Меню
Количка

ХАЛОПЕРИДОЛ табл 1,5 мг x 50 бр

Haloperidol-Richter 1.5 mg 50 tablets / Халоперидол 1.5 мг. 50 таблетки - Лекарства с рецепта
ХАЛОПЕРИДОЛ табл 1,5 мг x 50 бр
Продуктът не може да бъде закупен онлайн.
0.00 лв.
Mоже да бъде закупен с рецепта на място в Аптеки Мирабел
Психомоторна възбуда при остри психози с различна генеза; шизофрения и шизоафективни психози; мания; реактивни състояния и психози с безпокойство, напрегнатости, фобии; синдром на Gilles de la Tourette; упорито повръщане.

ХАЛОПЕРИДОЛ табл. 1.5 мг. х 50 / Haloperidol-Richter 1.5 mg tabletsх 50

haloperidol

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информации. Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте лекар или фармацевт. Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. Го може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите. Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.Какво съдържа тази листовка1.    Какво представлява Халоперидол-Рихтер и за какво се използва? 2.    Какво трябва да знаете, преди да приемете Халоперидол-Рихтер 3.    Как да приемате Халоперидол-Рихтер? 4.    Възможни нежелани реакции 5.    Как да съхранявате Халоперидол-Рихтер? 6.    Съдържание на опаковката и допълнителна информация1. Какво представлява Халоперидол-Рихтер и за какво се използва? Халоперидол-Рихтер съдържа лекарство, което се нарича „хал опери дол". То спада към групата лекарства, наречени „антипсихотици". Халоперидол-Рихтер се използва при заболявания, които засягат мисленето, емоциите и поведението. Вследствие на тези заболявания човек може да има следните състояния: чувство на обърканост, виждане, чуване или усещане на несъществуващи неща (халюцинации), вярване в неистински неща(илюзии), чувство на особена подозрителност (параноя), превъзбуда, силна развълнуваност, ентусиазъм или свръхактивност, силна агресивност или желание за насилие.Халоперидол-Рихтер се използва също при: Синдром на Жил де ла Турет (Gilles de la Tourette) и неконтролируеми движения (тикове) хълцане, което не спира.2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Халоперидол-Рихтер? Не използвайте Халоперидол-Рихтер: - ако сте алергични към активното вещество или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6). Алергичната реакция може да се разпознае по обрив сърбеж, подуване на лицето или устните, или задух. - ако страдате или сте страдали от определени видове сърдечни заболявания, вследствие на които сърцето бие с нарушен ритъм (аритмия) или необичайно бавно, ако приемате лекарства, засягащи сърдечния ритъм. - ако лекарят Ви е казал, че имате прекалено ниско ниво на калий в кръвта си; ако страдате от болестта на Паркинсон. - ако лекарят Ви е казал, че имате заболяване, което засяга частта от мозъка Ви, наречена „базални ганглии". - ако не сте напълно ориентиран в нещата около Вас, или ако реакциите Ви са забавени.Не приемайте това лекарство, ако някое от горните се отнасят до Вас. Ако не сте сигурни, говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Халоперидол-Рихтер.Предупреждения и предпазни мерки Приемайте Халоперидол-Рихтер с повишено внимание, ако сте в напреднала възраст, тъй като е възможно да сте по-чувствителни към действието на Халоперидол-Рихтер.Вие или Ваш роднина сте имали кръвни съсирени, тъй като това лекарства като това са свързани с образуването на кръвни съсиреци.Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете халоперидол, ако: - имате сърдечен проблем или ако някой Ваш близък роднина е починал внезапно поради сърдечни проблеми - някога сте имали кръвоизлив в мозъка или ако Вашият лекар Ви е казал, че сте по-предразположени от други хора към инсулт - нивата на минерали (електролити) в кръвта Ви са по-ниски от нормалните храненето Ви е нарушено от дълго време имате проблеми с черния дроб или бъбреците - страдате от епилепсия или сте имали гърчове (конвулсии), тъй като е възможно да се нуждаете от допълнителни лекарства, с които да ги контролирате - страдате от депресия - имате проблеми с щитовидната жлеза - страдате от феохромоцитом (нераков тумор в надбъбречната жлеза).