Меню
Количка

СИНТРОМ табл 4 мг x 20 бр

Sintrom 4 mg 20 tablets / Синтром 4 mg 20 таблетки - Лекарства с рецепта
СИНТРОМ табл 4 мг x 20 бр
Продуктът не може да бъде закупен онлайн.
2.96 лв.
Mоже да бъде закупен с рецепта на място в Аптеки Мирабел
Синтром се използва за предотвратяване или лечение на образуването на съсиреци.

Sintrom 4 mg 20 tablets

Синтром 4 mg 20 таблетки

Аценокумарол (acenocoumarol)

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯПрочетете виимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство. - Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново. - Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт. - Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите. Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.В тази листовка: 1. Какво представлява Синтром и за какво се използва 2. Преди да приемете Синтром 3. Как да приемате Синтром 4. Възможни нежелани реакции 5. Съхранение на Синтром 6. Допълнителна информация1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СИНТРОМ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА Синтром е лекарствен продукт, съдържащ активното вещество аценокумарол. Аценокумаролът принадлежи към група лекарства, познати като антикоагуланти. Те намаляват способността на кръвта да се съсирва и така предотвратяват образуването на съсиреци в кръвоносните съдове. Синтром се използва за предотвратяване или лечение на образуването на съсиреци.2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ СИНТРОМ Вие може да приемате Синтром, само след консултация с лекар. Синтром не е подходящ за приложение при всички пациенти. Не приемайте Синтром • ако сте алергичен/на (свръхчувствителен/на) към аценокумарол или други лекарства със сходна структура, или към някоя от останалите съставки на Синтром изброени в тази листовка. Ако това Ви се случи, консултирайте се с Вашия лекар преди да приемете Синтром. Ако не сте сигурни кои лекарства трябва да избягвате, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт. • ако съществува вероятност да не се спазва стриктно лечебният режим (напр. при пациенти в напреднала възраст без постоянно наблюдение, алкохолици или пациенти с психични нарушения); • ако имате сериозно заболяване, свързано с кървене (напр. хемофилия) или кръвни нарушения с повишена склонност към кървене; • ако наскоро сте претърпели операция на очите или мозъка или друга операция със сериозна кръвозагуба (вкл. стоматологична операция). Това се отнася и за операции на белия дроб; • ако страдате от язва на стомаха; имате кръвоизливи от стомашно-чревния тракт или имате кръвоизлив в мозъка (инсулт) или в белите дробове; • ако имате инфекциозно заболяване на сърцето; • ако имате неовладяно повишено кръвно налягане; • ако имате сериозно чернодробно или бъбречно заболяване; • ако сте бременна или имате основателни причини да считате, че сте бременна.Обърнете специално внимание при употребата на Синтром • ако имате чернодробно заболяване; • ако имате заболяване на бъбреците или щитовидната жлеза, тумори, инфекции, възпаления, или имате заболяване, засягащо резорбция на храна в стомаха и/или в червата. Това може да се отрази на нивото на активното вещество в кръвта Ви; • ако имате тежко сърдечно заболяване; • ако знаете, че страдате от недостиг на протеин С или S (различни фактори на кръвосъсирването); • ако Ви е планирана манипулация, която може да се отрази върху склонността Ви към кървене -напр. амбулаторна операция, изваждане на зъб, гръбначна пункция или ангиография; • ако са Ви приложени лекарства чрез интрамускулна инжекция. Мускулните инжекции може да причинят подкожни кръвоизливи, ако приемате Синтром или подобни лекарства и поради тази причина трябва да се избягват.Ако някое от гореизброените важи за Вас, информирайте Вашия лекар преди да приемете Синтром.Синтром и пациенти в напреднала възраст Ако сте на 65 или повече години, може да сте по-чувствителни към ефектите на Синтром и това налага по-чести контролни прегледи. Възможно е да Ви е необходима по-ниска доза от лекарството.Синтром и деца Опитьт със Синтром при деца е ограничен.