Меню
Количка

ТАНИДОН табл 40 мг х 30 бр

Tanydon 40 mg. 30 film-coated tablets / Танидон 40 мг. 30 филмирани таблетки - Лекарства с рецепта
ТАНИДОН табл 40 мг х 30 бр
Продуктът не може да бъде закупен онлайн.
7.72 лв.
Mоже да бъде закупен с рецепта на място в Аптеки Мирабел
Танидон се използва за лечение на есенциална хипертония (високо кръвно налягане) при възрастни. “Есенциална” означава, че високото кръвно налягане не е причинено от друго заболяване.

Tanydon 40 mg. 30 film-coated tablets

Танидон 40 мг. 30 филмирани таблетки

ТелмисартанЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯПрочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите. Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.В тази листовка: 1. Какво представлява Танидон и за какво се използва 2. Преди да приемете Танидон 3. Как да приемате Танидон 4. Възможни нежелани реакции 5. Как да съхранявате Танидон 6. Допълнителна информация1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТАНИДОН И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА Танидон принадлежи към групата лекарствени продукти, известни като рецепторни антагонисти на ангиотензин II. Ангиотензин II е вещество, образувано във Вашия организъм, което предизвиква свиване на кръвоносните съдове, като по този начин повишава кръвното Ви налягане. Танидон блокира ефекта на ангиотензин II, така че кръвоносните съдове се отпускат и кръвното налягане се понижава. Танидон се използва за лечение на есенциална хипертония (високо кръвно налягане). "Есенциална" означава, че високото кръвно налягане не е причинено от друго заболяване. Ако не се лекува, високото кръвно налягане може да увреди кръвоносните съдове в редица органи, което понякога може да доведе до сърдечен инфаркт, сърдечна или бъбречна недостатъчност, мозъчен инсулт и слепота. Обикновено при високо кръвно налягане няма симптоми преди да възникне увреждане. Поради това е важно редовно да се измерва кръвното налягане, за да се провери дали то е в нормални граници. Танидон се използва също за намаляване на сърдечно-съдовите инциденти (например сърдечен инфаркт или мозъчен удар) при пациенти с риск поради намалено или блокирано кръвоснабдяване на сърцето или краката, или претърпели мозъчен удар, или с високорисков диабет. Вашият лекар може да Ви информира, ако имате повишен риск от възникване на такива инциденти.2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ТАНИДОН Не приемайте Танидон: ако сте алергични (свръхчувствителни) към телмисартан или към някоя от останалите съставки на Танидон (вижте списъка на другите съставки в точка "Допълнителна информация"); ако сте "бременна след третия месец (по-добре е да избягвате употребата на Танидон в ранна бременност - вижте точка "Бременност"); ако имате тежки чернодробни проблеми като холестаза или жлъчна обструкция (проблем с дренажа на жлъчката от черния дроб и жлъчния мехур) или някакво друго тежко чернодробно заболяване.Информирайте Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Танидон, ако някое от горепосочените състояния се отнася за Вас.Обърнете специално внимание при употребата на Танидон Моля, информирайте Вашия лекар, ако страдате или някога сте страдали от някое от следните състояния или заболявания: бъбречно заболяване или бъбречна трансплантация; стеноза на реналната артерия (стесняване на кръвоносните съдове на единия или на двата бъбрека); чернодробно заболяване; сърдечен проблем; повишени нива на алдостерон (задържане на вода и соли в тялото придружено от дисбаланс на различни минерали в кръвта); ниско кръвно налягане (хипотония), което е възможно да възникне, ако сте дехидратирани (прекомерна загуба на вода от организма) или ако имате недостиг на соли, поради лечение с диуретици (обезводняващи лекарства), диета с ниско съдържание на сол, диария или повръщане; повишени нива на калий в кръвта; диабет.Трябва да уведомите Вашия лекар, ако мислите, че сте бременна (или може да забременеете). Танидон не се препоръчва в ранна бременност и не трябва да се приема след третия месец от бременността, тъй като може сериозно да увреди Вашето дете, ако се използва в този период (вижте точка "Бременност"). В случай на операция или упойка, трябва да съобщите на Вашия лекар, че приемате Танидон. Не се препоръчва употребата на Танидон при деца и юноши до 18 години. Както всички други рецепторни антагонисти на ангиотензин II, Танидон може да бъде по-слабо ефективен при понижаване на кръвното налягане при чернокожи пациенти.