Възможно е да се наложи да бъдете наблюдаван/а по-стриктно, както и да се промени дозата от Халоперидол-Рихтер, която приемате. Ако не сте сигурни дали някои от горните се отнася до Вас, говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Халоперидол-Рихтер.Медицински прегледи Възможно е Вашият лекар да реши да Ви направи електрокардиограма (ЕКГ) преди и по време на лечението с Халоперидол-Рихтер. ЕКГ измерва дейността на сърцето.Кръвни изследвания Възможно е Вашият лекар да реши да провери нивото на минерали (електролити) в кръвта Ви. Други лскарства и Халоперидол-РихтерИнформирайте Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства Мож е да е необходимо специално наблюдение, ако приемате едновременно литий и Халоперидол-Рихтер таблетки.Веднага съобщете на лекаря си и спрете приема на двете лекарства, ако почувствате: необяснима висока температура или неконтролируеми движения обърканост, загуба на ориентация, главоболие, проблеми с равновесието и сънливост. Това са признаци на сериозно медицинско състояние.Халоперидол може да повлияе на действието на следните видове лекарства: Съобщете на лекаря си, ако приемате лекарства за: - успокояване или по-лесно заспиване (транквилизатори) болка (силни болкоуспокояващи) - депресия, напр. „трициклични антидепресанти" и „тетрациклични антидепресанти" заболявания, които засягат мисленето, емоциите и поведението (антипсихотици или невролептици) - понижаване на кръвното налягане, напр. гванетидин, метилдопа - промени в сърдечния ритъм или такива, които му влияят - болестта на Паркинсон, напр. леводопа - разреждане на кръвта, напр. фениндион - тежки алергични реакции, напр. адреналин - кашлица и простуда - епилепсия.Ако приемате някое от тези лекарства, говорете с Вашия лекар, преди да приемете Халоперидол-Рихтер.Някои лекарства могат да повлияят действието на халоперидол: Съобщете на Вашия лекар, ако приемате лекарства за: депресия, напр. флуоксетин и пароксетин тревожност, напр. буспирон малария, напр. хинин и мефлокин - проблеми със сърдечния ритъм, напр. хинидин, дизопирамид и прокаинамид, амиодарон, соталол и дофетилид - епилепсия, напр. фенобарбитал и карбамазепин - алергии, напр. терфанадин - сериозни инфекции, напр. рифампицин - понижаване на кръвното налягане, напр. отводняващи таблетки (диуретици) инфекции, напр. спарфлоксацин, моксифлоксацин, сритромицин за интравенозно приложение - гъбична инфекция, напр. кетоконазол. Възможно е Вашият лекар да промени дозата Ви от Халоперидол-Рихтер. Халоперидол-Рихтер с храна, напитки и алкохолМожете да приемате Халоперидол-Рихтер със или без храна. Поглъщайте таблетките с вода. Алкохол Ако консумирате алкохол докато приемате Халоперидол-Рихтер, може да се почувствате отпаднали или с понижена концентрация. Това означава, че трябва да внимавате колко алкохол консумирате.Бременност, кърмене и фертилитет Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,  посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.Следните симптоми могат да възникнат при новородени деца или техните майки, ако са приемали Халоперидол-Рихтер в последния триместър (последните три месеца от бременността): треперене, скованост и/или слабост на мускулите, сънливост, нервна възбуда, проблеми с дишането и затруднение при хранене. Ако Вашето бебе получи някои от тези симптоми, може да е необходимо да се свържете с Вашия лекар.Все пак, ако Вашият лекар счита, че е необходимо, ще можете да приемате Халоперидол-Рихтер.Ако кърмите, не приемайте това лекарство, защото малки количества от него могат да попаднат в кърмата.Ако сте бременна или кърмите, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт. Лица в напреднала възрастАко имате нарушение, свързано със загуба на паметта, трябва най-напред да говорите с лекаря си, който ще прецени дали можете да приемате Халоперидол-Рихтер и ще Ви обясни какви са възможните рискове от употребата му.Шофиране и работа с машини Това лекарство може да засегне способността Ви да шофирате. Не трябва да шофирате или работите с инструменти или машини, преди да се консултирате с Вашия лекар.Една таблетка Халоперидол-Рихтер съдържа 157 mg лактоза.Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои видове захар, трябва да говорите с него, преди да приемете този лекарствен продукт.3. Как да приемате Халоперидол-Рихтер? Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.Ако Ви се струва, че действието на халоперидол е прекалено силно или прекалено слабо, говорете с Вашия лекар или фармацевт.Какво количество трябва да приемате Вашият лекар ще Ви каже какво количество от Халоперидол-Рихтер трябва да приемате и за какъв период от време. Вашият лекар ще адаптира дозата, така че да бъде подходяща за Вас. Много е важно да приемате правилното количество. Вашата доза зависи от: възрастта Ви степента на тежест на симптомите Ви наличието на други медицински проблеми Вашата реакция към подобни лекарства в миналотоВъзрастни Началната Ви доза обикновено е между 1,5 mg и 5 mg. Ще я приемате два или три пъти дневно.Възможно е лекарят Ви да намали дозата от Халоперидол-Рихтер, когато започне да настъпва подобрение в симптомите Ви.Употреба при деца Дозата при децата зависи от теглото им.Обикновено децата приемат доза между 0,025 и 0,05 mg за килограм дневно.Едната половина от дозата се приема сутрин, а другата половина - вечер. Децата могат да приемат най-много 10 mg дневно.Употреба при възрастни лица Обикновено лицата в напреднала възраст започват с по-ниска доза.Впоследствие дозата от Халоперидол-Рихтер, която приемате, се коригира, докато се установи коя е най-подходящата за Вас.Прием на Халоперидол-Рихтер Халоперидол-Рихтер трябва да се приема през устата. Таблетките се поглъщат с вода.Кога да спрете приема на Халоперидол-Рихтер Приемайте лекарството толкова време, колкото Ви е казал Вашият лекар. Възможно е да мине известно време, преди да изпитате ефекта от лекарството.Спирането на приема на Халоперидол-Рихтер трябва да става постепенно, освен ако Вашият лекар не Ви е казал друго. При рязко спиране на лечението могат да възникнат нежелани реакции катогадене или повръщане проблеми със съня Винаги спазвайте точно указанията на Вашия лекар.Ако сте приели повече от необходимата доза Халоперидол-Рихтер Ако сте приели доза от лекарството, по-голяма от предписаното, или ако друг човек е приел някаква доза от Халоперидол-Рихтер, веднага се свържете с лекаря си или отидете до най-близкото отделение за спешна помощ.Ако сте пропуснали да приемете Халоперидол-Рихтер Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.Ако пропуснете да приемете доза, вземете следващата доза в обичайното време. След това продължете да приемете лекарството, както е предписал Вашият лекар.Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.4. Възможни нежелани реакции Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.Нежеланите реакции могат да възникват с определена честота, и според това реакциите се определят както следва: Много чести: могат да засегнат повече от I на 10 души Чести: могат да засегнат не повече от 1 на 10 души Нечести: могат да засегнат не повече от 1 на 100 души Редки: могат да засегнат не повече от 1 на I 000 души Много редки: могат да засегнат не повече от 1 на 10 000 души С неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка.Съобщете веднага на Вашия лекар или медицинска сестра, ако забележите или някоя от следните реакции, тъй като може да се нуждаете от спешно лечение.Кръвни съсирени във вените, най-вече на краката (симптомите са оток, болка или зачервяване на крака), които може да се придвижат през кръвоносните съдове до белите дробове и да предизвикат болка в гърдите и затруднено дишане.Внезапно подуване на лицето или гърлото. Уртикария (известна още като копривна треска), сериозно възпаление, зачервяване или образуване на мехури по кожата. Това може да са признаци на тежка алергична реакция. Това се случва само при малък брой хора.Сериозен проблем, известен като „невролептичен малигнен синдром". Признаците могат да бъдат: - учестено сърцебиене, промяна в кръвното налягане и изпотяване, след което висока температура - учестено дишане, схващане на мускулите, понижено ниво на съзнание и кома повишени нива на протеин в кръвта (ензим, наречен креатин фосфокиназа) Това може да възникне при по-малко от 1 на 1 000 душиМоже да имате неправилен сърдечен ритъм (аритмия). Аритмията може да предизвика спиране на сърцебиенето (сърдечен арест). При възрастни лица с деменция, приемащи антипсихотици, е съобщено леко повишаване на смъртността в сравнение с тези, които не приемат психотици. Не е известна точната честота, с която това се случва. Неволни движения и проблеми като забавени реакции, схващане на мускулите, треперене и безпокойство. Повишено отделяне на слюнка, потръпване или необичайни движения на езика, лицето, устата, челюстите или гърлото, въртене на очите. Ако получите някоя от тези реакции, може да е необходимо да Ви бъде дадено допълнително лекарство.