Бременност Не приемайте Синтром по време на бременност. Синтром, както и други антикоагуланти, може да увреди сериозно Вашето бебе. Важно е да информирате Вашия лекар, ако сте бременна или планирате забременяване. Ако сте във фертилна възраст, Вашият лекар може да направи тест за бременност, за да изключи тази възможност. Той/тя може също така, да Ви препоръча да използвате контрацептивни методи, докато приемате Синтром. Лекарят Ви ще обсъди с Вас потенциалните рискове от приема на Синтром по време на бременност.Кърмене Решението за кърмене по време на прием на Синтром трябва да се прецени внимателно от Вашия лекар. Ако кърмите и приемате Синтром, Вие и бебето може да се нуждаете от специално наблюдение. Като предпазна мярка Вашият лекар трябва да предпише на детето Ви витамини Е и С.Шофиране и работа с машини Синтром не засяга способността Ви да шофирате или да работите с машини. В случай на инцидент, незабавно уведомете лекуващия Ви лекар или болничния персонал, че приемате Синтром.Важна информация относно някои от останалите съставки на Синтром Таблетките Синтром съдържат лактоза (млечна захар). Ако имате лактозна непоносимост, информирайте Вашия лекар преди да започнете да приемате Синтром.Прием на други лекарства Ефектите на Синтром и някои други лекарства може да си повлияят взаимно. Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или сте приемали други лекарства, включително и такива отпускани без рецепта (ОТС).Това се отнася особено за: • лекарства, които повишават активността на Синтром и се използват за предпазване от кръвосъсирване (напр. хепарин) или засягат функцията на тромбоцитите (кръвни клетки, участващи в кръвосъсирването), като салицилова киселина или подобни вещества (напр. Аспирин®/ацетилсалицилова киселина, аминосалицилова киселина, дифлунизал), фенилбутазон или други пиразолонови производни (сулфинпиразон) и други нестероидни противовъзпалителни лекарства. При едновременна употреба на тези лекарства със Синтром е необходимо по-често проследяване (включително кръвни тестове). Това важи и за съвместната употреба на Синтром с интравенозен метилпреднизолон във високи дози; • лекарства, които може да повишат активността на Синтром като алопуринол, анаболни стероиди, андрогени, антиаритмични лекарства (напр. амиодарон, хинидин), антибиотици (напр. еритромицин, тетрациклини, неомицин, хлорамфеникол и амоксицилин, някои цефалоспорини, някои флуорхинолони), някои антидепресанти (SSRI: напр. циталопрам, флуоксетин, сертралин), циметидин, клофибрат и вещества от тази група, кортикостероиди напр. метил преднизолон (лекарства използвани за лечение на възпаления) дисулфирам, етакринова киселина, глюкагон, имидазолови производни (напр. метронидазол и миконазол -дори при локално приложение), парацетамол, сулфонамиди (вкл. ко-тримоксазол), сулфанилурейни продукти (толбутамид, хлорпропамид), тиреоидни хормони (вкл. декстротироксин), статини (напр. флувастатин, аторвастатин, симвастатин), тамоксифен и трамадол; • лекарства, които може да намалят ефекта на Синтром, като някои противоракови лекарства (аминоглутетимид, азатиоприн, 6-меркаптопирин), барбитурати, някои лекарства против СПИН (ритонавир, нелфинавир), карбамазепин, холестирамин, гризеофулвин, перорални контрацептиви, рифампицин и жълт кантарион (билков продукт, използван за лечение на депресия, познат още като hypericum perforatum); • хидантоинови производни като фенитоин (лекарства за лечение на епилепсия).Избягвайте консумацията на големи количества алкохол. То може да промени начина на действие на Синтром. Ако имате някакви въпроси, консултирайте се с Вашия лекар.3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ СИНТРОМ Дозировката и продължителността на лечението със Синтром се определят от Вашия лекар. Редовно се провеждат изследвания на кръвта, за да се прецени каква е скоростта на кръвосъсирване. Това ще помогне на Вашия лекар да определи ежедневната дозировка Синтром, която трябва да приемате. Следвайте внимателно инструкциите на Вашия лекар. Не превишавайте препоръчаната Ви доза.Колко от Вашето лекарство да приемате Вашият лекар ще Ви каже точно по колко таблетки Синтром да приемате.