Прием на други лекарства Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозата на тези лекарства или да вземе други предпазни мерки. В някои случаи може да е необходимо да спрете използването на някое от лекарствата. Това се отнася особено за лекарствата, посочени по-долу, когато се използват едновременно с Танидон: лекарства, съдържащи литий, използвани за лечение на някои видове депресия; лекарства, които могат да повишат нивото на калий в кръвта като калий-съдържащи солеви заместители, калий-съхраняващи диуретици (някои обезводняващи лекарства), АСЕ инхибитори, ангиотензин II рецепторни антагонисти, НСПВС (нестероидни противовъзпалителни средства като аспирин или ибупрофен), хепарин, имуносупресори (например циклоспорин или такролимус) и антибиотика триметоприм; диуретици (обезводняващи лекарства), особено ако се приемат във високи дози заедно с Танидон, могат да доведат до прекомерна загуба на вода от организма и ниско кръвно налягане (хипотония).Както и при другите лекарствени продукти за понижаване на кръвното налягане, ефектът на Танидон може да бъде намален, когато се прилага с НСПВС (нестероидни противовъзпалителни средства като аспирин или ибупрофен) или кортикостероиди. Танидон може да увеличи ефекта на понижаване на кръвното налягане на други лекарства, които се използват за лечение на високо кръвно налягане.Прием на Танидон с храни и напитки Може да приемате Танидон със или без храна.Бременност и кърмене Бременност Трябва да уведомите Вашия лекар, ако мислите че сте бременна (или може да забременеете). Обикновено, Вашият лекар ще Ви посъветва да преустановите приема на Танидон преди да забременеете или веднага щом разберете, че сте бременна и ще Ви посъветва да приемате друго лекарство, вместо Танидон. Танидон не се препоръчва в ранна бременност и не трябва да се приема, ако сте бременна след третия месец, тъй като може сериозно да увреди Вашето дете, ако се използва след третия месец от бременността.Кърмене Информирайте Вашия лекар, ако кърмите или имате намерение да кърмите. Танидон не се препоръчва на майки, които кърмят и Вашият лекар може да Ви назначи друго лечение, ако искате да кърмите, особено ако Вашето дете е новородено или е родено преждевременно.Шофиране и работа с машини Няма данни за ефекта на Танидон върху способността за шофиране или работа с машини. Някои хора се чувстват замаяни или изморени по време на лечение на високо кръвно налягане. Ако се почувствате замаяни или изморени, не шофирайте и не работете с машини.Важна информация относно някои от съставките на Танидон Танидон съдържа лактоза. Ако Ви е казано, че имате непоносимост към някои захари, консултирайте се с Вашия лекар, преди да започнете приема на това лекарство.3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ТАНИДОН Винаги приемайте Танидон точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Обичайната доза Танидон е една таблетка дневно. Опитайте се да приемате таблетка по едно и също време всеки ден. Може да приемате Танидон със или без храна. Таблетките трябва да се поглъщат с малко вода или друга безалкохолна напитка. Важно е да приемате Танидон всеки ден, докато Вашия лекар не Ви посъветва друго. Ако ефектът на Танидон Ви се струва прекалено силен или слаб, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт. За лечение на високо кръвно налягане обичайната доза Танидон за повечето пациенти е една таблетка от 40 mg веднъж дневно, за да се осигури контрол на кръвното налягане за период от 24 часа. В някои случаи обаче Вашият лекар може да препоръча по-ниска доза от една таблетка от 20 mg или по-висока доза от 80 mg. Танидон също може да бъде използван в комбинация с диуретици (отводняващи лекарства) като хидрохлоротиазид, при което се получава допълнителен понижаващ ефект върху кръвното налягане. За намаляване на сърдечно-съдовите инциденти обичайната доза Танидон е една таблетка от 80 mg веднъж дневно. В началото на профилактичното лечение с Танидон 80 mg трябва често да се проследява кръвното налягане. Ако Вашият черен дроб не функционира правилно, обичайната доза не трябва да надвишава 40 mg веднъж дневно.Ако сте приели повече от необходимата доза Танидон Ако случайно приемете твърде много таблетки, свържете се незабавно с Вашия лекар, фармацевт или с най-близкия център за спешна помощ.Ако сте пропуснали да приемете Танидон Ако забравите да приемете една доза, не се безпокойте. Вземете дозата веднага щом се сетите и след това продължете приема по обичайния начин. Ако не приемете Вашата таблетка същия ден, вземете обичайната доза на следващия ден. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.Ако сте спрели приема на Танидон Не спирайте приема на Танидон преди да се консултирате с лекаря си. Може да е необходимо да приемате лекарства за високо кръвно налягане до края на живота си. Ако спрете приема на Танидон, за няколко дни кръвното Ви налягане ще възстанови стойностите си от преди лечението. Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ Като всички лекарства Танидон може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Тези нежелани реакции могат да възникват с определена честота, която се определя както следва: много чести: засягат повече от 1 на 10 потребители; чести: засягат от 1 до 10 на 100 потребители; нечести: засягат от 1 до 10 на 1 000 потребители; редки: засягат от 1 до 10 на 10 000 потребител; много редки: засягат по-малко от 1 на 10 000 потребители; с неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата.Честите нежелани реакции могат да включват: ниско кръвно налягане (хипотония) при пациенти, лекувани за намаляване на сърдечно-съдовите инциденти.Нечестите нежелани реакции могат да включват: възпаление на горните дихателни пътища (например възпалено гърло, възпалени синуси, простуда), инфекции на пикочните пътища, намален брой на червените кръвни клетки (анемия), повишени нива на калий в кръвта, чувство за тъга (депресия), припадък (синкоп), затруднено заспиване, чувство за виене на свят (вертиго), забавен сърдечен пулс (брадикардия), ниско кръвно налягане (хипотония при пациенти, лекувани за високо кръвно налягане, замайване при изправяне (ортостатична хипотония), задух, коремна болка, диария, стомашен дискомфорт, газове, повръщане, повишено потене, сърбеж, лекарствен обрив, мускулна болка (миалгия), болка в гърба, мускулни спазми, бъбречно увреждане, включително остра бъбречна недостатъчност и болка в гръдния кош, чувство за слабост и повишено ниво на креатинин в кръвта.Редките нежелани реакции могат да включват: намален брой на тромбоцити (тромбоцитопения), алергични реакции (например обрив, сърбеж, затруднено дишане, хриптене, подуване на лицето и ниско кръвно налягане), тревожност, зрителни смущения, ускорен сърдечен пулс (тахикардия), разстроен стомах, сухота в устата, нарушения на чернодробната функция, тежък лекарствен обрив, зачервяване на кожата, бързо подуване на кожата и лигавицата (ангиоедем), екзема (кожно нарушение), болка в ставите (артралгия), болка в крайник, грипоподобно заболяване, повишено ниво на пикочна киселина, чернодробни ензими или креатин фосфокиназа в кръвта и понижен хемоглобин (кръвен протеин).Нежеланите реакции с неизвестна честота могат да включват: увеличен брой на определени бели кръвни клетки (еозинофилия), тежка алергична реакция (анафилактична реакция), копривна треска (уртикария), болка в сухожилията и сепсис (често наричан "отравяне на кръвта", това е тежка инфекция с възпалителен процес в цялото тяло, която може да доведе до смърт).В едно дългосрочно проучване, включващо повече от 20 000 пациенти, по-голям брой пациенти, лекувани с телмисартан получават сепсис в равнение с пациенти, които не приемат телмисартан. Това събитие може да е открито случайно или да е свързано с механизъм, който не е познат за момента. Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ТАНИДОН Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Не използвайте Танидон след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след "Годен до:" Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение. Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Какво съдържа Танидон Активното вещество е телмисартан (telmisartan). Всяка таблетка съдържа 20mg/40mg/80mg телмисартан.Другите съставки са: Натриев хидроксид; Повидон (К-25); Меглумин; Лактоза монохидрат; Кросповидон; Железен оксид, жълт (Е172); Магнезиев стеарат.Филмовото покритие съдържа: Хипромелоза; Титанов диоксид (Е171); Макрогол-400; Талк; Железен оксид, жълт (Е 172).Как изглежда Танидон и какво съдържа опаковката Танидон 20 mg филмирани таблетки са жълти, кръгли филмирани таблетки, с надпис „20" от едната страна и „Т" от другата страна. Танидон 40 mg филмирани таблетки са жълти, филмирани таблетки с форма на капсула, с надпис „40" от едната страна и „Т" от другата страна. Танидон 80 mg филмирани таблетки са жълти, филмирани таблетки с форма на капсула, с надпис „80" от едната страна и „Т" от другата страна. Танидон се предлага в блистери, съдържащи 28, 30 или 90 таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба във Вашата страна.Притежател на разрешението за употреба Gedeon Richter Pic., Унгария.Производител: Tillomed Laboratories Limited, Великобритания; Glenmark Pharmaceuticals sro., Република Чехия; Gedeon Richter Plc., Унгария; Gedeon Richter Romania S.A., Румъния.
Условия на доставка

Напишете отзив

Моля идентифицирайте се или се регистрирайте, за оставяне на отзив.
Етикети: С РЕЦЕПТА