Меню
Количка

ИНДИПАМ SR табл 1.5 мг х 30 бр

Indipam SR 1,5 mg Actavis 30 tabl. / Индипам SR 1.5мг Актавис 30 табл. - Лекарства с рецепта
ИНДИПАМ SR табл 1.5 мг х 30 бр
Продуктът не може да бъде закупен онлайн.
6.27 лв.
Mоже да бъде закупен с рецепта на място в Аптеки Мирабел
ИНДИПАМ SR  е сулфонамиден диуретичен лекарствен продукт /повишаващ отделянето на урина/, който е фармакологично близък до групата на така наречените тиазитни диуретици. Лечебното му действие се изразява в намаляване на повишеното кръвно налягане.
ИНДИПАМ SR ТАБЛ.1.5МГ Х 30 АКТАВИС/INDIPAM SR tabl. 1,5 mg x 30 ACTAVIS1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА ИНДИПАМ  ИНДИПАМ SR  е сулфонамиден диуретичен лекарствен продукт /повишаващ отделянето на урина/, който е фармакологично близък до групата на така наречените тиазитни диуретици. Лечебното му действие се изразява в намаляване на повишеното кръвно налягане.ИНДИПАМ SR е лекарствен продукт, който се използва за лечение на високо кръвно налягане /хипертония/2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ИНДИПАМ Ако имате заболяване на черния дроб. приемът на продукта или други диуретици може да предизвика неблагоприятна промяна в нивата на калия и натрия в кръвта, която да доведе до влошаване на заболяването. Вашият лекар ще прецени дали лечението с продукта трябва да продължи или да бъде прекратено.Необходимо е да знаете, че лечението с диуретици трябва да се прекрати, ако се появят н ри знаци на кожна чувствителност към слънчеви лъчи, т.н. фото чувствителност. В случай, че се налага повторно започване на лечение е необходимо да се вземат подходящи мерки и да се използват средства за защита на кожата от директна слънчева светлина или други източници на ултравиолетови лъчи.Този продукт е ефективен само, когато бъбреците функционират нормално или са леко увредени. При по-значимо увреждане, лечението с продукта може да доведе до влошаване на състоянието и до повишаване на уреята и креатинина в кръвта, особено при възрастните лица. В тези случаи приемът на продукта трябва да бъде преустановен. Вашият лекар ще прецени дали при лечение с индапамид трябва периодично да се изследва бъбречната функция.При лечение с този и сходни продукти е необходимо стриктно, периодично контролиране на някои лабораторни показатели- кръвни нива на калия, натрия и калция. Калиевите и натриеви нива трябва да бъдат определени и преди започване на лечението. Понижението на концентрациите им в кръвта може да доведе до влошаване на състоянието и до поява на нежелани лекарствени реакции и други усложнения.Необходимо е да знаете, че трябва да съобщите на вашия лекар, ако в хода на лечението се появят сухота в устата, жажда, гадене, слабост, сънливост, обърканост, мускулни болки, кръвното ви налягане се понижи значимо, имате учестен пулс. Тези симптоми могат да означават, че нивата на калия и/или натрия са се понижили значимо и е необходимо да бъдат взети подходящи мерки.Ако страдате от диабет, по време на лечението с продукта е възможно да се наложи коригиране на дозата на антидиабетните лекарства; необходим е и периодичен контрол на кръвнозахарните нива.Ако страдате от подагра трябва да се проследяват концентрациите на пикочната киселина в кръвта, защото те могат да се повишат и да се предизвика подагрозна криза. Приемът на индапамид може да предизвика позитивиране на резултатите при допингов контрол при спортисти.ПРОТИВОПОКАЗАНИЯНе приемайте Индипам: Ако сте алергични (свръхчувствителни) към индапамид, сулфонамиди или към някоя от другите съставки на Индипам; Ако имате тежки бъбречни заболявания (бъбречна недостатъчност); Ако страдате от тежки заболявания на черния дроб; Ако имате ниски нива на калий в кръвта; Ако сте бременна или кърмите. Индипам не следва да се прилага при деца, тъй като няма данни относно неговата безопасност и ефективност.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ЛЕКАРСТВА Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или скоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. Индапамид не трябва да се прилага едновременно с други диуретици и с литиеви препарати.С особено внимание трябва да става едновременното приложение на този продукт с: лекарства за лечение на нарушения в сърдечния ритъм (напр. хинидин, амиодарон, соталол и др.); лекарства за лечение на психични заболявания (антипсихотици) като хлорпромазин, левомепромазин, тиоридазин, амисулприд, сулприд, султоприд, тиаприд, дроперидол. халоперидол; бепридил, цизаприд, дифеманил, еритромицин, моксифлоксацин.При едновременно приложение на индапамид с някое от посочените лекарства съществува повишен риск от тежки нарушения на сърдечния ритъм.Този продукт трябва да се прилага с особено внимание при необходимост от едновременно приложение и със следните лекарства:нестероидни противовъзпалителни средства, продукти съдържащи ацетилсалицилова киселина, кортикостероиди, баклофен, метформин, йод-съдържащи контрастни вещества - налице е риск от промяна в силата на ефекта, бъбречни увреждания; АСЕ инхибитори (еналаприл, лизиноприл, рамиприл и др.) - опасност от рязко и значимо понижение на кръвното налягане, амфотерицин, кортикостероиди, някои слабителни средства - възможност от понижение на кръвните нива на калия; лекарства, съдържащи дигиталисови гликозиди - риск от сърдечни увреждания: някои видове диуретици (амилорид, спиронолактон, триамтерен) - възможно е понижение/повишение на кръвните нива на калия; калций-съдържащи продукти - повишени концентрации на калция в кръвта; циклоспорин, такролимус - възможно е повишение на стойностите на креатинина.