или черния дроб, може да Ви бъде предписана по-ниска доза. Таблетките трябва да се гълтат цели, без дъвчене, с достатъчно количество течност. Особено важно е да не преустановявате приема на лекарството, докато Вашия лекар не Ви каже да го направите. Не спирайте лечението, дори да се чувствате добре. Ако прекратите приема на лекарствения продукт, без препоръка от Вашия лекар, Вашето състояние може да се влоши.Употреба при деца При деца, средна дневна доза 10 до 20 mg Ритмонорм на kg /телесно тегло, разделена на 3-4 дози е подходящата доза в за начално и поддържащо лечение. Ако сте приели повече от необходимата доза Ритмонорм 150 mg филмирани таблетки Ако сте приели повече от необходимата доза, незабавно потърсете Вашия лекар или отидете в най-близкото лечебно заведение. Ако сте пропуснали да приемете доза Ритмонорм 150 mg филмирани таблетки Приемете пропусната доза веднага щом се сетите и след това преминете към нормалния режим на лечение. Ако наближава времето за прием на следващата доза, пропуснете забравената. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар.4. Възможни нежелани реакции Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Възможни нежелани лекарствени реакции при прием на Ритмонорм: Много чести (може да засегнат между 1 и 10 паииента, на всеки 10 лекувани) нежелани уеакиии: - замаяност - нарушения в провеждането на сърдечните импулси (синоатриален блок, атрио-вентрикуларен блок и интравентрикуларен блок) Чести (може да засегнат между 1 и 10 пациента на всеки 100 лекувани) нежелани реакции: тревожност - нарушение на съня - главоболие - нарушение на вкуса - неясно зрение - забавяне на пулса (брадикардия) - нарушение на сърдечния ритъм (предсърдно мъждене) - задух - коремна болка - гадене - диария - запек - повръщане сухота в устата - нарушена функция на черния дроб (повишаване на чернодробните ензими) - болка в гърдите - умора - усещане за обща слабост (астения) - повишаване на телесната температура Нечести (може да засегнат между 1 и 10 пациента на всеки 1 000 лекувани) нежелани реакции: - намаление на тромбоцитите в кръвта, което повишава риска от кървене (тромбоцитопения) - понижен апетит - кошмари - изтръпвания (мравучкане) на крайници (парастезии) световъртеж - рязко понижение на артериалното налягане (синкоп) - нарушение в равновесието (атаксия) - ускорена сърдечна дейност (камерна тахикардия) - неравномерна сърдечна дейност (аритмия) - подуване на корема - сърбеж - обрив - зачервяване на кожата - нарушение на мъжката потентност (еректилна дисфункция) С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оиенка колко често се проявяват в хода на лечение): - намаляване на белите кръвни клетките, което повишава риска от инфекции (агранулоцитоза, левкопения, гранулоцитопения) - състояние на обърканост - безпокойство - потискане съкращаването на сърдечния мускул, което може да доведе до лесна уморяемост, задух и подуване на глезените (сърдечна недостатъчност) - спадане на кръвното налягане при изправяне (ортостатична хипотония) - гадене - дискомфорт в коремната област - жълтеница - хепатит - застой на жлъчката (холестаза) - намаление броя на сперматозоидите - лупус подобен синдром (нарушение на имунната система с болки по ставите, кожни обриви и повишена температура) Съобщаване на нежелани реакции Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване: Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев" № 8 1303 София Тел.: +35 928903417 уебсайт: www.bda.bg Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.5. Как да съхранявате Ритмонорм 150 mg филмирани таблетки Да се съхранява на място, недостъпно за деца Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение. Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Ритмонорм 150 mg филмирани таблетки - Активното вещество е пропафенонов хидрохлорид. Всяка филмирана таблетка съдържа 150 mg пропафенонов хидрохлорид. - Другите съставки са: микрокристална целулоза, царевично нишесте, кроскармелоза натрий, макрогол 6000, макрогол 400, магнезиев стеарат, титанов диоксид El71 и пречистена вода. Как изглежда Ритмонорм 150 mg филмирани таблетки и какво съдържа опаковката Бели, биконвексни филмирани таблетки, с вдлъбнато релефно изображение „150" от едната страна и гладки от другата страна. Таблетките са поставени в блистери, съдържащи 30 или 50 таблетки. Блистерите са поставени в картонени кутии, придружени с листовка - информация за потребителя.Притежател на разрешението за употреба и производител Притежател на разрешението за употреба Abbott Laboratories GmbHПроизводители AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen Германия FAMAR LYON 29 Avenue Charles de Gaulle 69230 Saint Genis Laval Франция
Условия на доставка

Напишете отзив

Моля идентифицирайте се или се регистрирайте, за оставяне на отзив.
Етикети: С РЕЦЕПТА