Меню
Количка

ПЛЕНДИЛ табл 5 мг х 30 бр

Plendil 5 mg 30 tablets / Плендил 5 mg 30 таблетки - Лекарства с рецепта
ПЛЕНДИЛ табл 5 мг х 30 бр
Продуктът не може да бъде закупен онлайн.
9.64 лв.
Mоже да бъде закупен с рецепта на място в Аптеки Мирабел
За лечение на повишено кръвно налягане (есенциална хипертония).
Плендил 5 mg таблетки c удължено освобождаване / Plendil® 5 mg prolonged-release tablets (фелодипин)Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство. • Залазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. • Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, или фармацевт. • Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите. • Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.В тази листовка: 1. Какво представлява Плендил и за какво се използва 2. Преди да приемете Плендил 3. Как да приемате Плендил 4. Възможни нежелани реакции 5. Съхранение на Плендил 6. Допълнителна информация1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПЛЕНДИЛ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВАПлендил съдържа лекарство наречено фелодипин. То принадлежи към група лекарства наречени „калциеви блокери”. Плендил се използва за лечение на високо артериално налягане (хипертония) или за предотвратяване на болезнено състояние на сърцето наречено стенокардия. То действа като предизвиква отпускане и разширяване на кръвоносните съдове. Това спомага за понижаването на Вашето артериално налягане и за предотвратяване на гръдната болка (стенокардия).2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ПЛЕНДИЛНе приемайте Плендил: • Ако сте алергични (свръхчувствителни) към фелодипин или други съставки на Плендил таблетки (вж. раздел 6: Допълнителна информация). • Ако сте алергични към дихидропиридинови лекарства (като нелфинавир или амлодипин). • Ако имате нестабилна стенокардия (стенокардия, която не е добре контролирана с лекарства). • Ако имате тежки сърдечни проблеми. • Ако сте претърпели инфаркт през последния месец. • Ако имате кардиогенен шок (сериозно състояние, при което сърцето не е в състояние да достави достатъчно кръв в тялото). • Ако сте бременна или се опитвате да забременеете (вж. „Бременност и кърмене” по-долу). Не вземайте Плендил, ако някое от гореспоменатите се отнася за Вас. Ако не сте сигурни за нещо, говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Плендил.Обърнете специално внимание при употребата на Плендил Преди да приемете Плендил кажете на Вашия лекар, ако: • Имате чернодробни проблеми. • Имате сърдечни проблеми (т.е. ускорен пулс, високо и/или ниско артериално налягане). Прием на други лекарства Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства. Това включва билкови лекарства и такива, които си купувате без рецепта. Кажете на Вашия лекар или фармацевт, особено, ако приемате някое от следните лекарства: - Циметидин (за язва). - Еритромицин (за бактериални инфекции). - Итраконазол или кетоконазол (за гъбични инфекции). - HIV-протеазни инхибитори (като ритонавир). - Фенитоин, карбамазепин или фенобарбитал (за епилепсия). - Такролимус (използвано след трансплантация на бъбрек или черен дроб). - Рифампицин (използван за лечение на туберкулоза). - Жълт кантарион (Hypericum perforatum) (използван за лечение на депресия и безпокойство). - Барбитурати (седатив). - Ефавиренц или невирапин (за лечение на HIV). В- арфарин (използван за разреждане на кръвта). - Циклоспорин (предимно използван от пациенти с трансплантация, но също така използван и за лечение на ревматоиден артрит и псориазис).Употреба на Плендил с храна и напитки Не пийте сок от грейпфрут докато приемате Плендил таблетки. Той може да повлияе начина на действие на лекарството. Бременност и кърмене • Не приемайте Плендил, ако сте бременна или се опитвате да забрем Плендил може да навреди на нероденото Ви бебе. • Ако кърмите, говорете с Вашия лекар преди да приемете Плендил.Шофиране и работа с машини Ако се чувствате замаяни след употребата на това лекарство не шофирайте и не използвайте никакви инструменти или машини. Важна информация за някои от съставките на Плендил Таблетките Плендил съдържат лактоза, която е вид захар. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, говорете с лекаря си преди да приемете това лекарство.3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ПЛЕНДИЛВинаги приемайте Плендил точно, както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. • Поглъщайте Вашите таблетки цели с чаша вода. Не разделяйте, смачквайте и не дъвчете таблетките. • Таблетката(те) могат да бъдат приети без храна или след лека храна, бедна на мазнини или въглехидрати (захар).Възрастни с високо артериално налягане (хипертония) • Обичайната доза е една таблетка от 5 mg сутрин. • Вашият лекар обаче може да стартира лечението Ви с една таблетка от 2,5 mg. • Вашият лекар може да увеличи дозата до 10 mg.