Прием на Индипам с храни и напитки Няма специални ограничения. Препоръчва се приемът на продукта да става сутрин след или преди нахранване. По време на лечение с продукта трябва да се приемат достатъчно количество течности за да се избегне обезводняване. Бременност и кърмене Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.Продуктът не трябва да се прилага по време на бременност, поради риск от увреждане на плода.Продуктът не трябва да се прилага по време на кърмене, тъй като индапамид се отделя в майчиното мляко. Ако лечението с него е наложително е необходимо прекратяване на кърменето. Шофиране и работа с машини Индапамид не влияе върху бдителността, но понякога могат да настъпят различни реакции във връзка с понижаване на кръвното налягане, особено в началото на лечението или при включване на друг продукт за лечение на високо кръвно налягане. В резултат на това може временно да се наруши способността за шофиране и работа с  машини, затова при започване на лечение е необходимо добре да прецените дали и доколко този продукт оказва такова влияние. ВНИМАНИЕ! Продуктът съдържа като помощно вещество лактоза, което го прави неподходящ за пациенти с лактазна недостатъчност, галактоземия или глюкозен/галактозен синдром на недостатъчно усвояване на хранителните вещества..4. ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ Препоръчителна дневна доза: Една таблетка /1,5 мг/ дневно, препоръчително сутрин.Приема се през устата, като таблетките се приемат цели, без да се дъвчат, с достатъчно вода след хранене.Деца Необходимо е да знаете, че не се препоръчва приложението на продукта при деца и подрастващи, поради липса на данни за безопасност и ефикасност.ПРЕДОЗИРАНЕ Ако Вие сте приели повече от предписаната доза, обърнете се към Вашия лекар или отидете до най-близката болница.Ако сте пропуснали да приемете Индипам Ако сте пропуснали да приемете вашата таблетка, вземете я колкото е възможно по- скоро след като сте си спомнили. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате забравената. Вземете следващата таблетка в обичайното време.Ако прекратите приема на Индипам Не спирайте приема на вашите таблетки, ако се чувствате по-добре, докато вашият лекар не ви каже това. Ако имате някакви други въпроси относно приложението на този продукт, попитайте вашия лекар или фармацевт. 5.ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ ЕФЕКТИ Както всички лекарства, Индипам може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Чести- срещат се при повече от един пациенти на всеки 100 и при по-малко от един от всеки десет, приемали продуктаНе чести- срещат се поне при един на всеки 1000 и при по-малко от един на всеки 100, приемали продуктаРедк - появяват се поне при един на 10 000 и при по-малко от един на всеки 1000, приемали продуктаМного редки- срещат се при по-малко от 1 пациент на десет хиляди, приемали продукта.Нарушения на кръвта и лимфната система Много редки: намаление броя на кръвните плочки (тромбоцити), белите кръвни клетки, анемия.Нарушения на нервната система Редки: световъртеж, умора и изтощение, главоболие, тръпнене и мравучкане в крайниците.Сърдечни нарушения Много редки: нарушения на сърдечния ритъм, понижение на кръвното налягане.Стомашно-чревни нарушения Нечести: повръщане Редки: гадене, запек, сухота в устата Много редки: възпаление на панкреаса (панкреатит)Нарушения на бъбреците и пикочните пътища Много редки: бъбречна недостатъчностЖлъчно-чернодробни нарушения Много редки: нарушения в чернодробната функция Неизвестни: възможност от развитие на мозъчни увреждания, т.н. чернодробна енцефалопатия (сънливост, летаргия, загуба на съзнание).Нарушения на кожата и подкожната тъкан Алергични реакции, основно от страна кожата, особено при лица с предразположение към алергични реакции и астма: Чести: макулопапуларен обрив Нечести: червеникав обрив Много редки: оток на устните, лицето, езика и/или копривна треска (уртикария). тежки кожни увреждания (т.н. токсична епидермална некролиза, синдром на Stevens-Johnson). Неизвестни: възможно влошаване на съществуващ лупус еритематодес. Съобщени са случаи на свръхчувствителност към слънчева светлина.Лабораторни показатели Много редки: увеличение на кръвните нива на калция Неизвестни: Изчерпване на калия в кръвта (хипокалиемия). В хода на клинични проучвания е било наблюдавано понижение на кръвните нива на калия. Намаление нивата на натрия в кръвта, водещо до обезводняване и рязко понижение на кръвното налягане след изправяне. Възможно е повишение на концентрации в кръвта на пикочната киселина и кръвната захар. Ако някоя от нежеланите реакции, стане сериозна или получите някаква нежелана реакция, която не е описана в тази листовка моля обърнете се към вашия лекар или фармацевт.6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Какво съдържа Индипам Активното вещество в една филмирана таблетка е индапамид хемихидрат 2,5 mg. Другите съставки са лактоза монохидрат, царевично нишесте, калциев хидрогенфосфат дихидрат. повидон, магнезиев стеарат, талк. Филмово покритие - Опадрай бялО-Y-B 28920Съхранение При температура под 25° С. Това лекарство не изисква специални условия на съхранение. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Не използвайте Индипам след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Условия на доставка

Напишете отзив

Моля идентифицирайте се или се регистрирайте, за оставяне на отзив.