Меню
Количка

ОЛСАРТ табл 40 мг х 30 бр

Olsart 40 mg 30 tablets / Олсарт 40 mg 30 таблетки - Лекарства с рецепта
ОЛСАРТ табл 40 мг х 30 бр
Продуктът не може да бъде закупен онлайн.
0.00 лв.
Mоже да бъде закупен с рецепта на място в Аптеки Мирабел
Олсарт принадлежи към групата лекарства, наречени ангиотензин-II-рецепторни антагонисти. Те понижават кръвното налягане като отпускат кръвоносните съдове.

ОЛСАРТ таблетки 40 мг Х 30 ЧАЙКАФАРМА

Листовка: информация за пациента Олсарт 40 mg филмирани таблетки Olsart 40 mg film-coated tablets (Олмесартан медоксомил/ Olmesartan medoxomil)Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашият лекар или фармацевт. Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите. Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашият лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Какво съдържа тази листовка: 1. Какво представлява Олсарт и за какво се използва? 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Олсарт? 3. Как да приемате Олсарт? 4. Възможни нежелани реакции 5. Как да съхранявате Олсарт? 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация 1. Какво представлява Олсарт и за какво се използва? Олсарт принадлежи към групата лекарства, наречени ангиотензин-II-рецепторни антагонисти. Те понижават кръвното налягане като отпускат кръвоносните съдове. Олсарт се използва за лечение на високо кръвно налягане (известно още като хипертония). Високото кръвно налягане може да увреди кръвоносните съдове в органи като сърце, бъбреци, мозък и очи. В някои случаи това може да доведе до инфаркт на сърцето, сърдечна или бъбречна недостатъчност, инсулт или слепота. Обикновено високото кръвно налягане няма симптоми. За да се предпазите от възможни усложнения, важно е редовно да измервате кръвното си налягане. Високото кръвно налягане може да се контролира с лекарства като Олсарт. Вашият лекар също може да Ви е препоръчал да направите някои промени в начина на живот, които ще помогнат за намаляване на кръвното налягане (напр. намаление на теглото, спиране на цигарите, намаление на количеството алкохол, което приемате, и намаление на количеството сол в храната). Вашият лекар също може да Ви препоръча да правите редовни физически упражнения, като ходене пеш или плуване. Важно е да спазвате тези съвети на Вашия лекар. 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Олсарт? Не приемайте Олсарт: ако сте алергични към олмесартан медоксомил или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6); ако сте бременна след 3-я месец (също така е по-добре да избягвате таблетките Олсарт по време на ранна бременност - вижте частта за бременност); ако страдате от жълтеникаво оцветяване на кожата и очите (жълтеница) или имате проблем с оттичането на жлъчката от жлъчния мехур (жлъчни обструкции например камъни в жлъчния мехур); ако имате диабет или нарушена бъбречна функция и се лекувате с лекарство за понижаване на кръвното налягане, съдържащо алискирен. Предупреждения и предпазни мерки: Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Олсарт. Информирайте Вашият лекар, ако страдате от някой от следните здравословни проблеми: бъбречно заболяване; чернодробно заболяване; сърдечна недостатъчност или проблеми със сърдечните клапи и сърдечния мускул; обилно повръщане, диария, лечение с високи дози отводняващи таблетки (диуретици) или ако сте на диета, бедна на соли; повишени нива на калий в кръвта; проблеми с надбъбречните жлези; Ако приемате някое от следните лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане: АСЕ инхибитор (например еналаприл, лизиноприл, рамиприл), особено ако имате бъбречни проблеми, свързани с диабета. алискирен. Вашият лекар може периодично да проверява бъбречната Ви функция, кръвното налягане и количеството на електролитите (напр. калий) в кръвта Ви. Вижте също информацията озаглавена “Не приемайте Олсарт”. Като всяко лекарство, което понижава кръвното налягане, силно спадане на кръвното налягане при пациенти с нарушено кръвоснабдяване на сърцето или мозъка може да доведе до сърдечен инфаркт или инсулт. Ето защо Вашият лекар редовно ще измерва кръвното Ви налягане. Деца и юноши Олсарт не се препоръчва при деца и юноши под 18-годишна възраст. Други лекарства и Олсарт Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства: Калиеви добавки и солеви заместители, които съдържат калий, отводняващи