Меню
Количка

ТЕЛМИТАН табл 80 мг х 30 бр

Telmitan 80 mg 30 tablets Sopharma / Телмитан 80 mg 30 таблетки Софарма - Лекарства с рецепта
ТЕЛМИТАН табл 80 мг х 30 бр
Продуктът не може да бъде закупен онлайн.
0.00 лв.
Mоже да бъде закупен с рецепта на място в Аптеки Мирабел
Телмитан се използва за лечение на есенциална хипертония (високо кръвно налягане). “Есенциална” означава, че високото кръвно налягане не е причинено от друго заболяване.

Telmitan 80 mg 30 tablets Sopharma

Телмитан 80 mg 30 таблетки Софарма

Телмитан 20 mg таблетки Telmitan 20 mg tablets Телмитан 40 mg таблетки Telmitan 40 mg tablets Телмитан 80 mg таблетки Telmitan 80 mg tablets телмисартан (telmisartan)Листовка за потребителяПрочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите. Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.Какво съдържа тази листовка 1. Какво представлява Телмитан и за какво се използва 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Телмитан 3. Как да приемате Телмитан 4. Възможни нежелани реакции 5. Как да съхранявате Телмитан 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация1. Какво представлява Телмитан и за какво се използва Телмитан принадлежи към групата лекарствени продукти, известни като рецепторни антагонисти на ангиотензин II. Ангиотензин II е вещество, образуващо се в организма, което предизвиква свиване на кръвоносните съдове, като по този начин повишава кръвното Ви налягане. Телмитан блокира ефекта на ангиотензин II, така че кръвоносните съдове се отпускат и кръвното налягане се понижава. Телмитан се използва за лечение на есенциална хипертония (високо кръвно налягане). "Есенциална" означава, че високото кръвно налягане не е причинено от друго заболяване. Ако не се лекува, високото кръвно налягане може да увреди кръвоносните съдове на някои органи, което в определени случаи може да доведе до сърдечен инфаркт, сърдечна или бъбречна недостатъчност, мозъчен инсулт и слепота. Обикновено високото кръвно налягане е безсимптомно преди появата на увреждания. Поради това, е важно редовно да се измерва кръвното налягане, за да се провери дали то е в нормални граници. Телмитан се използва също за намаляване на риска от настъпване на сърдечно-съдови инциденти (например сърдечен инфаркт или мозъчен удар), при пациенти които са с висок риск поради влошено или блокирано кръвоснабдяване на миокарда или долните крайници, пациенти, претърпели мозъчен удар, както и страдащи от напреднал диабет с усложнения. Вашият лекар може да Ви информира, ако имате повишен риск от възникване на такива инциденти.2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Телмитан Не приемайте Телмитан: ако сте алергични към телмисартан или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6); ако сте бременна след третия месец (препоръчва се да избягвате употребата на Телмитан и в ранна бременност - вижте раздел Бременност); ако имате чернодробни проблеми като холестаза или жлъчна обструкция (запушване на жлъчните пътища и проблем с дренажа на жлъчката от черния дроб и жлъчния мехур) или друго сериозно чернодробно заболяване.Ако някое от горепосочените състояния се отнася за Вас, Вие трябва да информирате Вашия лекар или фармацевт преди да започнете да приемате Телмитан.Предупреждения и предпазни мерки Ако страдате, или някога сте страдали от някое от следните състояния или заболявания, споделете това с Вашия лекар: бъбречно заболяване или бъбречна трансплантация; стеноза на реналната артерия (стесняване на кръвоносните съдове на единия или на двата бъбрека); чернодробно заболяване; сърдечно заболяване; повишени нива на алдостерон (задръжка на вода и соли в тялото, придружено от дисбаланс на различни минерали в кръвта); ниско кръвно налягане (хипотония), което е възможно да възникне, ако сте дехидратирани (прекомерна загуба на вода от организма) или ако страдате от недостиг на соли, поради лечение с диуретици (обезводняващи лекарства), диета с ниско съдържание на сол, диария или повръщане; повишени нива на калий в кръвта; диабет.Трябва да уведомите Вашия лекар, ако смятате, че сте бременна (или планирате да забременеете). Телмитан не се препоръчва в ранна бременност и не трябва да се приема след третия месец от бременността, защото в този период има риск от сериозно увреждане на плода (вижте раздел Бременност). Трябва да съобщите на Вашия лекар, че приемате Телмитан в случай, че се налага да Ви бъде направена операция или манипулация с пълна или местна упойка. Не се препоръчва употребата на Телмитан при деца и юноши до 18 години. При чернокожи пациенти Телмитан, също както и други рецепторни антагонисти на ангиотензин II, може да има по-слаб ефект на понижаване на кръвното налягане.