Меню
Количка

ТОРСИТ SR табл 10 мг х 30 бр

Torsit SR 10 mg 30 prolonged release tablets/ Торсит SR 10 mg 30 таблетки с удължено освобождаване - Лекарства с рецепта
ТОРСИТ SR табл 10 мг х 30 бр
Продуктът не може да бъде закупен онлайн.
  • Наличност: Изчерпан
  • Производител: Ferrer Intemacional, S.A.
  • Арт.номер: 41985
  • Тегло: 0.20кг
0.00 лв.
Mоже да бъде закупен с рецепта на място в Аптеки Мирабел
Торсит SR принадлежи към група лекарства, наречени диуретици, чието действие се състои в увеличаване отделянето на урина. Торсит се използва за лечение на следните заболявания:-повишено кръвно налягане (есенциална хипертония)-оток, дължащ се на застой на сърдечна недостатъчност или причинен от бъбречно или сърдечно заболяване.

Torsit SR 10 mg 30 prolonged release tablets

Торсит SR 10 mg 30 таблетки с удължено освобождаване

тораземид (torasemide)

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТАПрочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите. Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.Какво съдържа тази листовка: 1. Какво представлява Торсит SR 10 mg таблетки с удължено освобождаване и за какво се използва 2. Какво трябва да знаете преди да използвате Торсит SR 10 mg таблетки с удължено освобождаване 3. Как да приемате Торсит SR 10 mg таблетки с удължено освобождаване 4. Възможни нежелани реакции 5. Как да съхранявате Торсит SR 10 mg таблетки с удължено освобождаване 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация1. Какво представлява Торсит SR 10 mg таблетки с удължено освобождаване и за какво се използва Торсит SR принадлежи към групата лекарства, наречени диуретици. Те увеличават отделянето на урина. Торсит SR 10 mg се използва за лечение на оток, дължащ се на застойна сърдечна недостатъчност или причинен от бъбречно или чернодробно заболяване.2. Какво трябва да знаете преди да използвате Торсит SR 10 mg таблетки с удължено освобождаване Не използвайте Торсит SR: ако сте алергични към Тораземид, сулфанилурейии продукти или някои от помощните съставки; ако страдате от анурия (неотделяне на урина); ако имате понижено кръвно налягане (хипотония); ако имате намален обем на кръвта (хиповолемия); ако имате ниски нива на калий или натрий в кръвта; ако имате тежко нарушена чернодробна функция със замъгляване на съзнанието (чернодробна кома или прекома); ако имате значителни затруднения при уринирането; ако сте бременна или кърмите.Предупреждения и предпазни мерки Обърнете специално внимание при лечението с Торсит SR: ако имате сърдечни заболявания и особено ако приемате сърдечни гликозиди, това може да доведе до сърдечни аритмии; ако имате диабет или подагра; ако имате бъбречна недостатъчност.Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Торсит SR 10 mg таблетки с удължено освобождаванеДруги лекарства и Торсит SR Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и лекарства без рецепта.Следните лекарства могат да повлияят или да бъдат повлияни от Торсит SR: лекарства за лечение на високо кръвно налягане, особено група от тях наречена АСЕ инхибитори; лекарства, които се използват при сърдечна недостатъчност като дигоксин или метилдигоксин; лекарства, съдържащи кортикостероиди като метилпреднизолон, преднизолон, хидрокортизон; всички лекарства за лечение на запек; лекарства използвани при възпаление и болка (напр. ацетилсалицилова киселина, индометацин, ибупрофен); лекарства използвани за лечение на диабет; някои антибиотици като цефалексин, цефуроксим, гентамицин, амикацин, тобрамицин; литий, лекарство използвано при тежки депресии или манийни състояния; теофилин, лекарство използвано при астма; цисплатина, лекарство за лечение на рак; пробеницид, лекарство използвано при подагра; адреналин и норадреналин, лекарства за увеличаване на кръвното налягане или сърдечната честота; холестирамин, лекарство за намаляване на липидите в кръвта; някои лекарства използвани за мускулна релаксация при хирургични интервенции.Торсит SR с храна и напитки Таблетките могат да се приемат независимо от храненията.Бременност и кърмене Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Тораземид не трябва да се използва по време на бременност поради липса на достатъчно данни. Няма данни дали тораземид преминава в кърмата при животни и хора. Ако Вашият лекар прецени, че трябва да се лекувате с Торсит SR трябва да спрете кърменето.Шофиране и работа с машини Дори и при правилна употреба Торсит SR може да забави времето за реакция и да наруши способността за шофиране и за работа с машини. Това може да се случи най-вече в началото на лечението, при увеличаване на дозата или при включване на друго лекарство, както и при употребата на алкохол.