Меню
Количка

ТЕСТ ЗА НАРКОТИЦИ CLEAR THC/за марихуана-лента/

Drug test marijuana Clear tape / Тест за наркотици марихуана клиър лента - Тест ленти
ТЕСТ ЗА НАРКОТИЦИ CLEAR THC/за марихуана-лента/
  • Наличност: Изчерпан
  • Арт.номер: 21137
  • Тегло: 0.05кг
0.00 лв.
Тестът за ТНС е имунахроматографски едностъпков ин витро тест. Той е предназначен за количествено определяне на ТНС и неговите метаболити в проби за изследване от човешката урина. Може да бъде определено наличието на 11-nor-?9-THC-9-COOH в човешката урина над граничното ниво от 50 ng/ml.

Drug test marijuana Clear tape

Тест за наркотици марихуана клиър лента

URESTEP DRUG SCREEN THC TEST ЗА КАЧЕСТВЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАНАБИНОИД (ТНС) В ЧОВЕШКАТА УРИНА За ин витро диагностика и съдебна употребаПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Тестът за ТНС е имунахроматографски едностъпков ин витро тест. Той е предназначен за количествено определяне на ТНС и неговите метаболити в проби за изследване от човешката урина. Може да бъде определено наличието на 11-nor-?9-THC-9-COOH в човешката урина над граничното ниво от 50 ng/ml. Този тест не е оценяван в зависимост от мястото на приложение и е предназначен за прилагане само от здравни служители. Този количествен анализ дава само предварителни аналитични тестови резултати. За да е на лице потвърден аналитичен резултат, трябва да се използва по-специфичен алтернативен химичен метод. Газовата хроматрография /масова спектрометрия (ГХ/МС) са наложени като предпочитан метод за потвърждение от Администрация на службите за психично здраве и злоупотреба с наркотични вещества (SAMHSA). Трябва да се прилага клинично разглеждане и професионална преценка при всеки резултат от теста за злоупотреба с наркотични вещества, особено когато предварителните резултати са положителни.ОПИСАНИЕ И ОБЯСНЕНИЕ НА ТЕСТА Агентите на марихуаната, които предизвикват различни биологични ефекти у хората се наричат канабиноид. Канабиноидът е централен нервен стимулант, който променя настроението и сензорните възприятия, влошава краткотрайната памет, предизвиква симптоми на напрегнатост, параноя, депресия, объркване, халюцинация и ускорена сърдечна дейност. Големите дози канабиноид могат да доведат до развиване на предразположеност и физиологична зависимост и да доведат до злоупотреба.ПРИНЦИП НА ТЕСТА Тестът за ТНС се основава на принципа за специфичната имуно-химична реакция между антитела и антигени, за да се изследват определени съединения в проба от човешката урина. Количественият анализ се основава на съревнованието за свързване с антитела между съединение на наркотично вещество и свободен наркотик, който евентуално се съдържа в пробата от урина, която се изследва. Когато в пробата от урина има наркотично вещество, то се състезава със съединението на наркотичното вещество за ограниченото количество от съединението антитяло-оцветител. Когато количеството наркотично вещество е равно на или по-голямо от граничното, 50 ng/ml, то ще предотврати свързването на наркотичното съединение с антителата. Следователно, при положителната проба от урина няма да се появи оцветена ивица в тестовата зона и ще има положителен резултат, докато наличието на оцветена ивица показва отрицателен резултат. На теста има контролна линия, която служи за процедурен контрол. Тази оцветена ивица винаги се появява в контролната зона, ако тестът се съхранява при добри условия и е извършен правилно.ОСИГУРЕНИ МАТЕРИАЛИ 1. Инструкции за употреба 2. Комплект за тестване на марихуана.ИЗИСКВАЩИ СЕ, НО НЕОСИГУРЕНИ МАТЕРИАЛИ 1. Контейнер за събиране на пробите. 2. Таймер или часовник.СЪХРАНЕНИЕ И УСТОЙЧИВОСТ Тестовият комплект трябва да се съхранява при температура от 2 до 30°С и е ефективен до изтичане на срока на годност показан на опаковката. Продуктът е чувствителен към влагата и трябва да се използва веднага след като се отвори. Продукт, който не е запечатан добре, трябва да се изхвърли.ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ Само за ин витро и съдебна употреба. Не използвайте продукта след изтичане на срока за годност. Работете внимателно с пробите, тъй като може да са заразни. Продуктът е чувствителен към влагата, не отваряйте запечатаното фолио преди да сте готови за теста. Използвайте нов контейнер за всяка проба от урина за да избегнете заразяване на една проба от друга проба.ВЗЕМАНЕ НА ПРОБА И ПОДГОТОВКА За всеки тест е необходима проба приблизително от 150 ?l. Пробите от прясна урина не се нуждаят от специални манипулации или обработка. Пробата трябва да се вземе в чист, сух, пластмасов или стъклен контейнер. Ако количественият тест не се извършва веднага, пробата от урина може да бъде охладена до 2-8°С и съхранена до 7 дни или замразена. Пробите трябва да достигнат стайна температура преди тестване. Пробите от урина, които показват голяма утайка или мътност трябва да бъдат центрофугирани или да се оставят да се утаят така, че да се получи бистра течност за теста. Избягвайте контакт с кожата, като носите ръкавици и подходящо лабораторно облекло.КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ Добрата лабораторна практика препоръчва ежедневната употреба на лабораторни материали, за да се потвърди надеждността на комплекта.ПРОЦЕДУРА За Тест лента 1. Оставете всички материали и проби да достигнат стайна температура. 2. Извадете тестовата лента от запечатаното фолио. 3. Потопете лентата в пробата с урина, така че стрелките да сочат към нея. Нивото на пробата не трябва да бъде по-високо от максималното, обозначено със стрелка. 4. Дръжте лентата в урината, докато не се появи цветна розова ивица в тестовата зона (приблизително 20 секунди). 5. Извадете лентата и я поставете върху чиста, неабсорбираща повърхност, с лицевата част нагоре или я оставете в урината, ако нивото на пробата не е по-високо от максималното, обозначено със стрелка. 6. Отчетете резултата между 3-20 минути.За Тест карта 1. Оставете всички материали и проби да достигнат стайна температура. 2. Извадете тестовата карта от запечатаното фолио. 3. Сложете пипетата в спесимена и я стиснете за да получите проба. 4. Задръжте пипетата във вертикална позиция над пробата на тест картата и поставете 2-3 капки от спесимена (100-150 ?l) 5. Отчетете резултата между 3 - 20 минути. Резултата е отрицателен дори при много бледа тестова линияОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТА Отрицателен: Повяват се две оцветени ивици. Появата на две оцветени ивици, една в тестовата зона и друга в контролната зона, е индикация за отрицателен резултат. Отрицателният резултат показва, че концентрацията на ТНС в пробата е или нулево или под граничното ниво.Положителен: Появява се една оцветена ивица. В контролната зона се появява една оцветена ивица. В тестовата зона няма оцветена ивица. Това показва, че нивото на ТНС в пробата е над граничното ниво.Невалиден: Ако в контролната зона няма оцветена ивица, резултатът е невалиден. Тествайте отново пробата с нов тестов комплект.Забележка: Гранична линия (+/-) в тестовата зона се счита за отрицателен резултат.ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОЦЕДУРАТА Този количествен тест е пригоден за използване само с човешка урина. Положителният резултат на който и да е от тестовете показва само наличието на наркотично вещество / метаболит и не показва, нито измерва интоксикацията. Има вероятност техническа или процедурна грешка, както и други вещества, които се съдържат в определени храни и лекарства, да повлияят на теста и да доведат до грешни резултати. Моля, вижте в раздел "СПЕЦИФИЧНОСТ" списък на веществата, които или водят до положителни резултати или не влияят на теста. Ако в пробата от урина бъде открито наркотично вещество/ метаболит, количественият тест не показва честотата на употреба на наркотика и не прави разлика между злоупотребата с наркотично вещество и определени храни и лекарства.