Възрастни със стенокардия • Обичайната доза е една таблетка от 5 mg сутрин. • Вашият лекар може да увеличи дозата до 10 mg.Пациенти в старческа възраст (над 65 години) • При високо артериално налягане (хипертония) - обичайната доза е една таблетка от 2,5 mg сутрин. • При пациентите в старческа възраст за начално лечение трябва да се използва най-ниската налична доза. Деца (под 18 години) • Опитът при употребата на Плендил при деца (под 18 години) е ограничен. Поради това Плендил не трябва да се прилага при деца.Хора с чернодробни проблеми • Ако имате чернодробни проблеми, Вашият лекар може да Ви даде по-ниска доза от Плендил.Ако сте приели повече от необходимата доза Плендил Ако сте приели повече Плендил отколкото Ви е предписал Вашия лекар, кажете на Вашия лекар или незабавно посетете най-близката болница. Вземете лекарството Плендил с Вас.Ако забравите да приемете Плендил • Ако забравите да приемете доза, приемете пропуснатата доза веднага щом си спомните. Ако, обаче, е наближило времето до следващата доза, не приемайте пропуснатата доза. • Не приемайте двойна доза (две дози едновременно), за да компенсирате пропуснатата доза. Ако имате някакви допълнителни въпроси относно приема на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИКакто всички лекарства, Плендил може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Ако изпитате някоя от следните нежелани реакции, спрете приема на Плендил и веднага кажете на Вашия лекар: • Гръдна болка и замаяност едновременно. • Алергична реакция. Признаците могат да включват подутини по кожата (белези) или подпухване на лицето, устните, устата, езика или гърлото. Други възможни нежелани реакции включват: Много чести (засягат повече от 1 на 10 души) • Подуване на ходилата и глезените. Чести (засягат по-малко от 1 на 10 души) • Главоболие. • Зачервяване на кожата Ви с усещане за топлина. Нечести (засягат по-малко от 1 на 100 души) • Ускорен пулс. • Сърцебиене (палпитации). • Чувство на изтръпване и боцкане на пръстите на краката и ръцете. • Стомашна болка. • Гадене. • Обрив. • Сърбеж. • Замайване. • Умора. Редки (засяга по-малко от 1 на 1000 души) • Колабиране. • Повръщане. • Болка в ставите. • Болка в мускулите. • Импотентност. • Обрив с подутини (уртикария). Много редки (засяга по-малко от 1 на 10 000 души) • Уголемени венци (ако вече имате уголемени венци, състоянието им може да се влоши. Това може да предотвратите чрез добра устна хигиена.) • Увеличени нива на чернодробните ензими. • Кожно възпаление. • Чувствителност към слънчева светлина. • По-чести позиви за уриниране, обикновено през деня. • Алергична реакция (анафилаксия, т.е. подпухване на лицето, устните, устата, езика или гърлото, треска). Може да получите някоя от следните нежелании реакции в началото на лечението или ако дозата Ви е била повишена: • Зачервяване на кожата Ви с усещане за топлина, главоболие, ускорен пулс или сърцебиене, замаяност или умора. Не се безпокойте от този списък с възможни нежелани реакции. Вие може да не изпитате никоя от тях. Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.Съобщаване на нежелани реакции Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно (вж. подробна информация по-долу). Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство. България Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев” № 8 1303 София Тел.:+359 2 8903417 уебсайт: www.bda.bg5. СЪХРАНЕНИЕ НА ПЛЕНДИЛ• Да се съхранява на място, където децата не могат да го стигнат или видят. • Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. • Да се съхранява под 25°С. Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯКакво съдържа Плендил • Активното вещество е фелодипин. Плендил таблетки съдържа 5 mg или 10 mg фелодипин. • Другите съставки са: хидроксипропилцелулоза, хипромелоза, лактоза, безводна, микрокристална целулоза, макроголглицерол хидроксистеарат, пропилгалат, натриев алуминиев силикат, натриев стеарилфумарат, карнаубски восък, железен оксид (Е 172), макрогол, титанов диоксид (Е 171). Как изглежда Плендил и какво съдържа опаковката Таблетките Плендил 5 mg са розови, с гравиран надпис A/Fm от едната страна и 5 от другата. Таблетките Плендил 10 mg са червеникавокафяви, с гравиран надпис A/FE от едната страна и 10 от другата. Таблетките Плендил 5 mg са в опаковки от бутилка от 30 или 100 таблетки. Таблетките Плендил 10 mg са в опаковки от бутилка от 30 таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.Притежател на разрешението за употреба и производител Притежател на разрешението за употреба AstraZeneca АВ, 151 85 Sodertalje, ШвецияПроизводител: AstraZeneca АВ, S-151 85 Sodertalje, Швеция
Условия на доставка

Напишете отзив

Моля идентифицирайте се или се регистрирайте, за оставяне на отзив.
Етикети: С РЕЦЕПТА