таблетки (диуретици) или хепарин (за разреждане на кръвта). Използването на тези лекарства едновременно с Олсарт може да повиши нивата на калий в кръвта. Литий (лекарство, използвано за лечение на промени в настроението и някои видове депресия), приеман едновременно с Олсарт може да увеличи токсичността на лития. Ако трябва да приемате литий, лекарят Ви ще измери нивата на литий в кръвта. Нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) (лекарства, използвани за облекчение на болка, оток и други възпалителни симптоми, включително артрит), приемани едновременно с Олсарт може да увеличи риска от бъбречна недостатъчност и ефектите на Олсарт може да се намалят от НСПВС. Други лекарства, понижаващи кръвното налягане, защото ефектът на Олсарт може да се засили. Някои антиациди (лекарства срещу киселини), защото ефектът на Олсарт може леко да намалее. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозата Ви и/или да вземе други предпазни мерки. Ако приемате АСЕ инхибитор или алискирен (вижте също информацията озаглавена “Не приемайте Олсарт” и “Предупреждения и предпазни мерки”). Пациенти в старческа възраст Ако сте на възраст над 65 години и лекарят Ви реши да увеличи дозата на олмесартан медоксомил до 40 mg, тогава кръвното Ви налягане редовно трябва да се измерва от лекаря, за да е сигурен, че няма много да спадне. Чернокожи пациенти Както и други сходни лекарства, понижаващият кръвното налягане ефект на Олсарт е в известна степен по-малък при чернокожите пациенти. Олсарт с храна и напитки Олсарт може да се приема с или без храна. Бременност, кърмене и фертилитет Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Бременност Лекарят обикновено ще Ви посъветва да спрете приема на Олсарт преди забременяването или веднага, след като сте разбрали, че сте бременна и ще Ви назначи друго лекарство вместо Олсарт. Олсарт не се препоръчва по време на ранна бременност и не трябва да се приема след 3-я месец от бременността, защото може тежко да увреди плода, ако се приема след 3-я месец от бременността. Кърмене Информирайте Вашия лекар, ако кърмите или планирате да кърмите. Олсарт не се препоръчва за майки, които кърмят и Вашият лекар може да ви назначи друго лечение, ако желаете да кърмите, особено ако бебето е новородено или недоносено. Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Шофиране и работа с машини Не се очаква Олсарт да повлияе способността Ви да шофирате и работите с машини. Въпреки това понякога при лечение на високо кръвно налягане може да се появят замаяност и отпадналост. Ако забележите такива ефекти, не шофирайте и не работете с машини, докато симптомите не отшумят. Посъветвайте се с Вашия лекар. Олсарт съдържа лактоза Това лекарство съдържа лактоза (вид захар). Ако сте информиран от лекар, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с лекар преди приема на този лекарствен продукт. 3. Как да приемате Олсарт? Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт! Препоръчителната начална доза е една таблетка от 10 mg един път дневно. Ако обаче не се постигне задоволителен контрол на кръвното налягане, Вашият лекар може да увеличи дозата на 20 mg или 40 mg един път дневно или да предпише допълнителни лекарства. При пациенти с леко до умерено бъбречно заболяване, дозата не трябва да надвишава 20 mg един път дневно. Таблетките могат да се приемат със или без храна. Приемайте таблетките с достатъчно количество вода (напр. една чаша). Ако е възможно, приемайте дневната доза по едно и също време всеки ден, например на закуска. Ако сте приели повече от необходимата доза Олсарт Ако сте приели повече таблетки от необходимото или ако дете случайно приеме лекарството, веднага посетете лекар или най-близкото спешно отделение и вземете опаковката на лекарството със себе си. Ако сте пропуснали да приемете Олсарт Ако сте пропуснали доза, приемете обичайната доза на следващия ден както обикновено. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка. Ако сте спрели приема на Олсарт Важно е да продължите приема на Олсарт, освен ако Вашият лекар не препоръча да го спрете. Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт. 4. Възможни нежелани реакции Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Ако се появят, те често са леки и не изискват спиране на лечението. Въпреки, че не всеки ги получава, следните нежелани реакции могат да са тежки. В редки случаи (може да са засегнати до 1 на 1000 човека) са съобщавани следните алергични реакции, които може да обхванат цялото тяло: оток на лицето, устата и/или ларинкса (гласните връзки), заедно със сърбеж или обрив могат да възникнат по време на лечението с Олсарт. Ако това стане, спрете приема на Олсарт и веднага се свържете с лекар. Рядко (но малко по-често при пациенти в старческа възраст) Олсарт може да доведе до твърде голямо намаление на кръвното налягане при чувствителни пациенти или в резултат на алергична реакция. Това може да причини тежък световъртеж или загуба на съзнание. Ако това се случи спрете приема на Олсарт, свържете се веднага с лекар и легнете в хоризонтално положение. По време на клиничните проучвания с олмесартан медоксомил са били докладвани следните нежелани реакции: Чести: (засягат 1 до 10 потребители на 100): Замаяност; Бронхит, възпаление на гърлото, кашлица, мускулни болки, грипоподобни симптоми, течащ или запушен нос; Нарушения на храносмилателната система като болка в стомаха, диария, повръщане, нарушено храносмилане (подуване на корема и образуване на газове), възпаление на стомаха и гадене; Възпаление на става или стави (артрит), болка в гърба, болка в костите; Наличие на кръв в урината, инфекция на пикочните пътища; Оток на глезените, стъпалата, краката, дланите или ръцете; Уморяемост; Болка в гърдите; Промени в лабораторните показатели, включващи повишени стойности на чернодробните ензими, показателите на бъбречната функция като кретаинин, кръвна урея, мазнините в кръвта (липиди). Нечести: (засягат 1 до 10 потребители на 1000): Завиване на свят (световъртеж); Болка или дискомфорт в гърдите (ангина пекторис, гръдна жаба); Обрив; Вероятност от ниско кръвно налягане при пациенти в старческа възраст. Редки: (засягат 1 до 10 потребители на 10 000): Ниско кръвно налягане; Повишени нива на калий в кръвта. Следващите нежелани реакции са били описани след пускането на пазара: Много редки: (засягат по- малко от 1 потребител на 10 000): Намален брой на тромбоцитите в кръвта; Повишени нива на калий в кръвта; Замаяност; Кашлица; Болка в стомаха, гадене, повръщане; Сърбеж по кожата, широко и симетрично разпространен обрив по кожата, алергични реакции; Мускулни спазми, мускулна болка, липса на енергия, общ дискомфорт и безпокойство; Увреждане на бъбреците и загуба на бъбречна функция; Загуба на енергия, уморяемост, нежелание за работа, дискомфорт и неудобство; Повишени стойности на серумния креатинин и кръвната урея, повишени стойности на чернодробните ензими. Допълнителни нежелани реакции при деца и юноши Няма информация. Обърнете се към Вашия лекар или фармацевт за повече информация относно нежеланите реакции. Някои от тях могат да се окажат и с по-сериозни последици. Незабавно уведомете Вашия лекар, ако са се появили такива или други необичайни симптоми. Съобщаване на нежелани реакции Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез национална система за съобщаване, на Изпълнителна агенция по лекарствата. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство. 5. Как да съхранявате Олсарт? Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера, след „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Лекарственият продукт не изисква специални условия на съхранение. Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда. 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Олсарт? Активното вещество е: олмесартан медоксомил (olmesartan medoxomit). Всяка филмирана таблетка Олсарт съдържа 40 mg олмесартан медоксомил. Другите съставки са: Ядро на таблетката: Лактоза монохидрат, Микрокристална целулоза, Слабо заместена хидроксипропил целулоза, Хидроксипропилцелулоза, Магнезиев стеарат; Обвивка на таблетката: Опадрай жълт - 03F82788 (Хипромелоза, Титанов диоксид, Макрогол / Пропиленгликол, Жълт железен оксид). Как изглежда Олсарт и какво съдържа опаковката? Олсарт 40 mg са жълти, продълговати, двойно изпъкнали филмирани таблетки с релефен надпис „L 324” от едната страна и гладки от другата страна. Олсарт 40 mg филмирани таблетки се предлага в блистерни опаковки от Al/Al с по 30 филмирани таблетки. Притежател на разрешението за употреба и производител: „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД, България. 
Условия на доставка

Напишете отзив

Моля идентифицирайте се или се регистрирайте, за оставяне на отзив.