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ Тестът за марихуана е количествен тест. Той определя 11-nor-?9-THC-9-COOH в човешката урина при концентрация 50 ng/ml или по-висока. Концентрацията на марихуана не може да се определи с този количествен тест. Тестът е предназначен за разграничаване на отрицателен резултат от предполагаем положителен резултат. Всички положителни резултати трябва да бъдат потвърдени с алтернативен метод, за предпочитане ГХ/МС.ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО A. Акуратност Акуратността на теста за марихуана е оценена в сравнение с ГХ/МС при гранично ниво от 50 ng/ml от 11-nor-?9-THC-9-COOH. При това изследване са оценени сто и четиринадесет проби от урина с потвърдена концентрация на 11-nor-?9-THC-9-COOH чрез ГХ/СМ. Резултатите са обобщени и представени по-долу: Процент на съвпадение на положителните: 84 .1; Процент на съвпадение на отрицателните: 98,2. При осем проби има несъответствие между методите IIDTHC и ГХ/СМ. Като сравняваме тези данни 50% (4 от 8) от несъответстващите проби са -25% и +25% гранична концентрация (37,5 - 62,5 ng/ml).Б. Чувствителност За теста за IIDTHC е определена гранична концентрация (ниво на чувствителност) от 50 ng/ml.B. Прецизност Изследването на прецизността се извършва от трима души, които наблюдават резултатите от теста, за да се определи случайната грешка на визуалната интерпретация. Оказва се, че няма значителна разлика в резултатите от теста при различните хора.Г. Специфичност Специфичността на теста за ТНС е определена чрез прибавяне на различни наркотични вещества, метаболити на наркотични вещества и други съединения, които може да се съдържат в урината. Всички съединения са приготвени в чиста от наркотици нормална човешка урина.1. Тестване на интерференцията Извършването на теста за ТНС не се влияе, когато pH и специфичното тегло на пробите от урина са от 4.0 до 9.0 и от 1.005 до 1.003. Следните вещества са тествани и е установено, че не влияят на теста за ТНС в посочените концентрации: Глюкоза - 2000 mg/dl; Човешки  албумин - 2000 mg/dl; Човешки  хемоглобин - 10 mg/dl; Урея - 4000 mg/dl; Пикочна киселина - 10 mg/dl. 2. Специфичност В следната таблица са изброени съединенията, които се откриват с теста за ТНС, които дават положителен резултат, когато са тествани на нива равни на или по-големи от концентрациите описани по-долу: Съединения Конц. (ng/ml) 11-nor-?9-THC-9-COOH 50 11-nor-?8-THC-9-COOH 37.5 11-хидроксил-?9-ТНС 5000 ?9-тетрахидроканабинол 15000 ?8-тетрахидроканабинол 25000 Следните вещества не показват кръстосана реактивност при концентрация до 100 ?g/ml, освен ако не е изрично упоменато. Всяко от изброените вещества, които обикновено се срещат в урината е изследвано и показва отрицателен резултат при концентрация от 100 ?g/ml: Acetaminophen; Caffeine; Amitriptyline; Cocaine; Ascorbic Acid; Deoxyephedrine; Chloroquine; Diazepam; Amobarbital; Dixogin; Aspartame; Ecgonine; D,l-Amphetamine; 4-Acetamidophenol; Atrophine; Amikacin; Phencyclidine; Phenylpropanolamine; Rantidine; Secobarbital; Tryptophan; Epinephrine; Homatrophine; Ketamine; 3,4±MDMA; Methadone; Quinine; Salicylic acid; Oxazepam; Penicillin G; Benzoylecgonine; Benzoic acid; Butabarbital; Gentisic acid ester; Camphor; Hydrochorothiazide; Chlopheniramine; Imipramine; Cortisone; 3,4±MDA; Dextromethorphan; Meperidine; Digitoxin; Methaqualone; Diphenhydramine; Morphine; Ecgonine methyl ester; Niacinamide; Phenylethylamine-?; Pseudoephedrine; Tetrahydrozoline; Thioridazine; Guaiacolglycer; Histamine; Ibuprofen; Methamphetamine; Methylphenidate; Neomycin; Tetracycline; Tyramine; Phenobarbital; Promethazine. Опаковка: 1 брой тест. Производител: Cortez Diagnostics,Inc., САЩ.
Условия на доставка

Напишете отзив

Моля идентифицирайте се или се регистрирайте, за оставяне на отзив.