В зависимост от повличването Ви от лечението, лекарят може да предлови да повишите или намалите дозата. Обичайната доза е от 2 до 4 mg дневно и след това от 1 до 8 mg дневно като поддържаща доза. Лечението може да започне и с начална натоварваща доза, която обикновено е 6 mg през първия ден, а през втория ден е 4 mg. Чувствителността към антикоагуланти е индивидуална и може да се променя по време на лечението или при промяна на диетата, особено ако включите храни, богати на витамин К (напр. спанак и представители на семейство зелеви растения). Вашият лекар трябва периодично да следи подобрението Ви и да адаптира дозировката според индивидуалните Ви нужди. Спазвайте стриктно препоръките на Вашия лекар. Не прекъсвайте внезапно приема на лекарството и не променяйте дозировката по собствена инициатива.Информирайте Вашия лекар, зъболекар или фармацевт при всяко посещение, че приемате това лекарство.Кога и как да приемате Синтром Желателно е да приемате таблетките всеки ден по едно и също време (напр. вечер по време на хранене, с чаша вода).Колко дълго да приемате Синтром Вашият лекар ще Ви каже точно колко дълго да приемате Синтром.Ако сте пропуснали да приемете Сиитром Ако пропуснете приема на една доза от това лекарство, вземете я веднага, щом си спомните. В случай, че е настъпило време за следващата доза, пропуснете забравената и пак продължете по предписаната Ви схема. Не приемайте двойно по-голяма доза. При следващия преглед информирайте Вашия лекар за всички пропуснати дози.Ако сте приели повече от необходимата доза Синтром Ако по невнимание сте приели твърде много таблетки Синтром, незабавно се консултирайте с лекаря си. Предозирането на Синтром може да причини кървене. Ако това се случи, приемът на Синтром трябва да се преустанови и да се приложи подходящо лечение, за да се контролира кървенето.Ефекти при спиране иа лечението със Синтром Ако имате въпроси относно спирането на Синтром говорете с Вашия лекар.4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ Като всички лекарства, Синтром може да предизвика някои нежелани лекарствени реакции, въпреки, че не всеки ги получава. Списъкът с нежелани реакции не трябва да Ви притеснява. Вие може да не изпитате никоя от тях. Някои от иежеланите лекарствени реакции може да бъдат сериозни • чести (по-рядко от 1 на всеки 10 човека): кървене (симптомите могат да включват: необясними кръвоизливи от носа или кървене от венците при миене на зъбите; необясними синини; необичайно тежко кървене от порязвания или рани; необичайно тежко или неочаквано менструално кървене; кръв в урината; кървави или черни на цвят изпражнения; кървави храчки или повръщане на кръв; внезапно, силно или непрестанно главоболие). Ако се появи някои от горепосочените симптоми на кървене това може да означава, че приемате по-висока доза лекарство от необходимата. • редки (по-рядко от 1 на всеки 1000 човека): алергична реакция под формата на кожни обриви или сърбеж; • много редки (по-рядко от 1 на всеки 10 000 човека): синини и мехури по кожата с или без белези обикновено върху бедрата, седалището, корема, гърдите, понякога и по пръстите на краката; посиняване или кървене под кожата (възможен признак на васкулит); пожълтяване на очите или кожата (възможни признаци на чернодробно увреждане).Други нежелани лекарствени реакции: Редки (по-рядко от 1 на всеки 1000 човека): необичаен косопад; липса на апетит; гадене; повръщане.При появата на някоя от гореизброените нежелани реакции незабавно се консултирайте с Вашия лекар.Ако забележите други нежелани реакции, които не са описани в тази листовка, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ СИНТРОМ • Срок на годност: 5 години от датата на производство. • Да не се употребява след изтичане на срока на годност, отбелязан на опаковката. • Да се съхранява в оригиналната опаковка. • Да се съхранява на място, недостъпно за деца тъй като употреба на това лекарство може да им навреди.6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Какво съдържа Сннтром • Активното вещество на Синтром е аценокумарол (acenocoumarol). Всяка таблетка съдържа 4 mg аценокумарол. • Другите съставки са силика аерогел, магнезиев стеарат, царевично нишесте и лактоза монохидрат.Ако имате някакви въпроси относно това лекарство, моля консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.Притежател на разрешението за употреба и производител Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25, 0-90429 Nurnberg, Германия
Условия на доставка

Напишете отзив

Моля идентифицирайте се или се регистрирайте, за оставяне на отзив.
Етикети: С РЕЦЕПТА