Други лекарства и Телмитан Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да започнете да приемате други лекарства. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозата на тези лекарства или да вземе други предпазни мерки, например да спрете използването на някое от лекарствата. Това се отнася особено за лекарствата, посочени по-долу, когато се използват едновременно с Телмитан:Лекарства, съдържащи литий, използвани за лечение на някои видове депресия; Лекарства, които могат да повишат нивото на калий в кръвта като заместители на трапезната сол, съдържащи калий, калий-съхраняващи диуретици (някои обезводняващи лекарства), АСЕ инхибитори, ангиотензин II рецепторни антагонисти, НСПВС (нестероидни противовъзпалителни средства като аспирин или ибупрофен), хепарин, имуносупресори (например циклоспорин или такролимус) и антибиотика триметоприм; Диуретици (обезводняващи лекарства), особено ако се приемат във високи дози заедно с Телмитан, може да доведе до прекомерна загуба на вода от организма и ниско кръвно налягане (хипотония).Както при други лекарства за понижаване на кръвното налягане, ефектът на Телмитан може да бъде отслабен, ако едновременно с него приемате НСПВС (нестероидни противовъзпалителни средства като аспирин или ибупрофен) или кортикостероиди. Телмитан може да усили ефекта на понижаване на кръвното налягане при едновременен прием с други лекарства, които се използват за лечение на високо кръвно налягане.Телмитан с храна и напитки Телмитан може да се приема със или без храна.Бременност и кърмене Бременност Трябва да уведомите Вашия лекар, ако смятате, че сте бременна (или планирате да забременеете). Вашият лекар ще Ви посъветва да преустановите приема на Телмитан преди да забременеете или веднага щом разберете, че сте бременна и ще Ви предложи да го смените с друго лекарство. Телмитан не се препоръчва в ранна бременност и не трябва да се приема, ако сте бременна след третия месец, защото в този период има риск от сериозно увреждане на плода.Кърмене Информирайте Вашия лекар, ако кърмите или имате намерение да кърмите. Телмитан не се препоръчва на кърмещи майки, за това Вашият лекар може да Ви назначи друго лечение, ако искате да кърмите, особено в случай, че Вашето дете е новородено или е родено преждевременно.Шофиране и работа с машини Няма данни за ефекта на Телмитан върху способността за шофиране и работа с машини. Лечението на високото кръвно налягане е причина някои хора да се чувстват замаяни или уморени. Ако почувствате замаяност или умора, не шофирайте и не работете с машини.3. Как да приемате Телмитан Винаги приемайте Телмитан точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Обичайната доза Телмитан е една таблетка дневно. Опитайте се да приемате таблетката по едно и също време всеки ден. Може да приемате Телмитан със или без храна. Таблетките трябва да се поглъщат с малко вода или друга безалкохолна напитка. Важно е да приемате Телмитан всеки ден, докато Вашия лекар не Ви посъветва друго. Ако ефектът на Телмитан Ви се струва прекалено силен или слаб, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт. Обичайната доза Телмитан за лечение на високо кръвно налягане, за повечето пациенти, е една таблетка от 40 mg веднъж дневно, с която се осигурява контрол на кръвното налягане за период над 24 часа. Вашият лекар може да Ви препоръча по-ниска доза - една таблетка от 20 mg дневно. Телмитан може да бъде използван в комбинация с диуретици (обезводняващи лекарства), като хидрохлортиазид, което води до по-значително понижаване на кръвното налягане. Обичайната доза Телмитан за намаляване на риска от възникване на сърдечно-съдови инциденти, е една таблетка от 80 mg веднъж дневно. В началото на курса на превенция с Телмитан 80 mg, кръвното налягане трябва да се проследява често. Ако страдате от заболяване или нарушена функция на черния дроб, обичайната доза не трябва да надвишава 40 mg веднъж дневно.Ако сте приели повече от необходимата доза Телмитан Ако случайно приемете прекалено много таблетки, свържете се незабавно с Вашия лекар, фармацевт или с най-близкия център за спешна помощ.Ако сте пропуснали да приемете Телмитан Ако пропуснете времето за прием, не се безпокойте. Вземете дозата веднага щом се сетите и след това продължете приема по обичайния начин. Ако пропуснете ден, на следващия ден вземете обичайната доза. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.4. Възможни нежелани реакции Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.Нежеланите реакции могат да се проявят с определена честота, определена както следва: Много чести: засягат повече от 1 потребител на 10; Чести: засягат от 1 до 10 потребители на 100; Нечести: засягат от 1 до 10 потребители на 1 000; Редки: засягат от 1 до 10 потребители на 10 000; Много редки: засягат по-малко от 1 потребител на 10 000; С неизвестна честота: честотата не може да се определи от наличните данни.Честите нежелани реакции могат да бъдат: Ниско кръвно налягане (хипотония) при пациенти, лекувани за намаляване на риска от възникване на сърдечно-съдови инциденти.Нечестите нежелани реакции могат да бъдат: Инфекции на горните дихателни пътища (например възпалено гърло, възпалени синуси, простуда), инфекции на пикочните пътища, намален брой на червените кръвни клетки (анемия), повишени нива на калий в кръвта, потиснатост (депресия), припадък (синкоп), затруднено заспиване, световъртеж (вертиго), бавен пулс (брадикардия), ниско кръвно налягане (хипотония) при пациенти, лекувани за високо кръвно налягане, замайване при внезапно изправяне от седнало положение (ортостатична хипотония), задух, коремна болка, диария, стомашен дискомфорт, подуване на корема, повръщане, усилено потене, сърбеж, лекарствен обрив, мускулни болки (миалгия), болки в гърба, мускулни спазми, увреждане на бъбреците, включително остра бъбречна недостатъчност, болка в гръдния кош и чувство за слабост, повишени нива на пикочна киселина в кръвта.Редките нежелани реакции могат да бъдат: Намален брой на тромбоцитите (тромбоцитопения), алергични реакции (например обрив, сърбеж, затруднено дишане, хрипове, подуване на лицето и ниско кръвно налягане), тревожност, нарушено зрение, ускорен пулс (тахикардия), нервен стомах, сухота в устата, нарушения на чернодробната функция, зачервяване на кожата, бързо подуване на кожата и лигавиците (ангиоедем, включително с фатален изход), екзема (кожно заболяване), болки в ставите (артралгия), болки в крайниците, грипоподобно състояние, повишени стойности на чернодробните ензими или креатин фосфокиназата в кръвта, понижен хемоглобин (анемия), повишен брой на някои бели кръвни клетки (еозинофилия), ниска кръвна захар (при диабетици), тежки алергични реакции (анафилаксия), уртикария (копривна треска), болезненост на сухожилията, тежък лекарствен обрив.Нежеланите реакции с неизвестна честота могат да бъдат: Сепсис* (често наричан "отравяне на кръвта", е тежка инфекция с разпространение в цялото тяло, която може да доведе до смърт).* В продължително проучване, включващо над 20 000 души, се забелязва повишена честота на възникване на сепсис при пациентите, приемащи телмисартан в сравнение с тези, които не го употребяват. Това може да е случайно явление или да е свързано с непознат до момента механизъм на възникване.Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.5. Как да съхранявате Телмитан Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Не използвайте Телмитан след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера след "Годен до:". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Телмитан не изисква специални условия на съхранение. Трябва да го съхранявате в оригиналната опаковка, за да се пазят таблетките от влага. Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Телмитан Активното вещество е телмисартан. Всяка таблетка Телмитан 20 mg съдържа 20 mg телмисартан. Всяка таблетка Телмитан 40 mg съдържа 40 mg телмисартан. Всяка таблетка Телмитан 80 mg съдържа 80 mg телмисартан. Другите съставки са: манитол, меглумин, повидон (К-25), натриев хидроксид, натриев стеарилфумарат, магнезиев стеарат.Как изглежда Телмитан и какво съдържа опаковката Телмитан 20 mg са бели до почти бели таблетки, кръгли, плоски със скосени ръбове, без покритие, с гравиран надпис "L202" от едната страна и гладки от другата страна. Телмитан 40 mg са бели до почти бели таблетки, овални, двойноизпъкнали, без покритие, с гравиран надпис "L203" от едната страна и гладки от другата страна. Телмитан 80 mg са бели до почти бели таблетки, овални, двойноизпъкнали, без покритие, с гравиран надпис "L204" от едната страна и гладки от другата страна.Телмитан се предлага в опаковки, съдържащи 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба във Вашата страна.Притежател на разрешението за употреба: СОФАРМА АД, България.Производители: СОФАРМА АД, България;
Условия на доставка

Напишете отзив

Моля идентифицирайте се или се регистрирайте, за оставяне на отзив.
Етикети: С РЕЦЕПТА