Важна информация относно някои от съставките на Торсит SR Торсит SR съдържа лактоза. Ето защо, ако страдате от непоносимост към някои захари, консултирайте се с Вашия лекар преди да започнете лечение с Торсит SR.3. Как да приемате Торсит SR 10 mg Винаги приемайте Торсит SR точно както Ви е предписал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашият лекар или фармацевт.Начин на приложение Перорално приложение (приема се през устата) Вашият лекар ще определи продължителността на лечението с Торсит SR. Не прекратявайте лечението по-рано, тъй като състоянието Ви може да се влоши. Таблетките трябва да се приемат цели, без да се чупят или дъвчат с достатъчно количество вода. Таблетките могат да се приемат независимо от храненията.Възрастни Оток, дължащ се на застойна сърдечна недостатъчност, чернодробно или бъбречно заболяване Освен ако не е посочено нещо друго, лечение с Торсит SR 10 mg е показано, в случай че е необходима доза тораземид, по-висока от 5 mg дневно. В зависимост от тежестта и отговора на заболяването Вашият лекар може да увеличи количеството тораземид до 40 mg веднъж дневно.Пациенти над 65 години При пациенти в напреднала възраст не се налага промяна в препоръчаната доза.Употреба при деца Тъй като няма достатъчно опит от използването на тораземид при деца, използването му не се препоръчва в тази възрастова група. Моля, информирайте Вашият лекар, ако смятате, че ефектът на Торсит SR е твърде силен или твърде слаб.Ако сте използвали повече Торсит SR, отколкото е необходимо Ако погрешка сте взели твърде много таблетки, консултирайте се с Вашия лекар. При предозиране може да се наблюдава повишено количество на урината с риск от загуба на течности и електролити, което може да доведе до сънливост и объркване, хипотония, колапс и стомашно-чревни оплаквания.Ако сте пропуснали да приемете Торсит SR Ако пропуснете прием на Торсит SR не вземайте двойна доза в един и същи ден, за да компенсирате пропуснатата таблетка или таблетки. Започнете да вземате редовната доза на следващия ден както обикновено.Ако сте спрели употребата на Торсит SR Не спирайте употребата на Торсит SR преди да сте се обърнали към Вашия лекар за това.Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.4. Възможни нежелани реакции Както всички лекарства Торсит SR може да предизвика нежелани реакции.В зависимост от честотата нежеланите реакции се класират но следния начин: Чести (засягат от 1 до 10 на 100 потребители); Нечести (засягат от 1 до 10 на 1 000 потребители); Редки (засягат по-малко от 1 на 1 000 потребители); Много редки (засягат по-малко от 1 на 10 000 потребители); С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата).Някои пациенти са получавали следните нежелани реакции по време на лечение със Торсит SR Чести: (засягат от 1 до 10 на 100 потребители): повишено съдържание на алкални вещества в организма; мускулни крампи (особено в началото на лечението); увеличена концентрация на пикочната киселина, глюкозата и липидите в кръвта; намален обем на кръвта; намалено съдържание на натрий и калий в кръвта; липса на апетит, гадене, повръщане, запек, диария, стомашна болка; повишение на някои чернодробни ензими напр. гама-глутамил трансфераза (?-GT ); главоболие, умора, слабост (особено в началото на лечението).Нечести: (засягат от 1 до 10 на 1 000 потребители): увеличени нива на креатинин и урея в кръвта; раздуване на пикочния мехур при пациенти с хипертрофия на простата поради затруднено уриниране; сухота в устата; изтръпване на ръцете или краката.Много редки: (засягат по-малко от 1 на 10 000 потребители): нарушение на сърдечния ритъм; ангина пекторис (гръдна жаба); инфаркт; обърканост; прекалено намаляване на кръвното налягане; припадъци; възпаление на панкреаса; алергични реакции, сърбеж, фоточувствителност; намален брой тромбоцити, еритроцити и/или левкоцити; нарушения в зрението; шум в ушите, загуба на слух.5. Как да съхранявате Торсит SR 10 mg таблетки с удължено освобождаване Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение. Не използвайте Торсит SR след изтичане на срока на годност отбелязан върху опаковката. Не изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Торсит SR 10 mg Активното вещество е тораземид (torasemide) 10 mg. Другите съставки са: гуар гума, пшеничено нишесте (без глутен), колоидален силициев диоксид, магнезиев стеарат, лактоза.Как изглежда Торсит SR 10 mg и какво съдържа опаковката Бели, кръгли, двойно изпъкнали таблетки, опаковани в блистери Картонена кутия съдържаща два блистера по 15 таблетки и листовка.Притежател на разрешението за употреба: УНИФАРМА ЕООД, България.Производител: FERRER INTERNACIONAL, S.A., Испания.
Условия на доставка

Напишете отзив

Моля идентифицирайте се или се регистрирайте, за оставяне на отзив.
Етикети: С РЕЦЕПТА