Съобщете на Вашия лекар или медицинска сестра, ако забележите или подозирате някоя от следните реакции:Много чести: нервна възбуда или трудно заспиване главоболиеЧести: - треперене, скованост в позата, масковидно лице, забавени движения и небалансирана, провлачена походка - безпокойство, потиснатост или депресия, сънливост световъртеж или замайване, особено при изправяне - симптоми на психоза, напр. необичайни мисли, или виждане или чуване на необичайни неща - проблеми със зрението, в т.ч. замъглено виждане и бързи движения на очитеНечести: - проблеми с черния дроб, включително пожълтяване на кожата и очите, изсветляване на - изпражненията и потъмняване на урината - обърканост - спад в броя на белите кръвни клетки, което може да причини чести инфекции припадъци или гърчове (конвулсии) затруднено дишане или хрипове хормонални промени, които могат да предизвикат: промени в теглото - сексуални затруднения, напр. проблеми с ерекцията при някои мъже има уголемяване на гърдите или болезнена и продължителна ерекция - някои хора губят желание за секс - при някои жени менструацията става нередовна, болезнена или съпроводени с тежко кървене, или напълно липсва при някои жени неочаквано се появява кърма или болки в гърдитеРедки: - невъзможност за отваряне на устатаС неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценкаПо-лесно от обичайното кървене или посиняване. Това може да се дължи на понижение в броя на малки кръвни клетки, наречени тромбоцити.Задържане на течности, което засяга мозъка и води до слабост, умора или обърканост. Други нежелани реакцииЧести - обрив - забавени движения сухота в устата гадене, повръщане запек - затруднено уриниране Нечести - чувствителност на кожата към светлина повишено изпотяване висока температура подуване на глезенитеСледните нежелани реакции са съобщавани, въпреки че точната им честота не може да бъде определена и поради това са класифицирани като реакции с неизвестна честота: - люспене или белене на кожата - възпаление на кожата (зачервена, топла и болезнена при пипане) ниска телесна температура - при новородени деца на майки, които са приемали Халоперидол-Рихтер през последния триместър (последните три месеца от бременността): треперене, схващане на мускулите, сънливост, нервна възбуда, проблеми с дишането и затруднение при хранене. Ако Вашето бебе получи някои от тези симптоми, може да е необходимо да се свържете с Вашия лекар.Резултати от изследвания: Отклонения в резултатите от изследвания на чернодробната функция Ниски нива на кръвна захар (хипогликемия)Отклонения в резултатите от изследвания, проследяващи сърдечната функция (електрокардиограма или ЕКГ)Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.5. Как да съхранявате Халоперидол-Рихтер? Този лекарствен продукт не изисква никакви специални условия на съхранение Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.Не изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Гези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.6. Съдържание на опаковката и допълнителна информации Какво съдържа Халоперидол-Рихтер Активното вещество е: 1,5 mg халоперидол (haloperidol) във всяка таблетка. Другите съставки са силициев диоксид, колоиден безводен, желатин, магнезиев стеарат талк, царевично нишесте, лактоза монохидрат.7. Как изглежда Халоперидол-Рихтер и какво съдържа опаковкатаКръгли, плоски таблетки, със скосени ръбове, бели или почти бели, с отпечатан знак от едната страна.В блистери от PVC/ALU фолио и сгъваема картонена кутия. Видове опаковки: 50, 250 таблетки.Притежател на разрешението за употреба и производител: Gedeon Richter Pic. H-l 103 Budapest Gyomroi ut 19-21. Унгария
Условия на доставка

Напишете отзив

Моля идентифицирайте се или се регистрирайте, за оставяне на отзив.
Етикети: С РЕЦЕПТА